Wikipédia:Používateľské meno: Rozdiel medzi revíziami

tgkjgktjtg, preklepy, otázka, pravopis, gramatika
(CC-BY-SA a GFDL)
(tgkjgktjtg, preklepy, otázka, pravopis, gramatika)
{{odporúčanie}}
Pri vytváraní nového účtu je jednou z vecí, ktoré si musíte zvoliť, vaše '''používateľské meno''', ktoré budete na Wikipédii používať. Táto stránka poskytuje niekoľko rád na túto tému.
 
''Pozri aj:'' [[Pomoc:Ako sa prihlásiť]]
 
== Na čo slúži používateľské meno? ==
Používateľské meno sa pripojí k popisu každej úpravy, ktorú urobíte (ak sa predtým prihlásite). Je to dôležité na určenie miery zodpovednosti za zmeny v článku, ale aj z hľadiska [[Wikipédia:Autorské právo|autorského práva]] – ak sa napr. niekomu páči váš príspevok a rád by ho použil za podmienok nezlučiteľných s podmienkami licencií [[Creative Commons|CC-BY-SA]] a [[GNU Free Documentation License|GFDL]], ktoré vo Wikipédii platia, môže podľa toho zistiť autora a napríklad na vašej diskusnej stránke vás požiadať o povolenie vaše dielo použiť. Všeobecne sa teda dá povedať, že vaše používateľské meno je použité na označenie vášho autorstva.
 
Ak sa vám vaše používateľské meno nepáči, môžete si ho dať zmeniť – pozri [[#Zm.C4.9Bna_u.C5.BEivatelsk.C3.A9ho_jm.C3.A9na|nižšie]].
 
Ak na to nemáte zvlášť dobrý dôvod, nevytvárajte pre sebe viac redaktorských účtov.
 
== Voľba používateľského mena ==
Najlepším používateľským menom je obvykle vaše skutočné meno, alebo vaša dlhodobo používaná internetová prezývka. Zvoľte si prosím také meno, ktoré nám všetkým umožní tvorbu encyklopédie – vám nebude prekážať podpisovať sa ním, nám nebude prekážať čítať ho a spolupracovať s človekom, ktorý sa takto podpisuje.
Uvedomte si, že kontroverzné meno môže spôsobiť, že ostatní sa na vás budú pozerať s predsudkami. Odporúčame vám preto vyhnúť sa
# menám politických, vojenských alebo náboženských osobností či udalostí,
# ľubovoľným menám, ktoré by mohli byť považované za urážlivé alebo za propagáciu názorov nejakej verejne činnej osobnosti.
Cieľom je, aby ste boli hodnotení podľa svojich príspevkov, nie na základe emocionálnej reakcie na kontroverzný podpis. Vhodný výber používateľského mena je aj vo vašom záujme, takže voľte opatrne. Pamätajte, že ste súčasťou komunity.
 
=== Skutočné mená versus prezývky ===
Predtým sa na mnohých wiki odporúčalo používať skutočné mená namiesto prezývok kvôli predpokladu, že používateľ, ktorý sa pod príspevok podpíše svojim skutočným menom, bude skôr prispievať hodnotne než ten, ktorý sa podpisuje len prezývkou. Doterajšie skúsenosti na slovenskom internete aj slovenskej Wikipédii tento predpoklad zvlášť nepodporujú a komunita nemá nič ani proti jednej možnosti: ak už máte svoju stálu prezývku inde (či už na internete alebo mimo neho) a chcete ju používať, je to celkom v poriadku; ak však žiadnu nemáte ani vás nenapadá, môže byť skutočné meno najlepším riešením.
 
V tejto súvislosti je vhodné uvedomiť si, že podľa niektorých právnych systémov je autorské dielo napísané pod pseudonymom chránené kratšiu dobu než autorské dielo označené skutočným menom autora. (Diela napísané pod pseudonymom sú chránené autorskými právami 70 rokov od dátumu zverejnenia, na rozdiel od 70 rokov od smrti autora pri dielach so známou osobou autora.)
 
Nepoužívajte skutočné meno známej osobnosti (živej alebo nedávno zosnulej). Mnoho redaktorov takéto meno považuje za príliš rušivé a môže žiadať, aby ste si ho zmenili. Vytvoriť si používateľské meno známej osoby a potom robiť deštruktívne úpravy článkov v „jej mene“ alebo v snahe ju zdiskreditovať pravdepodobne bude mať za následok opatrenie, ktoré je uvedené v sekcii ''Nevhodné používateľské mená''.
 
