Delenie povrchov: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 35 bajtov ,  pred 7 rokmi
d
typografia, preklepy
(Vytvorenie nového článku Delenie povrchov)
 
d (typografia, preklepy)
[[File:Catmull-Clark subdivision of 4 planes.png|thumb|Delenie plôch typu Catmull-Clark]]
V'''Delenie povrchov''' je v [[Počítačová grafika|Počítačovejpočítačovej grafike]] je delenie povrchov technika, pri ktorej sa vytvára z jednej plôšky alebo polygónu viac plôšok. Touto technikou získame jemnejší povrch. Prvýkrát bola predstavená spoločnosťou Pixar v krátkom animovanou filme s názvom ''Geri’s Game''<ref>{{cite web|last1=DeRose|first1=Tony|last2=Kass|first2=Michael|last3=Truong|first3=Tien|title=Subdivision Surfaces in Character Animation|url=http://graphics.pixar.com/library/Geri/paper.pdf|website=pixar.com|publisher=Pixar Animation Studios|accessdate=24 May 2015}}</ref>. Bolo to na konferencii Siggraph v roku 1998.
 
[[File:Catmull-Clark subdivision of 4 planes.png|thumb|Delenie plôch typu Catmull-Clark]]
V [[Počítačová grafika|Počítačovej grafike]] je delenie povrchov technika, pri ktorej sa vytvára z jednej plôšky alebo polygónu viac plôšok. Touto technikou získame jemnejší povrch. Prvýkrát bola predstavená spoločnosťou Pixar v krátkom animovanou filme s názvom ''Geri’s Game''<ref>{{cite web|last1=DeRose|first1=Tony|last2=Kass|first2=Michael|last3=Truong|first3=Tien|title=Subdivision Surfaces in Character Animation|url=http://graphics.pixar.com/library/Geri/paper.pdf|website=pixar.com|publisher=Pixar Animation Studios|accessdate=24 May 2015}}</ref>.
Bolo to na konferencii Siggraph v roku 1998.
== Detaily ==
Na začiatku schéma vezme povrch alebo akýkoľvek model vytvorený z trojuholníkov, štvoruholníkov alebo viacuhoľníkovviacuholníkov. Tento začiatočný povrch voláme kontrolná sieť. Potom je táto sieť rozdelená na základe sady pravidiel<ref>{{cite web|last1=Sharp|first1=Brian|title=Subdivision Surface Theory|url=http://www.gamasutra.com/view/feature/131585/subdivision_surface_theory.php|website=www.gamasutra.com|publisher=Gamasutra|accessdate=24 May 2015}}</ref>. Pravidlá sa líšia od jedného delenia k druhému. Určujú koľko nových vrcholov bude pridaných do kontrolnej siete a na akú pozíciu budú posunuté. Následne sa tento nový povrch stane novou hladšou kontrolnou sieťou pre ďalšiu iteráciu delenia. Po každej iterácii dostávame jemnejší povrch pridaním vrcholouvrcholov a nových plôšok. Nevýhodou je pri vyšších iteráciách veľký počet vrcholov, ktoré môžu zapríčinit’zapríčiniť spomalenú odozvu v reálnom čase. V počítačovej grafike sa pre delenie povrchov používa termín Surface subdivision. V súčasnej dobre sa rozsiahlo používajú v 3D modelovaní a animácii.
 
=== Pravidlá delenia – Topologické ===
Pravidlo delenia je predpis ktorý priraďuje skupine vrcholov rozsiahlejšiu
skupinu vrcholov. Deliaca schéma má dva typy pravidiel topologické a
váhové. Topologické udávajú ako získame graf vylepšeného objektu z grafu
objektu vstupného tým, že generujeme nové vrcholy, hrany a plôšky.
 
