Rímska číslica: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 5 593 bajtov ,  pred 5 rokmi
Revízia 6159511 používateľa 88.212.37.26 (diskusia) bola vrátená
(-)
Značka: možný spam
(Revízia 6159511 používateľa 88.212.37.26 (diskusia) bola vrátená)
'''Rímske číslice''' sú spôsob zápisu [[číslo|čísiel]] pomocou [[písmeno|písmen]] abecedy. Ešte v predminulom storočí bola veľmi rozšírená. Dnes sa používa iba zriedkavo - rímske číslice nájdeme v historických nápisoch, označujú sa nimi kapitoly v knihách a pod .
 
== Základné symboly ==
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
Používanie rímskych číslic v [[matematika|matematike]] bolo zastarané už pred viac ako 1100 rokmi. Napriek tomu sa rímske číslice používajú pri rôznych príležitostiach dodnes. Rímske číslice sa používajú pre číslice na hodinovom [[ciferník]]u, číslujú sa tak stránky predhovoru v knihách, používajú sa pri číslovaní položiek, kapitol v knihách, poradia [[panovník]]ov, filmových alebo knižných dielov a podobne.
<HTML><HEAD><TITLE>RÍMSKE ČÍSLA</TITLE>
<META http-equiv=Content-Language content=sk>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">
<META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR>
<META content=FrontPage.Editor.Document name=ProgId>
<STYLE type=text/css>BODY {
SCROLLBAR-FACE-COLOR: #a5b8fa; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #a7b8ff; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #437ce0; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #d4dcff; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #3c59d3; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #c5ccff; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #050c97
}
</STYLE>
 
Spôsob zapisovania rímskych číslic vznikol v stredoveku v západnej Európe. Je odvodený zo spôsobu, akým zapisovali číslice starí Rimania, ale obsahuje niektoré vylepšenia. Základné rímske číslice používané dnes sú:
<SCRIPT language=JavaScript>
* I = 1
<!--
* V = 5
* X = 10
* L = 50
* C = 100
* D = 500
* M = 1000
Môžme si pomôcť vetou Ivan Viedol Xavera Lesnou Cestou Do Mesta.
 
== Pravidlá ==
var timerid;
Spájaním a opakovaním základných symbolov možno zapisovať aj väčšie čísla. Väčšie číslice vždy predchádzajú menším. Preto napr. VI je 6, CLXXIII je 173 a MDCCCXXII je 1822.
 
Rimania obvykle písali číslo 4 ako IIII, číslo 40 ako XXXX, číslo 999 ako DCCCCLXXXXVIIII.
function Roman() {
var str;
var num;
var n2;
Clear();
num = 0;
num = Math.floor(document.Form.Input.value);
if (isNaN(document.Form.Input.value))
alert("Invalid - "+document.Form.Input.value+" - Please enter numbers only")
if (num <= 0 || num >= 4000) {
document.Form.Output.value = "";
if (num >= 4000) {alert("Invalid - Do not enter number greater than 4000")}
if (num < 0) {alert("Invalid - Do not enter number less than zero")}
} else {
str = "";
if (num >= 3000) {
str = "MMM";
} else if (num >= 2000) {
str = "MM";
} else if (num >= 1000) {
str = "M";
}
n2 = num % 1000;
if (n2 >= 900) {
str = str + "CM";
} else if (n2 >= 800) {
str = str + "DCCC";
} else if (n2 >= 700) {
str = str + "DCC";
} else if (n2 >= 600) {
str = str + "DC";
} else if (n2 >= 500) {
str = str + "D";
} else if (n2 >= 400) {
str = str + "CD";
} else if (n2 >= 300) {
str = str + "CCC";
} else if (n2 >= 200) {
str = str + "CC";
} else if (n2 >= 100) {
str = str + "C";
}
n2 = num % 100;
if (n2 >= 90) {
str = str + "XC";
} else if (n2 >= 80) {
str = str + "LXXX";
} else if (n2 >= 70) {
str = str + "LXX";
} else if (n2 >= 60) {
str = str + "LX";
} else if (n2 >= 50) {
str = str + "L";
} else if (n2 >= 40) {
str = str + "XL";
} else if (n2 >= 30) {
str = str + "XXX";
} else if (n2 >= 20) {
str = str + "XX";
} else if (n2 >= 10) {
str = str + "X";
}
n2 = num % 10;
if (n2 == 9) {
str = str + "IX";
} else if (n2 == 8) {
str = str + "VIII";
} else if (n2 == 7) {
str = str + "VII";
} else if (n2 == 6) {
str = str + "VI";
} else if (n2 == 5) {
str = str + "V";
} else if (n2 == 4) {
str = str + "IV";
} else if (n2 == 3) {
str = str + "III";
} else if (n2 == 2) {
str = str + "II";
} else if (n2 == 1) {
str = str + "I";
}
document.Form.Output.value = str;
}
}
 
