Dionýz Blaškovič: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 88 bajtov ,  pred 7 rokmi
d
úvod: norm.; +kat. Osobnosti z Jablonice; kat. norm; IB norm.; wl. dátum; typog.; drob.
d (kategórie, wikilinky)
d (úvod: norm.; +kat. Osobnosti z Jablonice; kat. norm; IB norm.; wl. dátum; typog.; drob.)
{{Infobox Osobnosť
| |Meno = Dionýz Blaškovič
| Portrét =
 
| Popis |Portrét = slovenský lekár a pedagóg
| Veľkosť obrázka =
|Popis = slovenský lekár a pedagóg
|Miesto Dátum narodenia = [[Jablonica2. august]], [[Slovensko1913]]
|Veľkosť obrázka =
| |DátumMiesto narodenia = =[[2. augustJablonica]], [[1913Slovensko]]
| Dátum úmrtia = {{dúv|1998|11|17|1913|8|2}}
|Miesto narodenia =[[Jablonica]], [[Slovensko]]
| |DátumMiesto úmrtia = ={{dúv|1998|11|17|1913|8|2}}[[Bratislava]], [[Slovensko]]
|Miesto úmrtia =[[Bratislava]], [[Slovensko]]
}}
 
prof. MUDr. '''Dionýz Blaškovič''', DrSc. (* [[2. august]] [[1913]], [[Jablonica]] - † [[17. november]] [[1998]], [[Bratislava]]) bol [[Slovensko|slovenský]] [[Bakteriológia|bakteriológ]], [[virológia|virológ]], [[lekár]], [[učiteľ|pedagóg]] a [[Akadémia (spoločnosť učencov)|akademik]].
 
Vedecky sa venoval najmä patogenéze, biologickým a biochemickým vlastnostiam baktérií, laboratórnej diagnostike vírusových nákaz a ekológii vírusov [[chrípka|chrípky]] a [[kliešťová encefalitída|kliešťovej encefalitídy]].
V medicíne sa začali v plnšej miere uplatňovať exaktné vyšetrovacie metódy biochemické a najmä bakteriologické. Aj po promócii v roku [[1937]] plánoval svoju budúcnosť na tomto pracovisku, ale musel nastúpiť na základnú vojenskú službu na Slovensku. Podarilo sa mu však aj počas nej udržať kontakt s ústavom na lekárskej fakulte a vykonávať ju vo vojenských bakteriologických laboratóriách v Prahe a v Bratislave.
 
Dňa [[1. júnajún]]a [[1939]] nastúpil na Ústav hygieny a bakteriológie LFSU v[[Bratislava|Bratislave]] ako asistent u prof. Muchu. V tejto funkcii budoval Mikrobiologický odbor Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu. Počas 2. svetovej vojny vstúpil do funkcie hygienika do povstaleckej armády. Ako účastník [[SNP]] a protifašistického odboja počas SNP založil v [[Banská Bystrica|Banskej Bystrici]] diagnostickú stanicu - základ neskoršej krajskej hygienickej stanice. V tom období sa mu podarilo úspešne bojovať proti epidémii [[dyzentéria|dyzentérie]], ktorá prepukla v Blatnickej doline, za čo mu boli udelené prvé vyznamenania.
 
