Limbach: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 872 bajtov ,  pred 8 rokmi
Úprava článku
(copyvio)
(Úprava článku)
| Názov = Limbach
| Iné názvy =
| Obrázok = Limbach centrum.JPG
| Popis obrázku = Pohľad na centrum obce; v pozadí evanjelický kostol
| Znak = <!-- nevkladať bez písomného povolenia obce, pripojeného k obr. -->
| Vlajka = <!-- nevkladať bez písomného povolenia obce, pripojeného k obr. -->
| Popis mapy =
| Web = www.obec-limbach.sk
| Commons = Limbach (Slovakia)
| Pôvod názvu =
| Poznámky =
}}
 
'''Limbach''' (historicky {{V jazyku|slk|''Hliník''}}, {{V jazyku|hun|''Limpak''}}, {{V jazyku|deu|''Limbach''}}) je vidiecka [[obec (slovenská správna jednotka)|obec]] na [[Slovensko|Slovensku]] v okrese [[Okres Pezinok|Pezinok]], úpätív [[MaléBratislavský Karpatykraj|MalýchBratislavskom Karpát]]. Je charakteristická produkciou [[víno|vínakraji]].
 
Obec je známa predovšetkým svojou produkciou vína.
Dedina vznikla okolo roku [[1350]] po [[mongolský vpád do Uhorska|mongolskom vpáde do Uhorska]], kedy vyľudnené územia osídľovali [[Karpatskí Nemci|nemeckí osadníci]] na pozvanie kráľa [[Belo IV.|Belu IV.]] Týchto po roku [[1945]] [[deportácia|deportovali]] do [[Nemecko|Nemecka]] a začali sa tu usádzať obyvatelia slovenskej národnosti.
 
== Poloha a prírodné pomery ==
V obci sa nachádzajú rôzne pamätihodnosti ako rímskokatolícky kostol svätého [[Teobald]]a z 14. storočia, evanjelický kostol z roku [[1802]], a prírodné úkazy – [[Limbašská vyvieračka]].
V Limbachu na Malokarpatskej ulici býva bývalý prezident Slovenska Ivan Gašparovič
 
Obec Limbach sa rozkladá na južnom podhorí [[Malé Karpaty|Malých Karpát]] (západná časť katastra obce zasahuje do [[Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty|Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty]]).
Z Limbachu vychádzajú dve turistické trasy: [[Turistická značkovaná trasa číslo 2405|modrá 2405]] a [[Turistická značkovaná trasa číslo 5101|zelená 5101]].
 