Ku skráteniu zápisu takých dlhých čísiel sa niekedy používalo zvláštne pravidlo pre odčítanie a až v stredoveku sa toto pravidlo stalo všeobecne používaným. Pravidlo pre odčítanie umožňuje použitie šiestich zložených symbolov, v ktorých menšia číslica predchádza väčšej:
function Arabic() {
* IV = 4
var pieces = new Array(15);
* IX = 9
var num = document.Form.Output.value.toUpperCase();
* var validXL = -1;40
* var totalXC = 0;90
* CD var= i, j;400
* CM = 900
var lastnum = 99999, likethis = 0;
var ch;
Clear();
//if (document.Form.Output.value != num)
// document.Form.Output.value = num;
j = 0;
for (i = 0; i < num.length; i++) {
ch = num.substr(i, 1);
if (ch == "M") {
pieces[j] = 1000;
} else if (ch == "D") {
pieces[j] = 500;
} else if (ch == "C") {
pieces[j] = 100;
} else if (ch == "L") {
pieces[j] = 50;
} else if (ch == "X") {
pieces[j] = 10;
} else if (ch == "V") {
pieces[j] = 5;
} else if (ch == "I") {
pieces[j] = 1;
} else {
valid = 0;
}
if (j > 0) {
if ((pieces[j] == pieces[j - 1] * 10) || (pieces[j] == pieces[j - 1] * 5)) {
pieces[j - 1] = pieces[j] - pieces[j - 1];
j--;
}
}
j++;
}
if (valid) {
for (i = 0; i < j; i++) {
total += pieces[i];
if (likethis >= 2 && lastnum == pieces[i])
valid = 0;
if (lastnum == pieces[i] && lastnum != 1 && lastnum != 10 && lastnum != 100 && lastnum != 1000)
valid = 0;
if (lastnum == pieces[i] * 4 || lastnum == pieces[i] * 9 || lastnum * 4 == pieces[i] * 9 || lastnum * 5 == pieces[i] * 9)
valid = 0;
if (lastnum < pieces[i])
valid = 0;
if (lastnum == pieces[i])
likethis++;
else
likethis = 0;
lastnum = pieces[i];
}
}
if (valid == -1)
document.Form.Input.value = total;
else {
document.Form.Input.value = "";
alert("PECCAVIS - Invalid Roman number");
}
}
 
Pri použití tohto pravidla možno číslo 999 napísať úspornejším spôsobom CMXCIX. Používanie iných symbolov nie je dovolené. Preto nemožno napísať 999 ako IM. Na druhej strane ale používanie tohto pravidla nie je povinné. Číslicu 4 možno napísať správne ako IV aj ako IIII.
function Up() {
var num = Math.floor(document.Form.Input.value) + 1;
Clear();
if (num < 4000) {
document.Form.Input.value = num;
Roman();
timerid = window.setTimeout("Up()",1000);
}
}
 