Po vojne požiadal o štipendium Rockefellerovej nadácie v USA. Na rok nastúpil na Michiganskú univerzitu k prof. Francisovi, kde sa cielene začal zaujímať o [[virológia|virológiu]]. Po návrate z USA v roku [[1948]] vybudoval virologické pracovisko v rámci Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu. Dňa [[1. januárajanuár]]a [[1953]] vznikol Virologický ústav [[ČSAV]] a Blaškovič bol menovaný za prvého riaditeľa. Ústav si rýchlo získal uznanie doma i v zahraničí.
Pod jeho vedením sa rozpracovala veľmi významná koncepcia prírodných ohniskových nákaz a s tým spojené ekologické problémy vírusov a vírusových ochorení. Nasledoval objav prenosu vírusu [[kliešťová encefalitída|kliešťovej encefalitídy]] kozím mliekom v tzv. Rožňavskej epidémii a významné poznatky o štruktúre, antigénnych vlastnostiach, imunológii a prenose vírusu kliešťového zápalu mozgu. Významne prispel k štúdiu premenlivosti vírusu [[chrípka|chrípky]]. Jeho spolupracovníci a žiaci pod jeho vedením publikovali mnoho prác týkajúcich sa imunologicko-morfologických analýz vírusu chrípky. Ďalším vírusom, ktorým venoval pozornosť boli herpetické vírusy, perzistencia a latencia [[herpetické infekcie|herpetických infekcií]] a patogenéza herpetických infekcií. Objavil herpetický vírus hlodavcov. Na ústave podporoval štúdium rastlinných vírusov, ricketsií a chlamýdií, štúdium nešpecifickej protivírusovej obrany, štúdium interferónov, genetiku vírusov, štúdium antivírusových látok a molekulárnej biológie vírusov. V ostatných rokoch sa ťažiskom jeho práce stal záujem o evolučnú a komparatívnu virológiu.
Vždy rozvíjal zahraničné kontakty. Stal sa čestným zahraničným členom akadémie vied v New Yorku, v bývalom Zväze sovietskych socialistických republík, v Poľsku a Srbsku. Bol členom početných vedeckých spoločností, expertom [[Svetová zdravotnícka organizácia|Svetovej zdravotníckej organizácie]] pre oblasť vírusových nákaz, jedno volebné obdobie vykonával funkciu generálneho sekretára Medzinárodnej rady vedeckých zväzov (ICSU) a mnohé ďalšie.
 
Už v roku [[1957]] založil s akademikom A. A. Smorodintsevom medzinárodný virologický časopis [[Acta virologica]], v jazyku anglickom a ruskom. Po roku [[1990]] vychádza už len jeho anglická verzia. Po roku [[1968]] to bola takmer jediná možnosť publikovania pracovníkov Virologického ústavu SAV.
 
Nepretržite sa venoval pedagogickej činnosti a výchove vedeckých pracovníkov. V roku [[1949]] po návrate z USA vybudoval Katedru mikrobiológie LFUK v Bratislave, v roku [[1968]] založil prvú Katedru všeobecnej a aplikovanej virológie na Prírodovedeckej fakulte UK pri Virologickom ústave, na ktorých ako riadny profesor prednášal virológiu. Pripravil pre študentov prvé slovenské skriptá a učebnicu virológie. Na virologickom ústave organizoval postgraduálne kurzy Medzinárodnej organizácie pre výskum bunky (ICRO), na ktorých sa školili mladí virológovia z celého sveta.
 
Za svoju významnú vedecko-výskumnú, organizačnú a pedagogickú prácu bol opakovane vyznamenaný.
 
== Funkcie a členstvá ==
* predseda [[SAV]]
* podpredseda [[ČSAV]]
* člen Newyorskej akadémie vied, Akadémie vied Zäzu sovietskych socialistických republík, Akadémie prírodovedcov Leopoldina v Halle/Saale v NDR, akadémie vied v Poľsku a Srbsku
* expert SZO pre oblasť vírusových nákaz
* člen riadiaceho výboru a jedno volebné obdobie aj generálny tajomník Svetovej rady vedeckých únií (ICSU)
* člen riadiaceho výboru Medzinárodnej organizácie pre výskum bunky (ICRO)
* predseda virologickej sekcie Československej mikrobiologickej spoločnosti pri ČSAV
* člen výboru Medzinárodnej asociácie virologických spoločností
* profesor [[Univerzita Komenského v Bratislave|Univerzity Komenského v Bratislave]]
* hlavný redaktor časopisu Acta virologica, člen redakčnej rady časopisu Voprosy virusologii, člen redakčnej rady časopisu Intervirology
 
== Vyznamenania ==
* 1945 Čs. vojenská medaila za zásluhy I. stupňa
* 1945 Rad Slovenského národného povstania II. triedy
* 1951 štátna cena Klementa Gottwalda
* 1956 medaila J. E. Purkyně
* 1963 štátne vyznamenanie „Rad práce“
* 1982 Rad republiky k 30. výročiu založenia ČSAV
 
== Dielo ==
[[Kategória:Bakteriológovia]]
[[Kategória:Osobnosti z Banskej Bystrice]]
[[Kategória:Osobnosti z Jablonice]]
101 094

úprav