Žilinská univerzita v Žiline: Rozdiel medzi revíziami

d
preklepy, rozšírenie, infobox
d (preklepy)
d (preklepy, rozšírenie, infobox)
|Logo = Uniza-logo.png
|Popis loga = Oficiálne logo Žilinskej univerzity v Žiline
|Motto = Univerzita s tradíciou
|Pôvodný názov = Vysoká škola dopravná, Vysoká škola dopravy a spojov
|Latinský názov = Universitas Solnensis
|Stav =
|Rektor = Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
|Prorektor3Prorektor = doc. Ing. JozefMilan RistvejTrunkvalter, PhD.
|Prorektor2 = prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
|Prorektor4 = prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD
|Prorektor5 = prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
|Kvestor = Ing. Jana Gjašiková
|Prorektor1Predseda = docprof. Dr. Ing. MilanJuraj Trunkvalter,Gerlici PhD.(akademický senát)
|Predseda Prezident =
|Funkcia Prorektora1 = pre vzdelávanie
|Prorektor2 = prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
|Funkcia Prorektora2 = pre vedu a výskum
|Prorektor3 = doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
|Funkcia Prorektora3 = pre medzinárodné vzťahy a marketing
|Prorektor4 = prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD
|Funkcia prorektora4 = pre informačné systémy
|Prorektor5 = prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
|Predseda =
|Viceprezident =
|Dekan = prof.Ing. Anna Križanová, PhD.
prof. Dr. Ing. Milan Sága
prof. Ing. Milan Dado, PhD.
prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
|Riaditeľ =
|Kancelár =
|Doktorandi = 488
|Rozpočet = 30,3 mil. €
|Kampus =[[Univerzitný kampus Veľký Dieldiel|Veľký Dieldiel]]
|Školské farby =
|Školská hymna =
== Zázemie ==
[[Image: Žilinská univerzita.JPG|thumb|vpravo|Nová moderná budova Žilinskej univerzity v Žiline]]
Univerzita sídli na [[Univerzitný kampus Veľký Dieldiel|univerzitnom kampuse Veľký Dieldiel]], ktorý je postupne budovaný od 80-tych rokov. V centre mesta pôsobí Fakulta bezpečnostného inžinierstva, na letisku v [[Dolný Hričov|Dolnom Hričove]] Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, v [[Prievidza|Prievidzi]] Fakulta riadenia a informatiky, v [[Tatranská Javorina|Tatranskej Javorine]] Výskumný ústav vysokohorskej biológie. Taktiež vlastní ubytovacie zariadenie v [[Ružomberok|Ružomberku]] a [[Zuberec|Zuberci]].
 
== Služby pre študentov ==
Univerzita poskytuje ubytovanie študentom v študentských domovoch (internátoch) [[Ubytovacie zariadenie Veľký diel|Veľký diel]] a [[Ubytovacie zariadenie Hliny|Hliny]], s kapacitou spolu cca 4 400 lôžok.
 
Študenti sa majú možnosť stravovať v 7 univerzitných výdajniach a bufetoch, prakticky na každom mieste výučby.
 
== Fakulty ==
 
== Ďalšie pracoviská Žilinskej univerzity ==
 
Ďalej pri univerzite pôsobia aj tieto pracoviská a ústavy:
[[Image:Veľký_diel_P5262093.jpg|thumb|vpravo|Univerzitné pastoračné centrum Paľova búda]]
*[http://www.uniza.sk Žilinská univerzita]
 
{{Žilinská univerzita v Žiline}}
{{Portál|Žilina|Žilinský}}
{{Žilinská univerzita v Žiline}}
{{Vysoké školy na Slovensku}}