Pozor. Symboly D (500) a M (1000) sa pôvodne písali ako kolmá čiara s oblúčikom na jednej alebo obidvoch stranách. Symbol D preto vyzeral asi ako |) a symbol M ako (|). Tento spôsob zápisu umožňoval násobiť desiatky čísla väčšie ako tisíc tým, že sa pridal ďalší oblúčik. Číslo 10000 sa dalo napísať ako ((|)), 100000 (((|))). Rimania nemali žiadne slovo pre [[milión]] a takto veľké čísla používali veľmi zriedkavo. Až neskôr a najmä v stredoveku bolo nutné zapisovať aj väčšie čísla. Preto sa stal znak <math>\mathrm{\bar{X}}</math> číslom 10&nbsp;000, <math>\mathrm{\bar{C}}</math> číslom 100&nbsp;000 a <math>\mathrm{\bar{M}}</math> číslom 1&nbsp;000&nbsp;000. Tieto čiarkované symboly sa ale dnes prakticky nevyskytujú.
function Down() {
var num = Math.floor(document.Form.Input.value) - 1;
Clear();
if (num >= 0) {
document.Form.Input.value = num;
Roman();
timerid = window.setTimeout("Down()",1000);
}
}
 
V rímskych časoch sa používali na zápis iba veľké písmená. Neskôr sa v bežnom živote presadili aj malé písmená a začali sa používať aj na zápis rímskych číslic. Preto napr. ''vi'' znamená 6 a ''cxiv'' 114. Niekedy sa môžeme stretnúť aj s číslami namiešanými, napr. ''Cxl'' pre 140. Niekedy sa dokonca používa namiesto malého ''i'' písmeno ''j''. Niekedy sa používa písmeno ''j'' iba ako posledný znak v slede jednotiek, napr. ''xxiij'' pre 23.
function Clear() {
window.clearTimeout(timerid);
}
 
== Nula ==
//-->
Číslica [[nula]] nemá všeobecne svoj symbol, hoci Rimania číslicu 0 a jej význam dobre poznali. Pre nulu používali výraz ''nullae'', čo znamená nič. Symbol pre číslicu 0 má veľkú úlohu v pozičných systémoch zapisovania čísiel (to je ten, ktorý používame dnes). Práve absencia tohto symbolu zabránila postupnej premene rímskeho zápisu na pozičný systém, a preto bol počas 11. storočia v praktickom živote nahradený [[arabské číslice|arabskými číslicami]].
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY vLink=#000080 background="../../pictures/tienemod.jpg"><!--wz-lista-12-w-->
<SCRIPT type=text/javascript>var bt="#000";var bg="#fff";</SCRIPT>
 
