Ludvík Svoboda (prezident): Rozdiel medzi revíziami

d
formulácia
d (formulácia)
Niektorí historici Svobodovi vyčítajú, že sa nezastal ani svojich spolubojovníkov. "Nepostavil sa proti čistkám vo veliteľskom zbore armády ani v prípadoch, keď sa jednalo o jeho dlhoročné bojové druhy a priateľov." <ref name="rfr3" /> Podľa iných prameňov Ludvík Svoboda už v roku 1947 zastavil neoprávnené penzionovanie niektorých generálov a dôstojníkov.<ref>(Hanzlík, 2011, s.204)</ref> Intervenoval v prospech pplk. Františka Skokana.<ref>(Hanzlík, 2011, s.66,262)</ref>
 
Reicin po svojom zatknutí pri výpovedi označil Ludvíka Svobodu za "hlavnú brzdu" tzv. „očisty armády.“ Rovnako hodnotil Reicin vzťah Svobodu k ďalším opatreniam, ktoré presadzovalo vedenie KSČ v armáde na odporúčanie sovietskych činiteľov. Otvorene vyjadril Svoboda pochybnosti v prípade zavedenia útvarových organizácií KSČ do armády. "Svoboda bol veľmi znepokojený, keď sa v armáde začali neustále obavy, že to bude znamenať úpadok disciplíny a koniec princípu vojenskej podriadenosti. Každý príklad, keď sa takéto zjavy skutočne prejavili, nezabudol zaznamenať kritickými pripomienkami, "uvádza Reicin." <ref>(Hanzlík, 2011, s.267)</ref>
 
Vo svojich výpovediach a rozhovoroch z roku 1956 Ludvík Svoboda ďalej uvádza, že mu nebolo nič známe ani o vyšetrovaní dôstojníkov vo väzeniach OBZ po februári 1948. Na rokovaní Armádneho poradného zboru sa podľa jeho slov dozvedel, že tamtoho alebo onoho zavreli. To bolo v roku 1948 až 1950. Inak (Reicin) hovoril, že všetci zatknutí sú odovzdávaný štátnej bezpečnosti a ja som nemal ani potuchy, že je u nás niekto vyšetrovaný. "<ref name="rfr4" />
V rozhlasovom vystúpení k tomuto tragickému činu prezident povedal: "... Ako vojak dokážem oceniť sebazaprenie i osobnú statočnosť Jana Palacha, ako prezident aj občan našej republiky však nemôžem skryť, že nesúhlasím s tým, aby sa týmto spôsobom vyjadrovali politické postoje. Práve som dostal otrasnú správu, že v Plzni podobným spôsobom vztiahol ruku na svoj život ďalší mladý človek. Za vašich rodičov, za všetok ľud našej krajiny, za seba, aj v mene ľudskosti, ku ktorej sme sa spoločne zaviazali, vás žiadam, zastavte tieto strašné činy. Ja už som často hľadel smrti do tváre. Za najväčšiu povinnosť občana však považujem dať svojej vlasti každú hodinu, každý deň svojho života. "<ref>(Klusáková-Svobodová, 2005b, s.195)</ref>
 
L. Svoboda po auguste pokračoval vo svojej prezidentskej aktivite, navštevoval pracoviská, stretával sa s predstaviteľmi rôznych odborov a verejného života. Podporoval rad projektov, ktoré považoval za impulz pre rozvoj ekonomiky, napríklad – stavbu metra, rozvoj družstevného bytového stavebníctva, aby sa riešila bytová núdza, otvorenie cesty pre pridruženú výrobu poľnohospodárskych družstiev. Navštívil viacej miest v celej republike. Venoval pozornosť a účinnú pomoc najmä východnému Slovensku, ktoré vyjadrilo svoj vzťah k prezidentovi v osemdesiatych rokoch odhalením sochy L. Svobodu vo Svidníku. Aby republika neupadla do izolácie, vykonal návštevu ÍránuIránu, Fínska, Japonska a prijímal návštevy celého radu cudzích štátnikov.
 
