Úver: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 2 103 bajtov ,  pred 5 rokmi
(oprava drobných chýb)
Bezúčelové úvery je možné použiť na čokoľvek. Pri účelových úveroch je nutné dokladovať účel využitia peňazí alebo sú priamo určené na nákup konkrétnych tovarov a služieb. Zabezpečené úvery sú úvery, za ktoré sa ručí nehnuteľným majetkom (napr. hypotekárne úvery), hnuteľným majetkom, vinkuláciou vkladu v banke, ručiteľom a pod. Krátkodobé úvery sú úvery splatné do 1 roka, strednodobé do 5 rokov a dlhodobé nad 5 rokov.
 
swag
== Úvery komerčných bánk z hľadiska času ==
=== Krátkodobé ===
'''Kontokorentný úver''' je kombináciou vkladového a úverového účtu. Klient má v komerčnej banke otvorený bežný účet a k nemu má schválený tzv. úverový rámec (suma do výšky, ktorej môže klient čerpať úver). Pokiaľ má účet kladný zostatok ide o vista vklad ([[bežný účet]]), pokiaľ má záporný zostatok ide o úverový účet.
 
'''Lombardný úver '''je krátkodobý úver poskytnutý oproti zástave hnuteľných vecí alebo práv. Poskytuje sa vo výške 60 - 90 % z hodnoty zástavy.
 
'''Do zástavy sa dávajú:'''
* Cenné papiere
* Tovar
* Pohľadávky
* Práva
'''Zmenkové úvery''' sú krátkodobé úvery spojené so zmenkou.
 
'''''Rozlišujeme:'''''
* Eskontný úver = eskont, čiže odkúpenie zmenky pred lehotou jej splatnosti za určitú sumu
 
* Akceptačný úver - nejde o úver v pravom zmysle slova, pretože banka neposkytuje klientovi peniaze, ale zmenku akceptuje, čo znamená, že sa stáva zmenkovým dlžníkom a zaväzuje sa zmenku uhradiť z účtu klienta.
 
* Avalový úver - nejde o úver v pravom zmysle slova, nakoľko komerčná banka vystupuje ako ručiteľ a zmenku uhrádza len v prípade, že zmenku nezaplatil zmenkový dlžník.
 
=== Stredno a dlhodobé ===
'''Úverový úpis''' je dlhodobý úver, ktorý komerčná banka poskytuje na základe listiny "úverový úpis". Nie je to cenný papier, čiže ho komerčná banka nemôže predať.
 
'''Emisná pôžička''' je dlhodobý úver, ktorý je spojený s emisiou (vydaním) cenných papierov (obligácií). Klient o emisiu požiada komerčnú banku, pričom časť obligácií odkúpi samostatná komerčná banka, čím poskytuje emisnú pôžičku a zvyšná časť je ponúknutá verejnosti.
 
'''Spotrebný úver''' je krátkodobý, ale aj dlhodobý úver poskytnutý najčastejšie fyzickým osobám na kúpu spotrebných predmetov (napr. auto, práčka, dovolenka,...).
 
'''Hypotekárny úver '''je dlhodobý úver poskytnutý na financovanie kúpy, rekonštrukcie, výstavby nehnuteľností.
 
== Úvery podľa účelu poskytovania ==
Anonymný používateľ