== IIII alebo IV ==
<SCRIPT src="EEEE - matematika_files/w.js"
Zápis rímskych čísiel sa v priebehu storočí menil. Zavedenie pravidla na odčítanie pomohlo skrátiť zápis väčších čísiel. Na druhej strane ešte viac sťažovalo vykonávanie výpočtov a rozhodne nepomohlo využiť výhody plného pozičného systému na zápis čísiel.
type=text/javascript></SCRIPT>
<NOSCRIPT>
<DIV
style="DISPLAY: block! important; FONT-SIZE: 12px; Z-INDEX: 15; LEFT: 0px; VISIBILITY: visible! important; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 100%; COLOR: #fff; LINE-HEIGHT: 24px; FONT-FAMILY: arial; POSITION: absolute; TOP: 0px; HEIGHT: 24px; BACKGROUND-COLOR: #ff9800; TEXT-ALIGN: center">
<P
style="PADDING-RIGHT: 6px! important; DISPLAY: inline! important; PADDING-LEFT: 0px! important; PADDING-BOTTOM: 0px! important; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px! important"><A
title="MP3 přehrávače"
href="http://www.hifishop.cz/default.asp?CatID=669">MP3</A> | <A
title="Plastová okna"
href="http://www.oknoplastik.cz/produkty/plastova-okna/">Plastová okna</A> | <A
title="LCD televize" href="http://www.hifishop.cz/default.asp?CatID=47">LCD
televize</A> | <A title="Výhodné nákupy" href="http://www.nakupka.cz/">Výhodné
nákupy</A> | <A title=Eternity href="http://www.eternity.cz/">Eternity</A> | <A
title=Fotoaparáty href="http://www.aaron.cz/">Fotoaparáty</A> | <A
title="Úvěry, splátky" href="http://www.uvery-splatky.cz/">Úvěry, splátky</A> |
<A title="ZDE NEKLIKAT!" href="http://www.hyperinzerce.cz/wz">ZDE NEKLIKAT!</A>
| <A title=Hodinky href="http://www.eternity.cz/hodiny-a-hodinky/">Hodinky</A> |
<A title="Elektro, Pračky" href="http://www.elektrohome.cz/">Elektro, Pračky</A>
| <A title="Satelity, DVB-T"
href="http://www.elektro-partner.cz/kategorie/satelity-dvb-t/">Satelity,
DVB-T</A> | <A title="Prague Hotels" href="http://www.a-prague.com/">Prague
Hotels</A> | <A title=Valentýn href="http://valentyn.parfums.cz/">Valentýn</A> |
</P></DIV></NOSCRIPT>
<TABLE width="100%" border=0 height="70">
<TBODY>
<TR>
<TD width="31%" height="66">
<P align=center><IMG height=66
src="rim.jpg" width=295 align=left
border=0></P></TD>
<TD width="35%" height="66">
<P align=center><FONT face="Arial" size=6><B>Rímske
čísl<span lang="en-us">a</span></B></FONT></P></TD>
<TD width="34%" height="66">
<p align="right"><b><font face="Arial"><a href="../../testy.htm"><span lang="en-us"><font color="#000000">n</font></span><font color="#000000">ávrat na </font> <span lang="en-us"><font color="#000000">testy</font></span></a></font></b></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="100%">
<P align=center>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE height=84 borderColorDark=#53537b width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle width="9%" bgColor=#FFFF00 height=26><b><FONT
face="Arial" size=5>I</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="9%" bgColor=#FFFF00 height=26><b><FONT
face="Arial" size=5>V</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="9%" bgColor=#FFFF00 height=26><b><FONT
face="Arial" size=5>X</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="9%" bgColor=#FFFF00 height=26><b><FONT
face="Arial" size=5>L</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="9%" bgColor=#FFFF00 height=26><b><FONT
face="Arial" size=5>C</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="9%" bgColor=#FFFF00 height=26><b><FONT
face="Arial" size=5>D</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="9%" bgColor=#FFFF00 height=26><b><FONT
face="Arial" size=5>M</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="9%" bgColor=#FFFF00 height=26><SPAN
style="TEXT-DECORATION: overline; font-weight:700"><FONT face="Arial"
size=5>L</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="9%" bgColor=#FFFF00 height=26><SPAN
style="TEXT-DECORATION: overline; font-weight:700"><FONT face="Arial"
size=5>C</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="9%" bgColor=#FFFF00 height=26><SPAN
style="TEXT-DECORATION: overline; font-weight:700"><FONT face="Arial"
size=5>D</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="10%" bgColor=#FFFF00 height=26><SPAN
style="TEXT-DECORATION: overline; font-weight:700"><FONT face="Arial"
size=5>M</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="9%" height=26 bgcolor="#FFFFCB"><b><FONT face="Arial" size=5>1</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="9%" height=26 bgcolor="#FFFFCB"><b><FONT face="Arial" size=5>5</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="9%" height=26 bgcolor="#FFFFCB"><b><FONT face="Arial" size=5>10</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="9%" height=26 bgcolor="#FFFFCB"><b><FONT face="Arial" size=5>50</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="9%" height=26 bgcolor="#FFFFCB"><b><FONT face="Arial" size=5>100</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="9%" height=26 bgcolor="#FFFFCB"><b><FONT face="Arial" size=5>500</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="9%" height=26 bgcolor="#FFFFCB"><b><FONT face="Arial" size=5>1 000</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="9%" height=26 bgcolor="#FFFFCB"><b><FONT face="Arial" size=5>5 000</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="9%" height=26 bgcolor="#FFFFCB"><b><FONT face="Arial" size=5>10 000</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="9%" height=26 bgcolor="#FFFFCB"><b><FONT face="Arial" size=5>50 000</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="10%" height=26 bgcolor="#FFFFCB"><b><FONT face="Arial" size=5>100 000</FONT></b></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="100%">