=== Veľkosť písmen v používateľskom mene ===
Prvé písmeno každého používateľského mena na Wikipédii musí byť veľké. Ak si napríklad založíte účet s názvom „moje meno“, bude automaticky prevedené na „Moje meno“.
 
Ak je vaše používateľské meno zložené z viacerých slov, budete zrejme chcieť použiť veľké prvé písmeno aj pri ostatných slovách (ak sú to vlastné mená).
 
== Nevhodné používateľské mená ==
Účelom používateľských mien je identifikovať a rozlišovať prispievateľov čo slúži k vzájomnej komunikácii a zaznamenávaniu úprav. Používateľské meno nie je miestom na vyjadrenie názoru či napádanie. Nikto nemá na žiadne konkrétne používateľské meno nárok. Hoci svojrázne a zaujímavé používateľské mená môžu Wikipédiu obohatiť, nie sú nevyhnutné. Ako používateľské meno nie je vhodná e-mailová adresa, pretože sa môže stať ďalšou položkou do zbierky robotov, ktoré po Internete zbierajú adresy pre spamerov a následne zasielanie [[spam]]u.
 
Výslovne sú na Wikipédii ''zakázané'' niektoré druhy mien:
 
'''Úmyselne alebo neúmyselne zmätočné mená:''' mená, ktoré sa môžu pliesť s menom iného redaktora Wikipédie, s nejakou funkciou programového vybavenia, alebo evokujúce konto [[Wikipédia:Bot|bota]] (''AndrejBot'', ''Andrejbot'', ''Andrej-bot'' a pod.). Ak vašu zvyčajnú prezývku už používa niekto iný, zvážte, či nie je vhodnejšie použiť vaše skutočné meno či nejakú inú vašu prezývku. Nepoužívajte mená ako ''Posledné úpravy'', ''Správca'' a podobne.
 
'''Obtiažne zobraziteľné mená:''' mená, ktoré väčšina používateľov nedokáže ľahko napísať na klávesnici či zobraziť v prehliadači. Programové vybavenie Wikipédie umožňuje zvoliť si meno z celého bohatstva [[Unicode]] znakov, ale najbezpečnejšie bude, keď si zvolíte meno zo znakov slovenskej abecedy a číslic. Použiť ľubovoľné znaky môžete v podpise (pozri nižšie).
 
'''Nedostatočná rozlišovacia schopnosť:''' mená, ktoré sú veľmi ťažko rozpoznateľné od už existujúcich používateľských mien (napr.„<nowiki>Jan__Nový</nowiki>“ a „<nowiki>Jan_Nový</nowiki>“ sa líšia iba v počte medzier), alebo mená, ktoré sú neprehľadné a robia problém ostatným pri oslovovaní, písaní o danom používateľovi a podobne. Príkladom takýchto nevhodných mien sú samé čísla (napr. „5487112548“) alebo neusporiadané zhluky písmen (napr. „opiuasererweefuis“).
 
'''Provokačné mená:''' mená, ktoré odvádzajú pozornosť prispievateľov od tvorby encyklopédie alebo ich urážajú, nie sú na Wikipédii dovolené. Medzi takéto mená patria napríklad:
* mená, ktoré provokujú rasovú/etnickú/národnú/náboženskú/triednu neznášanlivosť, xenofóbiu a pod,
* mená, ktoré odkazujú na symboly rasové/etnické/národné/náboženské/triednu neznášanlivosť, [[xenofóbia]] a pod.,
* mená, ktoré odkazujú na násilie,
* mená so sexuálnym podtextom,
* mená vulgárne, skatologické či pornografické.
 
'''Obťažujúce či ohováračské mená:''' obťažovanie a ohováranie nepatrí na Wikipédiu v žiadnom prípade. Navyše, vaše používateľské meno nie je nástroj na napádanie ostatných používateľov, s ktorými ste v spore. Vaše meno by nemalo slúžiť na urážanie iných používateľov, používateľských mien, článkov či činností. Používateľské meno by nemalo ohovárať iné osoby, firmy či skupiny, bez ohľadu na to, či sú používateľmi Wikipédie.
 
=== Zakázané mená ===
Ak sa anonymný používateľ pokúsi založiť účet s menom, ktoré súhlasí s regulárnym výrazom na stránke [[MediaWiki:Usernameblacklist]], systém mu v tom zabráni.
 
