Sieťový prenosový protokol tlače: Rozdiel medzi revíziami

doplnenie vyrazov
(preklad clanku o NNTP)
 
(doplnenie vyrazov)
Usenet bol pôvodne vyvinutý v súvislosti so sieťou UUPC, kde sa väčšina článkov transferovala medzi počítačmi prostredníctvom priamych telefónnych liniek. Čitatelia a prispievatelia sa museli nalogovať na tie isté počítače, ktoré hosťovali servre, pričom čítali priamo z lokálneho disku.
 
Keď sa užívanie LAN a Internetu rozšírilo, žiadalo sa aby bol čitateľom noviniekčlánkov elektronickej konferencie umožnený prístup z osobnýchosobného počítača počítačov a preto sa hľadal spôsob ako využiť internet na prenos článkov. Pretože neexistovali k internetu kompatibilné systémy súborov, rozhodli sa vývojári vytvoriť nový protokol podobný SMTP , ktorý by slúžil na čitanie elektronických konferencií. Známy TCP port 119 je určený pre NNTP. Keď sa klienti napoja na server sieťových článkov prostredníctvom SSL, využíva sa TCP port 563, často označovaný ako NNTPS.
 
Využitie tohto protokolu je stále veľmi široké, kedže sa nepodaril update tohto štandardu. Na čítanie elektronických konferencií sa môže takisto využívať IMAP protokol.