<P align=center style="margin-left: 5"><span lang="en-us"><font size="4">Pom</font></span><font size="4">ôcka na zapamätanie si rímskych číslic:<br>
</font><font size="6"><b>I</b></font><font size="4">van </font><font size="6"><b>V</b></font><font size="4">iedol </font><font size="6"><b>X</b></font><font size="4">avera </font><font size="6"><b>L</b></font><font size="4">esnou </font><font size="6"><b>C</b></font><font size="4">estou </font><font size="6"><b>D</b></font><font size="4">o </font><font size="6"><b>M</b></font><font size="4">esta.</font></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE height=108 width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle width="16%" bgColor=#FFFF00 height=19><b><FONT
face="Arial" size=3>2 = II</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="16%" height=19 bgcolor="#FFFFCB"><b><FONT face="Arial" size=3>7
= VII</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="16%" bgColor=#FFFF00 height=19><b><FONT
face="Arial" size=3>12 = XII</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="17%" height=19 bgcolor="#FFFFCB"><b><FONT face="Arial"
size=3>16 = XVI</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="17%" bgColor=#FFFF00 height=19><b><FONT
face="Arial" size=3>20 = XX</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="17%" bgColor=#FFFFCB height=19><b><FONT
face="Arial" size=3>24 = XXIV</FONT><font face="Arial"> </font></b> </TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="16%" bgColor=#FFFF00 height=19><b><FONT
face="Arial" size=3>3 = III</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="16%" height=19 bgcolor="#FFFFCB"><b><FONT face="Arial" size=3>8
= VIII</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="16%" bgColor=#FFFF00 height=19><b><FONT
face="Arial" size=3>13 = XIII</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="17%" height=19 bgcolor="#FFFFCB"><b><FONT face="Arial"
size=3>17 = XVII</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="17%" bgColor=#FFFF00 height=19><b><FONT
face="Arial" size=3>21 = XXI</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="17%" bgColor=#FFFFCB height=19><b><FONT
face="Arial">25 = XXV</FONT></b></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="16%" bgColor=#FFFF00 height=19><b><FONT
face="Arial" size=3>4 = IV</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="16%" height=19 bgcolor="#FFFFCB"><b><FONT face="Arial" size=3>9
= IX</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="16%" bgColor=#FFFF00 height=19><b><FONT
face="Arial" size=3>14 = XIV</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="17%" height=19 bgcolor="#FFFFCB"><b><FONT face="Arial"
size=3>18 = XVI<span lang="en-us">I</span>I</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="17%" bgColor=#FFFF00 height=19><b><FONT
face="Arial" size=3>22 = XXII</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="17%" bgColor=#FFFFCB height=19><b><FONT
face="Arial">26 = XXVI</FONT></b></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="16%" bgColor=#FFFF00 height=27><b><FONT
face="Arial" size=3>6 = VI</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="16%" height=27 bgcolor="#FFFFCB"><b><FONT face="Arial"
size=3>11 = XI</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="16%" bgColor=#FFFF00 height=27><b><FONT
face="Arial" size=3>15 = XV</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="17%" height=27 bgcolor="#FFFFCB"><b><FONT face="Arial"
size=3>19 = XIX</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="17%" bgColor=#FFFF00 height=27><b><FONT
face="Arial" size=3>23 = XXIII</FONT></b></TD>
<TD align=middle width="17%" bgColor=#FFFFCB height=27><b><FONT
face="Arial">27 = XXVII</FONT></b></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px">&nbsp;</P>
<CENTER>
<FORM name=Form style="font-family: Arial; color:#000000">
<P><FONT size=4>Vlož arabské číslo </FONT><font face="Comic Sans MS" size="4"><span lang="en-us">&nbsp; </span> </font><font color="#000099" face="Comic Sans MS" size="4"> <INPUT
onkeyup=Roman() name=Input rows="1" cols="4" size="20"><br>
</font><font size="2">(<span lang="en-us">najv</span>äčšie číslo môžeš vložiť <b>3 999</b>)<BR></font><FONT size=4>Toto je rímske číslo </FONT><FONT face="Comic Sans MS" size=4 color="#000099"> <INPUT
onkeyup=Arabic() name=Output rows="1" cols="20" size="20"></FONT></P>
<P><FONT face="Comic Sans MS" size=4>&nbsp;<INPUT style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; width:177; height:30" onclick=Down() type=button value=Predchádzajúce name=Countdown><span lang="en-us">&nbsp; </span><INPUT style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Arial; width:177; height:30" onclick=Up() type=button value=Nasledujúce name=Countup><span lang="en-us"> </span>
<INPUT style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Arial; width:50; height:30" onclick=Clear(); type=button value=Stop name=Stop></FONT></P></FORM></CENTER>
 
