Počítačová kriminalita: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 8 365 bajtov ,  pred 6 rokmi
'''Počítačová kriminalita''' sú [[trestný čin|trestné činy]] zamerané proti [[počítač]]om ako aj trestné činy páchané pomocou počítača. Ide o nelegálne, nenormalne a neoprávnené konanie, ktoré zahŕňa zneužitie údajov získaných prostredníctvom výpočtovej techniky alebo ich zmenu. Počítače v podstate neumožňujú páchať nový typ trestnej činnosti, iba poskytujú novú technológiu a nové spôsoby na páchanie už známych trestných činov ako je [[sabotáž]], [[krádež]], zneužitie, neoprávnené užívanie cudzej veci, [[vydieranie]] alebo [[špionáž]].
 
== Debilne Kriminality :) ==
 
Najvýraznejšími prejavmi počítačovej kriminality sú:
# '''''Mrkni na www.piratebay.se'''''
 
== Warez (správna vec) :DDDD ==
 
Najviac rozšírenou trestnou činnosťou je používanie, šírenie a vytváranie prostriedkov na odstránenie ochranných prvkov slúžiacich na chránenie autorských diel alebo používanie a šírenie takto upravených autorských diel, s ktorými je nakladané v rozpore s autorským právom. Takéto prostriedky sa v počítačovom slangu nazývajú [[Warez]]. Ľudia, zaobchádzajúci s warezom, bývajú označovaní ako softvéroví piráti.
 
Podľa druhu býva warez rozdeľovaný na:
 
* '''aplikácie''' – aplikácie: vo všeobecnosti maloobchodné verzie softvérových balíkov
* '''cracky''' – cracky: záplaty určené na pozmenenie skúšobnej verzie programov na plné alebo na obídenie protipirátskej ochrany
* '''keys/key generators (skrátene keygens)''' - inštalačné a registračné kľúče: kľúče k inštalačným programom alebo ich generátory, ktoré umožňujú nelegálne nainštalovať program alebo odstránia obmedzenia skúšobnej verzie programu
* '''games''' – počítačové hry: počítačové hry a hry pre hracie konzoly
* '''movies''' – filmy: pirátske filmy
* '''music/mp3''' – hudba: pirátske albumy, single alebo iné hudobné formáty distribuované vo forme hudobného formátu MP3
* '''E-Books/Tutorialy''' – knihy: do tejto kategórie spadajú pirátske eknihy, naskenované knihy a návody k programom.
 
== Prienik do systému ==
 
Ďalšou rozšírenou trestnou činnosťou je neoprávnené vniknutie do systému. Človek zaoberajúci sa touto činnosťou sa v počítačovom slangu nazýva [[Hacker]]. Najčastejšie metódy na prienik do systému sú tieto:
 
=== Útok hrubou silou ===
 
Útok hrubou silou je metóda, ktorá spočíva vo vyskúšaní všetkých možných kombinácií znakov. Útočník zostrojí program, ktorý sa pokúša postupným vyskúšaním všetkých možností uhádnuť Vaše heslo. Rozlúšteniu takéhoto hesla zabránite použitím dostatočne dlhého hesla (pri súčasnom výkone počítačov sa odporúča minimálne 8 znakov). Dôležité je použiť čo najširší možný okruh znakov – malé i veľké písmená, čísla a ďalšie symboly. Toto heslo je potrebné tiež často meniť. Samozrejme to záleží na dôležitosti príslušného hesla. Je nanajvýš nevhodné ukladať hesla na verejne dostupných počítačoch.
 
=== Slovníkový útok ===
 
Tento útok spočíva v skúšaní všetkých slov daného jazyka. Takémuto útoku sa dá predísť tak, že použijete heslo, ktoré nie je slovom žiadneho jazyka. Bezpečné heslo si môžete odvodiť napríklad takto: Vezmime si prvé písmená vety, ktorú si ľahko zapamätáme: A predsa sa točí. Galileo Galilei. Dostaneme Aprsto-GaGa. Toto heslo môžeme ešte vylepšiť napríklad takto Apr100-2*Ga.
 
=== Odpočúvanie sieťovej komunikácie ===
 
Vaše heslo sa dá veľmi jednoducho získať odpočúvaním nezabezpečených komunikačných liniek ako sú http:// a ftp://. Preto nikdy nezadávajte svoje údaje do stránky, ktorá nie je zabezpečená šifrovanou komunikáciou https:// alebo ftps:// (poprípade inou).
 
=== Využitie neukončeného spojenia ===
 
Útočník môže využiť, že sa zabudnete odhlásiť zo systému. Využije otvorené spojenie, ktoré zneužije vo svoj prospech. Niektoré stránky sa proti takýmto útokom chránia automatickým ukončením spojenia pri nečinnosti (preto sa nedá odoslať mail, ktorý píšete dlhšie ako 15 minút).
 