== Podpisy ==
V [[Pomoc:Pomoc:Používateľské nastavenie|používateľskom nastavení]] si môžete zvoliť alternatívny podpis, ktorý sa bude používať v diskusiách namiesto vášho používateľského mena (podľa ktorého sa volá vaša používateľská stránka v [[Pomoc:Menný priestor|mennom priestore]] ''Redaktor''). Všeobecne sa dá povedať, že sa na alternatívny podpis vzťahujú rovnaké pravidlá ako na vlastné používateľské meno.
 
Alternatívny podpis môže byť poňatý kreatívnejšie, napr. s využitím ornamentálnych znakov [[Unicode]] (napr. ☻♂♖♥★). Používanie obrázkov sa v alternatívnom podpise neodporúča z niekoľkých dôvodov:
* zaťažujú zdroje serveru,
* sťažujú vyhľadávanie a kopírovanie textu zo stránky,
* môžu odvádzať pozornosť od vlastnej správy,
* vo väčšine prehliadačov spôsobujú problémy s rozvrhnutím okolitého textu.
Nepoužívajte v podpise blikanie, väčšine redaktorov je to nepríjemné.
 
Podpis možno so znalosťou kódu wiki využívať aj na začleňovanie dômyselnejších odkazov. Vo svojom nastavení si môžete zvoliť, že budete používať neupravený podpis, do ktorého potom môžete vkladať aj wikiodkazy a formátovanie (napr. <code><nowiki>[[</nowiki>{{ns:2}}:''VašeMeno'']] (<nowiki>[[</nowiki>{{ns:3}}:''VašeMeno''|diskusia]])</code> spôsobí, že podpis bude okrem vašej redaktorskej stránky viesť aj na vašu diskusiu). Ak túto voľbu nezaškrtnete, MediaWiki z vášho podpisu automaticky vyrobí odkaz na vašu stránku redaktora.
 
Snažte sa udržať svoj podpis čo možno najkratší, pretože dlhé podpisy znepriehľadňujú zdrojový text stránok a tým sťažujú prácu ostatným prispievateľom.
 
== Zmena používateľského mena ==
Ak sa dodatočne presvedčíte, že ste si vybrali používateľské meno zle, prípadne sa nájde dostatočný počet ľudí, ktorí ho považujú za nevhodné, môže byť zmenené (so spätnou platnosťou). Zmeniť používateľské meno vám môže ľubovoľný [[Wikipédia:Byrokrati|byrokrat]] (správca so zvláštnymi právami). Ak si prajete zmeniť svoje používateľské meno, postupujte nasledovne:
# Skontrolujte, či vaše nové meno doteraz nepoužíva iný používateľ ([[Špeciálne:Listusers|zoznam redaktorov]]). '''Nezakladajte účet s novým menom!'''
# Prihláste sa pod svojim terajším účtom a na stránke [[Wikipédia:Žiadosť o premenovanie redaktora]] požiadajte o zmenu mena.
# Akonáhle bude vaše používateľské meno zmenené, budú všetky vaše úpravy priradené k vášmu novému používateľskému menu; môžete '''vytvoriť''' nový účet a prípadne požiadať o zablokovanie účtu pod vašim pôvodným používateľským menom, aby sa zabránilo pokusom o podvod.
# Zrejme budete chcieť presunúť vašu používateľskú a diskusnú stránku na nový názov.
 
== Uzurpácia ==
 
Ak je účet dlhodobo neaktívny a má len veľmi malý počet úprav, ktoré nie sú zásadné, možno na základe žiadosti rovnako pomenovaného, ale oveľa aktívnejšieho používateľa z iného projektu Wikimedia Foundation tento účet premenovať a uvoľnené meno priradiť žiadajúcemu používateľovi. Ak tento účet nemá žiadne alebo má len vandalské úpravy, možno používateľa premenovať bezprostredne po predložení žiadosti. Ak má aj platné úpravy, žiadateľ či byrokrat najprv napíše majiteľovi účtu do diskusie, a ak je to možné, byrokrat sa ho pokúsi upozorniť aj e-mailom. Ak pôvodný majiteľ do mesiaca nezareaguje, môže byrokrat účet premenovať aj bez jeho súhlasu. Významnosť a charakter úprav posudzuje byrokrat na základe vlastného uváženia.
 
Ak sa dohoda na novom mene neuskutoční, premenovanie sa presunie na tvar '''Redaktor:&lt;meno&gt; (uzurpované)''' a zaznamená sa do [[Wikipédia:Žiadosť o premenovanie redaktora|archívu]] ako uzurpácia.
 
{{Zásady a odporúčania Wikipédie}}
 
[[is:Wikipedia:Notandanafn]]
Anonymný používateľ