Rímska číslica: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 9 053 bajtov ,  pred 6 rokmi
d
Verzia používateľa 87.197.4.137 (diskusia) bola vrátená, bola obnovená verzia od Vasiľ
(Nahrádzam stránku textom „== Jak žiješ ? == * [http://www.guernsey.net/~sgibbs/roman.html Roman Numeral and Date Conversion with Roman Calculator & Roman Numerals Test], dost. {{Dátum|...“)
d (Verzia používateľa 87.197.4.137 (diskusia) bola vrátená, bola obnovená verzia od Vasiľ)
'''Rímske číslice''' sú spôsob zápisu [[číslo|čísiel]] pomocou [[písmeno|písmen]] abecedy. Ešte v predminulom storočí bola veľmi rozšírená. Dnes sa používa iba zriedkavo - rímske číslice nájdeme v historických nápisoch, označujú sa nimi kapitoly v knihách a pod .
== Jak žiješ ? ==
 
== Základné symboly ==
Používanie rímskych číslic v [[matematika|matematike]] bolo zastarané už pred viac ako 1100 rokmi. Napriek tomu sa rímske číslice používajú pri rôznych príležitostiach dodnes. Rímske číslice sa používajú pre číslice na hodinovom [[ciferník]]u, číslujú sa tak stránky predhovoru v knihách, používajú sa pri číslovaní položiek, kapitol v knihách, poradia [[panovník]]ov, filmových alebo knižných dielov a podobne.
 
Spôsob zapisovania rímskych číslic vznikol v stredoveku v západnej Európe. Je odvodený zo spôsobu, akým zapisovali číslice starí Rimania, ale obsahuje niektoré vylepšenia. Základné rímske číslice používané dnes sú:
* I = 1
* V = 5
* X = 10
* L = 50
* C = 100
* D = 500
* M = 1000
Môžme si pomôcť vetou Ivan Viedol Xavera Lesnou Cestou Do Mesta.
 
== Pravidlá ==
 
Spájaním a opakovaním základných symbolov možno zapisovať aj väčšie čísla. Väčšie číslice vždy predchádzajú menším. Preto napr. VI je 6, CLXXIII je 173 a MDCCCXXII je 1822.
 
Rimania obvykle písali číslo 4 ako IIII, číslo 40 ako XXXX, číslo 999 ako DCCCCLXXXXVIIII.
 
Ku skráteniu zápisu takých dlhých čísiel sa niekedy používalo zvláštne pravidlo pre odčítanie a až v stredoveku sa toto pravidlo stalo všeobecne používaným. Pravidlo pre odčítanie umožňuje použitie šiestich zložených symbolov, v ktorých menšia číslica predchádza väčšej:
* IV = 4
* IX = 9
* XL = 40
* XC = 90
* CD = 400
* CM = 900
 
Pri použití tohto pravidla možno číslo 999 napísať úspornejším spôsobom CMXCIX. Používanie iných symbolov nie je dovolené. Preto nemožno napísať 999 ako IM. Na druhej strane ale používanie tohto pravidla nie je povinné. Číslicu 4 možno napísať správne ako IV aj ako IIII.
 
Pozor. Symboly D (500) a M (1000) sa pôvodne písali ako kolmá čiara s oblúčikom na jednej alebo obidvoch stranách.Symbol D preto vyzeral asi ako |) a symbol M ako (|). Tento spôsob zápisu umožňoval násobiť desiatky čísla väčšie ako tisíc tým, že sa pridal ďalší oblúčik. Číslo 10000 sa dalo napísať ako ((|)), 100000 (((|))). Rimania nemali žiadne slovo pre [[milión]] a takto veľké čísla používali veľmi zriedkavo. Až neskôr a najmä v stredoveku bolo nutné zapisovať aj väčšie čísla. Preto sa stal znak <math>\mathrm{\bar{X}}</math> číslom 10&nbsp;000, <math>\mathrm{\bar{C}}</math> číslom 100&nbsp;000 a <math>\mathrm{\bar{M}}</math> číslom 1&nbsp;000&nbsp;000. Tieto čiarkované symboly sa ale dnes prakticky nevyskytujú.
 