V pretrvávajúcej rozjatrenej situácii bol na pléne ÚV KSČ 17. apríla 1969 odvolaný z funkcie 1. tajomník A. Dubček a namiesto neho zvolený G. Husák. L. Svoboda podporil túto zmenu, videl v G. Husákovi "energického človeka, racionálne uvažujúceho, zapáleného stúpenca nevyhnutných opatrení." Okrem toho, z hľadiska L. SvobodySvobodu, ktorý mal v živej pamäti 50. roky, "bolo preňho dôležité, že G . Husák spoznal nezákonnosti päťdesiatych rokov osobne na vlastnej koži a dalo sa predpokladať, že bude mať dosť vôle, aby sa usiloval aspoň časť reformných snáh realizovať, a veril, že bude stúpencom dokončenia rehabilitácie ľudí v päťdesiatych rokoch nespravodlivo odsúdených. (...) ako bývalý politický väzeň bude zárukou, že nedôjde k novým politickým procesom. (...) Obava, aby sa vývoj nezvrtol týmto nežiaducim smerom, tu v podvedomí stále bola. "<ref name="rfr5" />
 
"Čoskoro sa ukázalo, že pre Ludvíka Svobodu priniesla táto zmena postupné umŕtvenie jeho doterajšieho politického vplyvu a vykázanie jeho pôsobenia do limitov ústavne vytýčených právomocí. Vzťahy medzi oboma mužmi postupne ochabovali, zvlášť keď Husák začal energicky uplatňovať ústavne zakotvenú vedúcu úlohu strany vo všetkých smeroch. Svoje ambície hrať v Česko-Slovensku prím presadzoval natoľko, že prezident republiky sa stal druhoradým, podriadeným partnerom. "<ref>{{Citácia knihy
 
'''Česko-slovenské rady a dekorácie:'''
* Zlatá hvězdahviezda HrdinyHrdinu ČSSR (1965)
* Zlatá hviezda Hrdinu ČSSR (1970)
* Zlatá hviezda Hrdinu ČSSR (1975)
 
'''Poľské rady a dekorácie:'''
* Vojenský rad "VirtutiMilitariVirtuti Militari" – veľkokríž na veľkostuhe a hviezda (1947).
* Rad "PoloniaRestitutaPolonia Restituta" – veľkokríž na veľkostuhe a hviezda (1969).
* Rad Grunwaldského kríža I. triedy (1948).
* Poľský vojnový kríž – 1944
 
'''Juhoslovanské rady a dekorácie:'''
* Rad národného hrdinu Juhoslávie (OrdennarodnogherojaOrden narodnog heroja)
* Rad zásluhy za národ I. stupňa (OrdenzaslugeOrden zasluge za narod)
* Čestný odznak juhoslovanskej armády
 
 
'''Francúzske rady a dekorácie:'''
* Rad Čestnej légie – veľkodôstojník (Grand OfficierdelaOfficier de la Legion d ¨ Honneur)
* Vojnový kríž 1939 – 1940
 
'''Rady Veľkej Británie:'''
* Kúpeľný rad II. triedy – veliteľský – (KnightCommanderoftheOrderoftheBathKnight Commander of the Order of the Bath)
 
'''Rady USA:'''
* Rad Légie cti – veliteľský stupeň (LegionofMeritdegreeofCommanderLegion of Merit degree of Commander) (1945)
 
==Kritický pohľad==
November 1938. Záverečný posudok, kvalifikačná listina. "Dobrý psychológ a vychovávateľ. Ľahko si získava oddanosť podriadených. Dosiahol po stránke mravnej a výcvikovej, veľmi dobré výsledky. Pre výchovu podriadených dôstojníkov veľmi dobre spôsobilý. "<ref>http://www.ludviksvoboda.cz/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_a8%20hodnoceni%2007%20kromeriz%201938%20b.jpg</ref>
 
'''JosefZmekJosef Zmek, brig. gen., veliteľ divízie. 14. decembra 1938.'''
Záverečný posudok, kvalifikačná listina. "Výborný dôstojník, značných vojenských vedomostí, pracovitý, spoľahlivý, spoločenský. Stupeň kvalifikácie výborný.<ref>http://www.ludviksvoboda.cz/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_a9%20hodnoceni%2008%20prosinec%201938%20b.jpg</ref>
 
===Povojnové===
 
Václav Černý hodnotí Ludvíka Svobodu vo svojich pamätiach prísne: "Na rozdiel od celého národa som nikdy ani minimum národnej nádeje nespojil s osobou generála Svobodu, vedel som od februára, že mu chýba mravná priamosť, má myšlienkový obzor a potenciál podriadeného veliteľa strednej vojenskej jednotky; národná neinformovanosť, žijúca z legiend, premenila ho v symbol národnej brannosti, a on iba sám uveril kolektívnemu omylu, vzal za bernú mincu metále na svojom kabáte a funkcie, ktorými ho postupom času ovešali. "
===Povojnové spomienky spolubojovníkov===
4 290

úprav