== Kalendár a ciferník ==
</BODY></HTML>
Hodinové ciferníky sa opisujú rímskymi číslicami. Zvyčajne používajú symbol IIII pre 4 a IX pre 9. Raz sa tak odčítacie pravidlo neaplikuje a druhý raz áno. Prečo?
Ponúka sa niekoľko vysvetlení:
* Štvorznakové IIII vytvára vizuálnu symetriu s VIII na druhej strane ciferníka, kým IV nie
* IV sú prvé dve písmená mena boha Jupitera (IVPITER), preto je nevhodné ich používať
 
== Roky ==
V 17. storočí bolo v [[Európa|Európe]] zvykom označovať vydanie kníh rímskymi číslicami. Rovnako tak sa rímske číslice používali na označenie dátumu stavieb. Dodnes sa používajú rímske číslice vo filmovom priemysle na označenie dátumu vzniku filmu. Možno je to preto, aby sa divákovi sťažila identifikácia veku filmu.
 
== Rímske číslice dnes ==
Rímske číslice sa používajú dodnes. Číslujú sa nimi knihy, filmy, športové udalosti, historické udalosti, storočia, mesiace v roku, poradové číslo štvrťročí atď. Všeobecne použitie rímskych číslic znamená, že ide o niečo, čo má svoje pokračovanie či históriu. Vo viacerých európskych jazykoch sa storočia dodnes zapisujú len rímskymi číslicami.
 
=== Tabuľkové procesory a rímske čísla ===
Tabuľkové procesory, ako sú [[OpenOffice.org]] Calc či [[Microsoft Excel]], mávajú v sebe zabudované funkcie na prevod medzi arabskými a rímskymi číslicami. Napríklad v spomínanom OpenOffice.org Calc môžete využiť funkcie
* =ARABIC (arabské číslo;forma)
* =ROMAN (rímske číslo)
 
Nepovinný argument ''forma'' umožňuje nastavenie miery zjednodušenia zápisu rímskeho čísla. Ďalšie informácie nájdete v pomôcke k príslušnému programu.
 
== Tabuľka rímskych číslic ==
{| class=wikitable
!Rímska číslica
!Arabská číslica
!Poznámka
|-
|žiadna
|[[0 (číslo)|0]]
|
|-
|I
|[[1 (číslo)|1]]
|
|-
|II
|[[2 (číslo)|2]]
|
|-
|III
|[[3 (číslo)|3]]
|
|-
|IV
|[[4 (číslo)|4]]
|IIII sa používa dodnes na hodinovom ciferníku.
|-
|V
|[[5 (číslo)|5]]
|
|-
|VI
|[[6 (číslo)|6]]
|
|-
|VII
|[[7 (číslo)|7]]
|
|-
|VIII
|[[8 (číslo)|8]]
|
|-
|IX
|[[9 (číslo)|9]]
|
|-
|X
|[[10 (číslo)|10]]
|
|-
|XI
|[[11 (číslo)|11]]
|
|-
|XII
|[[12 (číslo)|12]]
|
|-
|XIII
|[[13 (číslo)|13]]
|
|-
|XIV
|[[14 (číslo)|14]]
|
|-
|XV
|[[15 (číslo)|15]]
|
|-
|XIX
|[[19 (číslo)|19]]
|
|-
|XX
|[[20 (číslo)|20]]
|
|-
|XXX
|[[30 (číslo)|30]]
|
|-
|XL
|[[40 (číslo)|40]]
|
|-
|L
|[[50 (číslo)|50]]
|
|-
|LX
|[[60 (číslo)|60]]
|
|-
|LXX
|[[70 (číslo)|70]]
|
|-
|LXXX
|[[80 (číslo)|80]]
|
|-
|XC
|[[90 (číslo)|90]]
|
|-
|C
|[[100 (číslo)|100]]
|Centum
|-
|CC
|[[200 (číslo)|200]]
|
|-
|CD
|[[400 (číslo)|400]]
|
|-
|D
|[[500 (číslo)|500]]
|
|-
|DCLXVI
|[[666 (číslo)|666]]
|tzv. „[[Číslo šelmy]]“.
|-
|CM
|[[900 (číslo)|900]]
|
|-
|M
|[[1 000 (číslo)|1 000]]
|Mille
|-
|MCDXLIV
|[[1 444 (číslo)|1 444]]
|Najmenšie číslo, v ktorom sú použité všetky znaky
|-
|MDCLXVI
|[[1 666 (číslo)|1 666]]
|v tomto čísle sú všetky základné symboly použité práve jeden raz a v poradí zostupne
|-
|MCMXLV
|[[1 945 (číslo)|1 945]]
|
|-
|MCMXCIX
|[[1 999 (číslo)|1 999]]
|Výrazy ako IMM a MIM nezodpovedajú stanoveným pravidlám
|-
|MM
|[[2 000 (číslo)|2 000]]
|
|-
|MMM
|[[3 000 (číslo)|3 000]]
|
|}
 
