Recyklácia: Rozdiel medzi revíziami

Detailné chyby pravopisu.
d (Verzia používateľa 195.168.83.44 (diskusia) bola vrátená, bola obnovená verzia od Vasiľ)
(Detailné chyby pravopisu.)
<ref>[http://www.letsrecycle.com/legislation/news.jsp?story=6231 Poradca premiéra <nowiki>[</nowiki>Spojeného kráľovstva<nowiki>]</nowiki> odporúča recykláciu za účelom zmeny klímy], letsrecycle.com, prístup 1. júl 2006</ref>
 
V súčasnosti je na Slovensku do programu recyklácie zapojenýchje zapojené veľké množstvo obcí, väčšina miest a viaceré, najmä veľké organizácie. Vyčlenené stanoviská majú najčastejšie 2 až 4 druhy kontajnerov na separovaný zber odpadov, ktoré sú farebne odlíšené (zelená – sklo, žltá – plasty, modrá – papier). Ale v súčasnosti sa na Slovensku recykluje len asi 1,2 % komunálneho odpadu.
 
* [[Papier]] tvorí asi 20 % odpadu. Recyklácia čiastočne zmierňuje škodlivé dopady výroby papiera. Z vytriedeného „odpadového“ papiera sa v papierňach vyrobí nový, vďaka čomu sa nemusí zoťať toľko stromov a zníži sa množstvo odpadu. Vytriedením okolo 100 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni cca 1 hektár 100 ročného lesa, ušetrí sa často až 70 % energie. Podľa údajov severoamerickej organizácie pre ochranu životného prostredia Earth Care spotrebuje výroba 1 t papiera zo starého papiera v porovnaní s výrobou z celulózy (primárnej suroviny) len 1/2 vody, znižuje znečistenie ovzdušia o 74 – 75 %, znečistenie vody o 35 % a zachráni 17 stromov. Na Slovensku sa zatiaľ zbiera a recykluje len 34,6 % (v r. [[1998]]), čo je oproti priemeru Európskej Únie málo (takmer o 50%) a žalostne málo oproti najlepším západoeurópskym krajinám, kde vyzbierajú a recyklujú až 70% použitého papiera.
Anonymný používateľ