Právna skutočnosť: Rozdiel medzi revíziami

d
gramatika
d (nahradenie textu)
d (gramatika)
 
'''Právne skutočnosti''' sú podmienky či predpoklady, ustanovené [[právna norma|právnou normou]], ktoré determinujú vznik, zmenu a zánik právnych vzťahov.
 
Podľa toho, či sú prejavom vôle ľudí, alebo vznikajú nezávisle naod ich vôlivôle, delíme na subjektívne a objektívne právne skutočnosti. Medzi objektívne právne skutočnosti zaraďujeme právne udalosti, čo sú prírodné a spoločenské javy mimo ľudského správania (napr. zničenie knihy pri požiari), a právne domnienky a fikcie (napr. prezumpcia neviny, prezumpcia znalosti práva atď.).
 
Subjektívne právne skutočnosti môžu byť – konštitutívne rozhodnutie súdu (to je také rozhodnutie, ktoré zakladá nové práva a povinnosti), vytvorenie veci alebo diela (napr. namaľovanie obrazu) alebo [[právne relevantný úkon]]. Právne relevantné úkony sa potom delia na právne (napr. podpis zmluvy) a protiprávne úkony. Pri protiprávnych úkonoch rozlišujeme, či išlo o zavinené (tzv. delikty) alebo nezavinené protiprávne konanie.