Peňažná sústava (jedna ekonomika): Rozdiel medzi revíziami

d
úprava citácie
d (typo)
d (úprava citácie)
 
'''Peňažná sústava''' (iné názvy: '''peňažný systém, menová sústava, menový system, národná peňažná sústava/menová sústava/monetárna sústava, národný peňažný systém/menový systém/monetárny systém''') môže byť <ref name=z>zdroj sú všetky zdroje uvedené v referenciách</ref>:
*a) časť [[hospodárske zriadenie|hospodárskeho zriadenia]], ktorá zahŕňa všetky pravidlá a inštitúcie peňažníctva (definovaného ako záležitosti súvisiace s peniazmi) jednej ekonomiky (t.j. vrátane napríklad rôznych pravidiel, ktoré nie sú priamo napísané v zákonoch)
*v užšom zmysle:
**d) zákonom upravený spôsob vydávania (emisie) a organizácie obehu peňazí platný v jednom štáte (táto definícia je viac-menej zhodná s definíciou b alebo c)
 
'''Peňažná sústava''' alebo '''peňažný systém''' môže byť aj <ref name=z></ref>:
*e) (nejakým spôsobom jednotu tvoriaca) sústava peňažných jednotiek a ich hmotných foriem a ich tvorby (vrátane otázky, či a ako majú hodnotu viazanú na iný predmet) a ničenia v určitom okruhu, napríklad štáte
*f) spôsob tvorby (vrátane otázky, či a ako má hodnotu viazanú na iný predmet) a ničenia peňazí
*''Menovou alebo peňažnou sústavou sa rozumie spôsob vydávania a organizácie obehu peňazí platný v určitej krajine, upravený zákonom.'' <ref>mena in: ''[[Pyramída (encyklopedický časopis)|Pyramída - encyklopedický časopis moderného človeka]]'', č. 98, 1979</ref> Podobne: Menová alebo peňažná sústava je ''zákonodarstvom upravený spôsob vydávania a obehu peňazí, kde je riešený najmä vzťah menového kovu a peňazí.''<ref>Paulík, D.: ''Základy financií a meny'', 2012</ref>
*Mena je ''zákonom upravený systém peňažnej jednotky, jej foriem (znakov) a jej obehu v určitej krajine''. <ref>Cinkl, J.: ''Encyklopedie zahraničného obchodu'', 1982 (vo vydaní z roku 1986 je definícia upravená nasledovne: ''národná a medzinárodná forma peňazí,zákonom upravený systém peňažnej jednotky, jej foriem (znakov) a jej obehu v určitej krajine'')</ref>
*Peňažná sústava je ''forma organizácie peňažného obehu uzákonená v jednotlivých krajinách.'' <ref>Pancák, M.: ''[[Finančný slovník]]'', 1967 (podobne: peněžnápeněžní soustava. inIn: ''[[Malá československá encyklopedie]]'' IV M-Pol. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. s. 839.)</ref>
*Peňažná sústava (alebo menová sústava, sústava peňažného obehu) je ''právnymi predpismi stanovená sústava vydávania, krytia a obehu peňazí v danej krajine.''<ref>{{filit|fvs/sustava_penazna.html}}</ref>
*Peňažná sústava je ''forma peňažného obehu v krajine potvrdená zákonom tak, aby zodpovedala sústave peňažných vzťahov, ktoré sa vytvárajú v súvislosti so vznikom a pohybom peňazí...''[Historicky išlo] ''jednak o uvádzanie peňazí do obehu a jednak o ich pohyb podľa daných ekonomických a iných potrieb určitej vývojovej etapy. Popri emisnej činnosti išlo najmä o sprostredkovanie platieb, sústreďovanie a úschovu peňažných prostriedkov a ich rozdeľovanie formou úveru. V priebehu historického vývoja sa vytvárala v rámci peňažnej sústavy banková alebo úverová sústava.'' Mena je ''zákonom upravená sústava peňažných znakov, platná v určitej krajine. Je určená súhrnom zákonných nariadení, ktoré stanovujú drahý kov slúžiaci za základ príslušnej menovej jednotky, peňažnú jednotku alebo meradlo cien, spôsob razenia peňazí, emisiu bankoviek a papierových peňazí a iné náležitosti (vymeniteľnosť bankoviek za zlato a pod.).''<ref>heslá peňažná sústava a mena in: ''[[Encyklopédia Slovenska]]''</ref>