Limbachom preteká Limbašský potok, ktorý na území obce priberá dva prítoky: Račí potok a potok Lúčanka.
== Dejiny ==
=== Rodiny, ktoré zostali po roku 1945 ===
* 2 Gustavik Johann 121 Hrivnak Arthur a Emma
* 5 Schumann Samuel a Emma 127 Achberger Stefan a Maria
* 9 Wawrinsky Stefan 131 Strba Stefan a Veronika
* 10 Wawrinsky Samuel 133 Sandtner Andreas a Anna beb. Slezak
* 13 Sandtner Ludwig sen. a Maria geb. Sandtner 134 Hanusek Anna
* Sandtner Ludwig jun. a Maria geb. Achberger 140 Hanusek Agnes geb. Sandtner
* 14 Hedeker Johann 141 Slezak Michael a Josefine geb. Sandtner
* Hedeker Rudolf 155 Beno Johann
* 15 Hanusek Josef a Maria geb. Satko Beno Eduard a Theresia geb. Hanusek
* 23 Hanusek Johann a Theresa Beno Josef a Justin geb. Hanusek
* 26 Hacker Franz a Rosina geb. Schmidt 164 Achberger Josef a Maria geb. Strba
* Hacker Maria 165 Bohm Daniel
* 39 Bohm Samuel 188 Macho Franz
* 57 Oharek Daniel a Katharina geb. Wadinger 192 Mitterholzer Daniel
* 64 Theresia geb. Okruhlica 194 Hacker Josef
* 67 Karoline geb. Malatschek a Okruhlica Kaspar 199 Steberl Gustav a Steffi geb. Okony
* 68 Karoline geb. Okruhlica 210 Strba Franz (Maria geb. Malatschek a Okaty Daniel) 235 Nerad Gustav a Emma geb. Draxler
* 82 Malatschek Ludwig a Theresa geb. Hanusek
* r. [[1946]] 109 zväčša nových obyvateľov obce založilo Slovenské vinohradnícke družstvo. Z majetku, na pozemkoch a v budove Nemeckého vinohradníckeho družstva, ktoré štátne orgány vymazali z Obchodného registra spracovávali -cyrifandel neskôr silván, veltlín, rizlingy a neuburg, tramín.
* r. [[1951]] Slovenské vinohradnícke družstvo sa zlúčilo s Jednotným roľníckym družstvom v Limbachu.
* r. [[1957]] Na pažiti vznikla nová výstavba rodinných domov.
* r. [[1959]] Dedina vybudovala vodovod a poštu.
* r. [[1960]] Dokončená nová 5-ročná škola a materská škola. Kultúrne a spoločenské akcie sú stále organizované v pôvodnej družstevnej sále – teraz už družstva JRD Limbach.
* r. [[1973]] JRD Limbach sa zlučuje s JRD Myslenice – Grinava – názov JRD Karpaty.
* r. [[1975]] JRD Karpaty sa zlúčilo s JRD Pezinok.
* r. [[1989]] Počas celého komunistického režimu sa v našej dedine systematicky povyvracala a vyviezla z miestneho cintorína väčšinu pôvodných náhrobných kameňov. Hroby karpatských Nemcov sú dnes uličkami, alebo už nejestvujú vôbec. Za márnicou bolo vždy schovaných zo 15 – 20 vyvrátených náhrobných kameňov z čiernej žuly. Dedinský cintorín príkladmo slúžiaci v rokoch 1940 až 1945 tisíc člennej komunite uchováva už len zopár nezničených hrobov alebo špicatých obeliskov – typických náhrobných kameňov starousadlíkov. Vznikali svahové vinice, boli nedotknuteľné rozširovali sa, budovali sa v nich terasy.
 
V katastrálnom území obce ležia aj dve chránené územia - súčasti CHKO Malé Karpaty - prírodná rezervácia Nad Šenkárkou so vzácnymi rašeliniskovými druhmi rastlín, a prírodná pamiatka [[Limbašská vyvieračka]].
Výstavba rozvoj dediny vznikala väčšinou na pažiti. Boli to pastviny na rovine krajom Limbachu, kde sa pásol dobytok, rástla kukurica alebo obilie.
* r. [[1990]] – [[1998]] Po odstránení komunistického režimu sa v obci zrušila požiarna zbrojnica, ktorú obec prenajíma na reštauráciu. Priestory obecnej knižnice boli vrátené v rámci reštitúcií. Bolo fyzicky zlikvidované JRD, z objektov sa stala rozpredaná priemyselná – podnikateľská zóna obce. V konfiškáte po Nemeckom vinohradníckom družstve sídli a školí víno nástupník JRD – Limbašské vinohradnícke družstvo. Hneď vedľa sa vekom rozpadá stará kolkáreň, patrí totiž aj dedine aj bývalému JRD Limbach.
* r. [[1993]] Limbašské vinohradnícke družstvo prenajalo lukratívnu vináreň a dedinskú sálu súkromnej spoločnosti, čím Limbach prišiel o svoju jedinú spoločensko-kultúrnu sálu. To isté družstvo vykúpilo prisťahovalcom pridelené vinohrady. Tie následne predalo a vo vinici Machergut začala stavebná firma budovať vilové domy.
 
== História obce a pamätihodnosti ==
Po r. [[1994]] Nastala plynofikácia obce, vybudovala sa poddimenzovaná kanalizácia. Vedľa priemyselnej zóny firma Jurki postavila benzínové čerpadlo. Rekonštrukcia i obnova evanjelického i katolíckeho kostola v dedine.
 