=== Zadné vrátka ===
 
Útočník zostrojí program nazývaný [[Backdoor]] (zadné vrátka), ktorý mu umožní pripojiť sa do systému bez nutnosti poznať správne používateľské meno a heslo. Tento program rozšíri pomocou [[Počítačový červ|počítačového červa]] alebo [[Trójsky kôň|trójskeho koňa]].
 
=== Odchytenie hesla ===
 
Útočník zostrojí program nazývaný [[Keylogger]], ktorý zaznamenáva stlačené klávesy a takto získané údaje mu odosiela prostredníctvom Internetu. Tento program rozšíri pomocou [[Počítačový červ|počítačového červa]] alebo [[Trójsky kôň|trójskeho koňa]].
 
== Počítačové bankové krádeže ==
 
Bankové krádeže uskutočnené pomocou počítača sú zatiaľ u nás zriedkavé no vo svete sa začínajú čoraz viac vyskytovať. Známe sú nasledujúce tri typy krádeží:
 
=== Phishing ===
 
Správy, ktoré Vás pod určitou zámienkou nabádajú ku zmene osobných údajov sa odborne nazývajú [[Phishing]] (v preklade rybárčenie). V takomto emaile je umiestnený odkaz, na ktorom si heslo máte zmeniť, alebo ho vyžaduje od vás. Odkaz však nesmeruje na stránku banky, ale na jej dokonalú napodobeninu. Takéto správy sú väčšinou veľmi formálne napísané. Niektoré dokonca vyzerajú tak, že ich odosielateľom je samotná banka. Preto si vždy overte pravosť takejto správy a neotvárajte stránku cez odkaz v pošte.
 
=== Pharming ===
 
Najzákernejší spôsob, ktorým Vás hacker môže pripraviť o vaše úspory, je [[Pharming]] (farmárčenie). Táto metóda spočíva v presmerovaní názvu www stránky na inú adresu. Každej mennej adrese napríklad ib.vub.sk prislúcha číselná adresa napríklad 215.5.214.144. Pomerne jednoduchým spôsobom sa dá toto nastavenie zmeniť. Ak zadáte mennú adresu do Vášho prehliadača, miesto stránky banky sa zobrazí jej dokonalá napodobenina. Vy teda ani nezbadáte, že ste na inej stránke. Po zadaní údajov, ich získa neoprávnená osoba, ktorá takúto falošnú stránku vytvorila. Proti takejto hrozbe sa môžete brániť rôznym spôsobom. Najjednoduchším spôsob je zistiť si číselný kód stránky internetbankingu. Stačí otvoriť príkazový riadok (štartaprogramyapríslušenstvo apríkazový riadok) a zadať príkaz ping adresa (napr. ping ib.vub.sk). Potom miesto mennej adresy do prehliadača zadáte číselnú adresu (napríklad https:// 215.5.214.144). Ďalšou možnosťou je overovanie platnosti certifikátu a upozornenie pri prechode zo zabezpečenej stránky na nezabezpečenú. Tieto funkcie sa dajú nastaviť v internetovom prehliadači. Niektoré banky sa proti takémuto spôsobu elektronického podvodu bránia tak, že Vám ihneď po prihlásení do systému pošlú SMS s kódom, ktorý musíte zadať alebo Vás aspoň upozornia, že sa niekto prihlásil k Vášmu účtu.
 
=== Spoofing ===
 
Do kategórie [[Spoofing]] patria všetky metódy, ktoré používajú hackeri na zmenu totožnosti odosielaných správ. Jednou z týchto metód je i náhrada emailovej adresy pri phishingu, ktorá zabezpečí, aby správa vyzerala tak, že ju odoslala banka. Ďalšou metódou je podvrh IP adresy na stránky, ktoré takýmto spôsobom overujú totožnosť prihlasujúceho. Najviac nebezpečnou je však metóda nazývaná [[MITM]] (man-in-the-middle v preklade „muž v strede“). Táto metóda spočíva v narušení komunikácie medzi klientom a bankou, pri ktorej útočník naruší šifrovací systém verejného a súkromného kľúča, ktorý sa používa pri komunikácii. Použiť metódu MITM však nie je jednoduché, pretože na narušenie komunikácie je potrebné získanie kľúča (niekedy tiež označovaný ako certifikát) banky, ktorý sa často mení. Je preto dôležité nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby overoval, či je certifikát ešte platný.
 
== Počítačová kriminalita a iné druhy kriminality ==
Uvedený Vennov diagram zobrazuje vzťah a prepojenie jednotlivých druhov kriminalít z hľadiska spoločných znakov.
[[File:Diagram Kriminalita.png|Diagram Kriminalita]]
 
[[Kategória:Elektronická kriminalita]]
Anonymný používateľ