Počítačová kriminalita: Rozdiel medzi revíziami

d (revert vandalizmu)
 
Najvýraznejšími prejavmi počítačovej kriminality sú:
 
Aj tato stránka môže sa môže prepísať.
# '''''útok na počítač, program, údaje, komunikačné zariadenie:''''' fyzické útoky na zariadenie výpočtovej techniky, magnetické médiá, vedenie počítačovej siete alebo elektrického rozvodu a pod., vymazanie alebo pozmenenie dát, formátovanie pamäťových médií nesúcich dáta, pôsobenie počítačových infiltrácií, nelegálna tvorba a rozširovanie kópií programov, získanie kópie hospodárskych dát, databáz zákazníkov, v štátnych orgánoch únik informácií o občanoch a pod. Z hľadiska rozsahu najväčších škôd pravdepodobne najväčší podiel patrí nelegálnej tvorbe a predaju autorsky chráneného programového vybavenia v počítačovom slangu označovaná ako [[Warez]].
# '''''neoprávnené užívanie počítača alebo komunikačného zariadenia:''''' využívanie počítačovej techniky, faxov, prostriedkov počítačových sietí, databáz a programov zamestnancami firiem a organizácií na vlastnú zárobkovú činnosť.
Anonymný používateľ