* r. [[1998]] – [[2005]] Pokračoval nekontrolovaný rozvoj obce, strácajú sa vinohrady a tým Limbach prichádza o svoj tichý vinohradnícky ráz. Zanikli lokality, nielen smerom na Grinavu a Pezinok, ale aj v kopcoch s kvalitným viničom.
Dedina vznikla okolo roku [[1350]] po [[mongolský vpád do Uhorska|mongolskom vpáde do Uhorska]], kedy vyľudnené územia osídľovali [[Karpatskí Nemci|nemeckí osadníci]] na pozvanie kráľa [[Belo IV.|BeluBela IV.]] Týchto po roku [[1945]] [[deportácia|deportovali]] do [[Nemecko|Nemecka]] a začali sa tu usádzať obyvatelia slovenskej národnosti.
* r. [[2001]] Izolovanie základov, vymaľovanie exteriérov i interiérov kostola sv. Teobalda. Taktiež sa spravili sondy a konzervačným náterom sa zatrela výzdoba i nemecké nápisy presbytérie. Chýbajú peniaze na reštaurovanie.
 
* r. [[2005]] Členovia radnice – stavebná komisia pod vedením starostu a externých spolupracovníkov, získali pre dedinu prostriedky z Eurofondov na rekonštrukciu budovy miestnej radnice. Pre výkon modernej samosprávy boli existujúce priestory po stránke plošných a hygienických nárokov ako aj po architektonickom a dispozičnom riešení nevyhovujúce. Rekonštrukciou a prístavbou sa podarilo dosiahnuť priaznivý architektonický výraz. Nová stavba je i napriek moderným výrazovým prostriedkom vhodne zasadená do terénu a hmotou ne-konkuruje historickej zástavbe. Obecný úrad je odrazom dnešnej úrovne arch. v historickom kontexte. Celkové dispozičné riešenie a architektonický výraz predstavuje moderne riešenú rekonštrukciu menšej samosprávy s doplňujúcimi funkciami pre kultúru. Zároveň je dôkazom, že novším prístupom k rekonštrukcii v staršej štruktúre zástavby môžeme dosiahnuť súhru nového a staršieho.
=== Novšie dejiny v dátach ===
* r. [[2006]] Celková – generálna rekonštrukcia dreveného oltára v rímskokatolíckom kostole sv. Teobalda. Splanírovanie- likvidácia viníc v lokalite Za cintorínom. Dobrá- upravená pôda odzadu katolíckeho kostola za cintorínom. V dedine sa bude stavať tým smerom kde budú mať a dovtedy pokiaľ budú mať miestny obyvatelia spoločnú snahu predať akúkoľvek ľahko získanú zem.
 
