Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: Rozdiel medzi revíziami

Zmazanie odborov, ktoré sa nevyučujú. Zmena činnosti niektorých prodekanov fakulty.
(typografia, sort)
(Zmazanie odborov, ktoré sa nevyučujú. Zmena činnosti niektorých prodekanov fakulty.)
}}
 
'''Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave''' (skr. '''LF UK''') bola založená v roku 1919 ako jedna zo štyroch fakúlt novej univerzity a ako prvá lekárska fakulta na Slovensku. Zaoberá sa predovšetkým prípravou odborníkov v dvoch doktorských študijných odboroch [[všeobecné lekárstvo]] a [[zubné lekárstvo]], a v nelekárskych študijných programoch [[verejné zdravotníctvo]], [[ošetrovateľstvo]], [[pôrodná asistencia]], [[fyzioterapia]] a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.
 
== História ==
 
;Prodekani
* doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 1. až 3. ročník v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku a pre kvalitu a modernizáciu výučby
* prof. MUDr. [[Viera Štvrtinová]], PhD.., prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 4. až 6. ročník v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku
* doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD., prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 14. až 36. ročník v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku
* Prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 41. 63. ročník v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku
*MUDr. Bohuslav Novák , PhD., prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 1. až 6. ročník v  študijnom programe zubné lekárstvo v  slovenskom a  anglickom jazyku a pre sociálnu starostlivosť o študentovIIKS
* doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.., prodekan pre vedu a výskum, grantovú problematiku, doktorandské štúdium a ŠVOČ
* prof. MUDr. Juraj  Payer, PhD., FRCP., prodekan pre spoluprácu fakulty so zdravotníckymi zariadeniami, liečebno-preventívnuzdravotnú starostlivosť a, špecializačné štúdium a pre zastupovanie dekana
 
;Tajomníčka
75

úprav