Pri správnom spôsobe písania dlhých čísiel sa najprv napíšu tisíce, potom stovky, potom desiatky a potom jednotky.
 
<br />Príklad: číslo '''1988'''.
<br />Jeden tisíc je '''M''', deväťsto je '''CM''', osemdesiat je '''LXXX''', a osem je '''VIII'''.
<br />Spolu potom: '''MCMLXXXVIII'''.
 
== Chronogramy ==
Rímske číslice sa používajú v tzv. chronogramoch. [[Chronogram]] je nápis, často [[hexametr]]ový verš alebo [[elegické dystichon]], ktorý obsahuje skrytý letopočet. Ide o latinské nápisy s niekoľkými zvýraznenými veľkými písmenami, ktoré treba mechanicky sčítať bez ohľadu na stanovené pravidlá. Súčet dáva letopočet zverejnenia nápisu.
 
Napr. [[kartuša]] nad vchodom do [[Lužický seminár|Lužického seminára]]
 
D<small>EO ET APOSTO</small>L<small>OR</small>VM<small> PR</small>I<small>N</small>CI<small>P</small>I LV<small>SAT</small>I<small>AE P</small>I<small>ETAS ERE</small>XI<small>T</small>
''Bohu a kniežaťu apoštolov postavila zbožnosť Lužice''
 
Nápis obsahuje chronogram vyznačený veľkosťou písmen: MDCLLXVVIIIIII = 1726
 
== Dejiny ==
'''I'''<br />
Rímske čísla vznikli prirodzenou cestou. Rimania počítali na prstoch. Čísla ako 1, 2 a 3 a im zodpovedajúce znaky I, II a III graficky vyjadrujú jednotlivé prsty.
 
'''V a X'''<br />
Aj tieto dve rímske číslice majú svoj pôvod v ľudskej ruke:
Rímska číslica V (5) je vyjadrením dlane s piatimi prstami - V tvorí tvar medzi palcom a malíčkom
Rímska číslica X (10) sú dve dlane pri sebe (10 prstov).
 
'''L a C'''<br />
Po latinsky je sto ''centum''. Odtiaľ C. Päťdesiat je polovica zo stovky. L teda vzniklo „rozpolením“ znaku pre 100 (C).
 
'''D a M'''<br />
Tisíc je po latinsky ''mille'' (odtiaľ M pre 1000). Znak D pre 500 vznikol znova grafickým „rozpolením“ znaku M, teraz ale zvislo. Vznikol tak znak podobný písmenu D.
 
== Pozri aj ==
* [[Chronogram]]
 
== Iné projekty ==
{{projekt|commons=Category:Roman numerals}}
 
== Externé odkazy ==
* [http://www.guernsey.net/~sgibbs/roman.html Roman Numeral and Date Conversion with Roman Calculator & Roman Numerals Test], dost. {{Dátum|20110608}}
[[Kategória:Číselné sústavy]]
9 419

úprav