Montessoriovská škola: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 2 740 bajtov ,  pred 7 rokmi
d (Gepetito premiestnil stránku Montessori pedagogika na Montessoriovská škola)
[[Súbor:_Montessori-school2007.jpg|náhľad|Trieda v Montessoriovskej škole]]
Montessori pedagogika je rozsiahla a svetovo uznávaná metodická sústava pedagogiky, ktorú založila talianska lekárka [[Mária Montessoriová]]. Zahŕňa v sebe nielen filozofiu rozvoja dieťaťa, ale hlavne konkrétne praktické postupy s množstvom pomôcok.
'''Montessoriovská škola''' (montessori pedagogika) je alternatívny výchovne vzdelávací program, ktorý postupuje podľa zásad navrhnutých lekárkou a pedagogičkou talianskeho pôvodu [[Maria Montessoriová|Mariou Montessoriovou]] (1870 - 1952) na začiatku 20. storočia.
 
[[Pedagogika]] typu Montessori je zameraná na podporu dieťaťa pri rozvíjaní jeho poznatkov a zručností.<ref name=":0">KORCOVÁ, Kateřina. Role učitele ve škole Montessori. ''Studia Paedagogica'' [online]. 2007, roč. 55, č. 12 [cit. 2014-12-05]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/447/603</ref> Dieťa je považované za osobnosť od prírody dobrú, ktorá by mala byť vo svojej činnosti dospelými podporovaná. Aktivity dieťa vykonáva pre uspokojenie seba samého, nie vyučujúceho. Samotné učenie by potom malo prebiehať bez zbytočného stresu a ďalších prejavov s negatívnym dopadom na psychiku dieťaťa.<ref name=":1">KASPER, Tomáš a Dana KASPEROVÁ. ''Dějiny pedagogiky''. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, s. 139. Pedagogika (Grada). ISBN 9788024724294.</ref>
Montessori pedagogika vznikla na základe pozorovania fyziologického vývoja ľudského mozgu v ranom veku. Východiskom je ponúknuť deťom intelektuálne podnety správnou formou v správnom čase (v konkrétnej senzitívnej fáze vývoja).
 
Počiatky Montessori pedagogiky možno datovať na 6. januára 1907, kedy [[Maria Montessoriová]] otvorila ''Dom detí'' (Casa dei Bambini), škôlku určenú pre päťdesiat sociálne slabých detí od troch do šiestich rokov. Prvý Dom bol vybavený stroho a prvé pomôcky boli vyrobené v zariadení pre mentálne retardovaných, kde Montessoriová predtým pracovala. Primárnou snahou Domu bolo odstránenie vzdelávacích a výchovných problémov.<ref>MONTESSORI, Maria. ''Tajuplné dětství''. Vyd. 2., V Tritonu 1. Praha: Triton, 2012, s. 71-74. ISBN 9788073873820.</ref>
Vo veku 2 až 2,5 roka nastáva optimálne obdobie na rozvoj tvorivého a intelektuálneho potenciálu dieťaťa. Vtedy je najvhodnejšie, aby dieťa začalo pracovať v pripravenom Montessori prostredí. Deti v ňom môžu zdokonalovať svoje praktické zručnosti a získavať ucelené informácie o okolitom svete. Už v predškolskom veku začínajú spontánne písať, čítať a počítať.
 
== Výučbové princípy v Montessoriovskej škole ==
Cieľom Montessori pedagogiky je podporovať prirodzenú túžbu detí učiť sa a vytvárať si pozitívny vzťah k ľuďom, k okolitému prostrediu ale aj k sebe samému.
Montessoriová svoju výučbu založila na tvrdení, že ''"Ľudská osobnosť, nie výchovná metóda sa musí brať do úvahy"''.<ref>Maria Montessori. In: ''Společnost Montessori, o.s.'' [online]. 1999, 2013 [cit. 2014-12-05]. Dostupné z: http://www.montessoricr.cz/maria-montessori/</ref> Dieťa by malo byť rešpektované a považované za samostatne vyvíjajúcu sa bytosť. Na učiteľa nenahliadajú ako na autoritu, ale ako na rovnocenného partnera, ktorého hlavnou úlohou je usilovať o vytvorenie vhodného prostredia pre učenie žiaka.<ref name=":0" />
 
Výučba v Montessoriovskej škole sa riadi niekoľkými zásadami, medzi ktoré patria:
* Podpora činnosti dieťaťa
* Nenapomínanie, absencia trestov
* Neautoritatívny, nenátlakový prístup
* Učiteľ ako [[facilitátor]], sprievodca dieťaťa
* Použitie materiálov a pomôcok s ohľadom na vek a psychický vývoj dieťaťa
* Primerané použitie uznania, snaha o nevybudovanie závislosti dieťaťa na pochvalách
* Posilnenie zdravého sebavedomia a sebadôvery dieťaťa, podpora jeho bezpečia
* Princíp tzv. Delenej zodpovednosti (dieťaťu je poskytovaná sloboda iba v tých prípadoch, keď je schopné s ňou adekvátne naložiť)
* Dieťa aktívne prispieva ku konštrukcii svojho vzdelania
* Možnosť voľby materiálov a pracovného miesta
* „Pripravené prostredie“ berúce do úvahy vývoj žiakov a ich schopnosti
* Chápanie chýb ako nutnosti hlbšieho precvičenie učiva<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref>TORRENCE, M., 2012. Montessori Education: An Idea Whose Time has Come?''. Montessori Life'', Summer, roč. 24, č. 2, s. 18-23. ProQuest Central. ISSN 10540040.</ref>
 
== Referencie ==
<references />
*{{Preklad|cs|Montessoriovská škola|12052238}}
 
== Externé odkazy ==
* [http://www.montessoria.sk/sam Slovenská asociácia Montessori (SAM)]
* [http://www.montessori-ami.org/ Association Montessori Internationale (AMI)]
 
[[Kategória:Pedagogika]]
 
{{Link GA|eo}}