V rímskych časoch sa používali na zápis iba veľké písmená. Neskôr sa v bežnom živote presadili aj malé písmená a začali sa používať aj na zápis rímskych číslic. Preto napr. ''vi'' znamená 6 a ''cxiv'' 114. Niekedy sa môžeme stretnúť aj s číslami namiešanými, napr. ''Cxl'' pre 140. Niekedy sa dokonca používa namiesto malého ''i'' písmeno ''j''. Niekedy sa používa písmeno ''j'' iba ako posledný znak v slede jednotiek, napr. ''xxiij'' pre 23.
 
== Nula ==
Číslica [[nula]] nemá všeobecne svoj symbol, hoci Rimania číslicu 0 a jej význam dobre poznali. Pre nulu používali výraz ''nullae'', čo znamená nič. Symbol pre číslicu 0 má veľkú úlohu v pozičných systémoch zapisovania čísiel (to je ten, ktorý používame dnes). Práve absencia tohto symbolu zabránila postupnej premene rímskeho zápisu na pozičný systém, a preto bol počas 11. storočia v praktickom živote nahradený [[arabské číslice|arabskými číslicami]].
 
== IIII alebo IV ==
Zápis rímskych čísiel sa v priebehu storočí menil. Zavedenie pravidla na odčítanie pomohlo skrátiť zápis väčších čísiel. Na druhej strane ešte viac sťažovalo vykonávanie výpočtov a rozhodne nepomohlo využiť výhody plného pozičného systému na zápis čísiel.
 
== Kalendár a ciferník ==
Hodinové ciferníky sa opisujú rímskymi číslicami. Zvyčajne používajú symbol IIII pre 4 a IX pre 9. Raz sa tak odčítacie pravidlo neaplikuje a druhý raz áno. Prečo?
Ponúka sa niekoľko vysvetlení:
* Štvorznakové IIII vytvára vizuálnu symetriu s VIII na druhej strane ciferníka, kým IV nie
* IV sú prvé dve písmená mena boha Jupitera (IVPITER), preto je nevhodné ich používať
 
== Roky ==
V 17. storočí bolo v [[Európa|Európe]] zvykom označovať vydanie kníh rímskymi číslicami. Rovnako tak sa rímske číslice používali na označenie dátumu stavieb. Dodnes sa používajú rímske číslice vo filmovom priemysle na označenie dátumu vzniku filmu. Možno je to preto, aby sa divákovi sťažila identifikácia veku filmu.
 
== Rímske číslice dnes ==
Rímske číslice sa používajú dodnes. Číslujú sa nimi knihy, filmy, športové udalosti, historické udalosti, storočia, mesiace v roku, poradové číslo štvrťročí atď. Všeobecne použitie rímskych číslic znamená, že ide o niečo, čo má svoje pokračovanie či históriu. Vo viacerých európskych jazykoch sa storočia dodnes zapisujú len rímskymi číslicami.
 
=== Tabuľkové procesory a rímske čísla ===
Tabuľkové procesory, ako sú [[OpenOffice.org]] Calc či [[Microsoft Excel]], mávajú v sebe zabudované funkcie na prevod medzi arabskými a rímskymi číslicami. Napríklad v spomínanom OpenOffice.org Calc môžete využiť funkcie
* =ARABIC (arabské číslo;forma)
* =ROMAN (rímske číslo)
 
Nepovinný argument ''forma'' umožňuje nastavenie miery zjednodušenia zápisu rímskeho čísla. Ďalšie informácie nájdete v pomôcke k príslušnému programu.
 