=== Pravidlá delenia – Váhové ===
Pravidlo delenia je predpis ktorý priraďuje skupine vrcholov rozsiahlejšiu skupinu vrcholov. Deliaca schéma má dva typy pravidiel topologické a
Špecifikujú ako vypočítať pozíciu nových vrcholov na základe interpolácie
váhové.
medzi vrcholmi vstupného povrchu.
váhové.* Topologické udávajú ako získame graf vylepšeného objektu z grafu objektu vstupného tým, že generujeme nové vrcholy, hrany a plôšky.
Špecifikujú* Váhové špecifikujú ako vypočítať pozíciu nových vrcholov na základe interpolácie medzi vrcholmi vstupného povrchu.
 
===Spojitost Spojitosť delenia ''Cn'' ===
Je stupeň parametrické spojitosti krivky v danom bode. Je to jedna z charakteristík deliacich schém. ''n'' nám hovorí koľko derivácii je spojitých.
Je to jedna z charakteristík deliacich schém. ''n'' nám hovorí koľko derivácii je spojitých.
 
=== Valencia vrcholu a výnimočné vrcholy ===
Valencia, stupeň vrcholu označuje počet hrán ktoré do vrcholu zasahujú. Regulárne vrcholy schémy voláme tie, ktorých je vyprodukovaných najviac počas delenia a majú tú istú valenciu. Hocijaké iné vrcholy nazývame výnimočné. To aké majú tieto vrcholivrcholy efekt na výslednú plochu, záleží na deliacej schéme. Niekedy nastanú problémy keď chceme analyzovať lmitu povrchu v blízkosti týchto výnimočných vrcholov. Väčšina schém neprodukuje výnimočné vrcholivrcholy počas delenia, a tak ich počet je daný controlnoukontrolnou sieťou, ktorú dostaneme na vstupe na začiatku delenia.
 
== Typy delenia ==
*'''Aproximačné schémy delenia''' - Pripri tomto type delenia sa pozície vrcholov upravia tak ako budú najlepšie vyhovovať novému povrchu
** [[Catmull–Clark subdivision surface|Catmull-Clark]]<ref>{{cite web|last1=Teorell Loop|first1=Charles|title=Smooth Subdivision Surfaces Based on Triangles|url=http://research.microsoft.com/en-us/um/people/cloop/thesis.pdf|website=http://research.microsoft.com/|publisher=The University of Utah|accessdate=24 May 2015}}</ref> - Deleniedelenie ktoré sa dá použiť na hocijaký typ povrchu. Po prvej iterácii vždy vzniknú štvorsteny. Generovaný povrch je C2 spojitý, všade až na výnimočné vrcholivrcholy. Tento typ delenia je v súčasnej dobe najviac používaný v 3D aplikáciách a animácii.
** [[Doo-Sabin subdivision surfaces| Doo-Sabin]]<ref>{{cite web|last1=Teorell Loop|first1=Charles|title=Smooth Subdivision Surfaces Based on Triangles|url=http://research.microsoft.com/en-us/um/people/cloop/thesis.pdf|website=http://research.microsoft.com/|publisher=The University of Utah|accessdate=24 May 2015}}</ref> - Dokážedokáže spracovať ľubovoľnú topológiu. Môže vytvárať nove plôšky s ľubovolným počtom vrcholov.
** Loop - Pracujepracuje iba na povrchoch poskladaných z trojuholníkov, a po každej iterácii vzniknú iba trojuholníky. V súčasnej dobe sa moc nepoužíva.
** Sqrt3
*'''Interpolačné schémy delenia''' - Pripri interpolácii sa od vrcholov vyžaduje aby zodpovedali pôvodným pozíciám
** [http://delivery.acm.org/10.1145/80000/78958/p160-dyn.pdf?ip=147.251.208.91&id=78958&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D6C3EEB3AD96C931%2EBB3DE337C716FE30%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=677376257&CFTOKEN=21629566&__acm__=1432493970_9aa39c1dad6cf5b8a19ff6a148b34ec2 Butterfly] (''Motýľ'') Butterfly]
** MidEdge
** Doo-sabin
 
==Externé odkazyReferencie ==
<references />
{{reflist}}