* 1946 - stodeväť zväčša nových obyvateľov obce založilo Slovenské vinohradnícke družstvo. Využili majetok, pozemky a budovu niekdajšieho Nemeckého vinohradníckeho družstva
* r. [[1951]] - Slovenské vinohradnícke družstvo sa zlúčilo s Jednotným roľníckym družstvom v Limbachu.
* r. [[1957]] - v lokalite Na pažiti vzniklasa novázačala výstavba rodinných domov.
* r. [[1959]] Dedina- obec vybudovala vodovod a poštu.
* r. [[1960]] Dokončená- dokončená nová 5-ročná škola a materská škola. Kultúrne a spoločenské akcie sú stále organizované v pôvodnej družstevnej sále – teraz už družstva JRD Limbach.
* r. [[1973]] - JRD Limbach sa zlučujezlúčilo s JRD Myslenice – Grinava – názov JRD Karpaty.
* r. [[1975]] - JRD Karpaty sa zlúčilo s JRD Pezinok.
* 1989 - počas celého komunistického režimu boli z miestneho cintorína systematicky odstraňované pôvodné náhrobné kamene. Hroby karpatských Nemcov sú dnes uličkami, alebo už nejestvujú vôbec. Na cintoríne sa dnes nachádza iba niekoľko nezničených hrobov alebo špicatých obeliskov – typických náhrobných kameňov starousadlíkov.
* r. [[1990]] – [[1998]] Po- odstránenív komunistického režimuobci sa v obci zrušila požiarna zbrojnica, ktorú obec prenajíma na reštauráciu. Priestory obecnej knižnice boli vrátené v rámci reštitúcií. Bolo fyzicky zlikvidované JRD, z objektov sa stala rozpredaná priemyselná – podnikateľská zóna obce. V konfiškáte po Nemeckom vinohradníckom družstve sídli a školí víno nástupník JRD – Limbašské vinohradnícke družstvo. Hneď vedľa sa vekom rozpadá stará kolkáreň, patrí totiž aj dedine aj bývalému JRD Limbach.
* r. [[1993]] - Limbašské vinohradnícke družstvo prenajalo lukratívnu vináreň a dedinskú sálu súkromnej spoločnosti, čím Limbach prišiel o svoju jedinú spoločensko-kultúrnu sálu. To isté družstvo vykúpilo prisťahovalcom pridelené vinohrady. Tie následne predalo a vo vinici Machergut začala stavebná firma budovať vilové domy.
Po* r. [[1994]] Nastala- začala plynofikácia obce, vybudovala sa poddimenzovaná kanalizácia. Vedľa priemyselnej zóny firma Jurkibolo postavilapostavené benzínové čerpadlo. Rekonštrukcia i obnova evanjelického i katolíckeho kostola v dedine.
* r. [[1998]] – [[2005]] Pokračoval- pokračoval nekontrolovaný rozvoj obce, strácajú sa vinohrady a tým Limbach prichádza o svoj tichý vinohradnícky ráz. Zanikli lokality, nielen smerom na Grinavu a Pezinok, ale aj v kopcoch s kvalitným viničom.
* r. [[2005]] Členovia- radnice – stavebnávďaka komisia pod vedením starostu a externých spolupracovníkov, získali pre dedinuprostriedkom prostriedkyzískaných z Eurofondov nazačala rekonštrukciurekonštrukcia budovy miestnejobecného radniceúradu. Pre výkon modernej samosprávy boli existujúce priestory po stránke plošných a hygienických nárokov ako aj po architektonickom a dispozičnom riešení nevyhovujúce. Rekonštrukciou a prístavbou sa podarilo dosiahnuť priaznivý architektonický výraz. Nová stavba je i napriek moderným výrazovým prostriedkom vhodne zasadená do terénu a hmotou ne-konkurujenekonkuruje historickej zástavbe. Obecný úrad je odrazom dnešnej úrovne arch. v historickom kontexte. Celkové dispozičné riešenie a architektonický výraz predstavuje moderne riešenú rekonštrukciu menšej samosprávy s doplňujúcimi funkciami pre kultúru. Zároveň je dôkazom, že novším prístupom k rekonštrukcii v staršej štruktúre zástavby môžeme dosiahnuť súhru nového a staršieho.
 
=== Pamätihodnosti ===
 
[[Obrázok:Limbach kostol 01.JPG|lef|thumb|277px|Kostol svätého Teobalda]]K pamätihodnostiam Limbachu patria dva kostoly - [[Evanjelická cirkev augsburského vyznania|evanjelický]] z roku 1802 upravený v roku 1930 v [[Klasicizmus|klasicistickom]] štýle, s dominantnou vežou, stojaci priamo v centre obce, a [[Rímskokatolícka cirkev|rímskokatolícky]] Kostol svätého Teobalda, vypínajúci sa na miernom návrší na západnom okraji obce.
 
[[Gotika|Gotický]] kostol, pochádzajúci z konca 15. storočia, je jedinou sakrálnou stavbou na Slovensku, zasvätenou tomuto [[Teobald z Normandie|svätcovi]]. Je to jednoloďová stavba s predstavanou vežou. Kostol bol v 17. storočí prestavaný, no zachovali sa pôvodné gotické prvky - napr. oporné piliere na sakristii či zamurovaný gotický portál na prízemí. V roku 2001 sa začala rozsiahla rekonštrukcia kostola, bolí vymaľované exteriéry i interiérové priestory. V roku 2006 prebehla generálna rekonštrukcia oltára.
 
== Dopravné napojenie a hospodársky význam ==
 
Obec Limbach leží západne od okresného mesta a mimo hlavnej cestnej komunikácie spájajúcej obce južného podhoria Malých Karpát. Okrem uvedenej cesty je obec prístupná dvoma turistickými chodníkmi - [[Turistická značkovaná trasa číslo 2405|modro]]- a [[Turistická značkovaná trasa číslo 5101|zeleno ]] značeným. Oba sú odbočkou z chodníka vedúceho hlavným malokarpatským hrebeňom.
 
Okrem vinohradníctva obec nemá väčší ekonomický význam.
 
== Referencie ==
299

úprav