== Tabuľka rímskych číslic ==
{| class=wikitable
!Rímska číslica
!Arabská číslica
!Poznámka
|-
|žiadna
|[[nula|0]]
|
|-
|I
|[[1 (číslo)|1]]
|
|-
|II
|[[2]]
|
|-
|III
|[[3]]
|
|-
|IV
|[[4]]
|IIII sa používa dodnes na hodinovom ciferníku.
|-
|V
|[[5]]
|
|-
|VI
|[[6]]
|
|-
|VII
|[[7]]
|
|-
|VIII
|[[8]]
|
|-
|IX
|[[9]]
|
|-
|X
|[[10 (číslo)|10]]
|
|-
|XI
|[[11]]
|
|-
|XII
|[[12]]
|
|-
|XIII
|[[13]]
|
|-
|XIV
|[[14]]
|
|-
|XV
|[[15]]
|
|-
|XIX
|[[19]]
|
|-
|XX
|[[20]]
|
|-
|XXX
|[[30]]
|
|-
|XL
|[[40]]
|
|-
|L
|[[50]]
|
|-
|LX
|[[60]]
|
|-
|LXX
|[[70]]
|
|-
|LXXX
|[[80]]
|
|-
|XC
|[[90]]
|
|-
|C
|[[100]]
|Centum
|-
|CC
|[[200]]
|
|-
|CD
|[[400]]
|
|-
|D
|[[500]]
|
|-
|DCLXVI
|[[666]]
|tzv. „[[Číslo šelmy]]“.
|-
|CM
|[[900]]
|
|-
|M
|[[1000]]
|Mille
|-
|MCDXLIV
|[[1444]]
|Najmenšie číslo, v ktorom sú použité všetky znaky
|-
|MDCLXVI
|[[1666]]
|v tomto čísle sú všetky základné symboly použité práve jeden raz
|-
|MCMXLV
|[[1945]]
|
|-
|MCMXCIX
|1999
|Výrazy ako IMM a MIM nezodpovedajú stanoveným pravidlám
|-
|MM
|[[2000]]
|
|-
|MMM
|[[3000]]
|}
 
Pri správnom spôsobe písania dlhých čísiel sa najprv napíšu tisíce, potom stovky, potom desiatky a potom jednotky.
 
<br />Príklad: číslo '''1988'''.
<br />Jeden tisíc je '''M''', deväťsto je '''CM''', osemdesiat je '''LXXX''', a osem je '''VIII'''.
<br />Spolu potom: '''MCMLXXXVIII'''.
 
== Chronogramy ==
Rímske číslice sa používajú v tzv. chronogramoch. [[Chronogram]] je nápis, často [[hexametr]]ový verš alebo [[elegické dystichon]], ktorý obsahuje skrytý letopočet. Ide o latinské nápisy s niekoľkými zvýraznenými veľkými písmenami, ktoré treba mechanicky sčítať bez ohľadu na stanovené pravidlá. Súčet dáva letopočet zverejnenia nápisu.
 
Napr. [[kartuša]] nad vchodom do [[Lužický seminár|Lužického seminára]]
 
D<small>EO ET APOSTO</small>L<small>OR</small>VM<small> PR</small>I<small>N</small>CI<small>P</small>I LV<small>SAT</small>I<small>AE P</small>I<small>ETAS ERE</small>XI<small>T</small>
''Bohu a kniežaťu apoštolov postavila zbožnosť Lužice''
 
Nápis obsahuje chronogram vyznačený veľkosťou písmen: MDCLLXVVIIIIII = 1726
 
== Dejiny ==
'''I'''<br />
Rímske čísla vznikli prirodzenou cestou. Rimania počítali na prstoch. Čísla ako 1, 2 a 3 a im zodpovedajúce znaky I, II a III graficky vyjadrujú jednotlivé prsty.
 
'''V a X'''<br />
Aj tieto dve rímske číslice majú svoj pôvod v ľudskej ruke:
Rímska číslica V (5) je vyjadrením dlane s piatimi prstami - V tvorí tvar medzi palcom a malíčkom
Rímska číslica X (10) sú dve dlane pri sebe (10 prstov).
 
'''L a C'''<br />
Po latinsky je sto ''centum''. Odtiaľ C. Päťdesiat je polovica zo stovky. L teda vzniklo „rozpolením“ znaku pre 100 (C).
 
'''D a M'''<br />
Tisíc je po latinsky ''mille'' (odtiaľ M pre 1000). Znak D pre 500 vznikol znova grafickým „rozpolením“ znaku M, teraz ale zvislo. Vznikol tak znak podobný písmenu D.
 
== Pozri aj ==
* [[Chronogram]]
 
== Iné projekty ==
{{projekt|commons=Category:Roman numerals}}
 
== Externé odkazy ==
* [http://www.guernsey.net/~sgibbs/roman.html Roman Numeral and Date Conversion with Roman Calculator & Roman Numerals Test], dost. {{Dátum|20110608}}
[[Kategória:Číselné sústavy]]
2 434

úprav