Camera obscura: Rozdiel medzi revíziami

d
preklep
d (preklep)
* 5. storočie pred Kr. -čínsky filozof Mo Ti opísal princíp javu, pri ktorom svetlo prechádza malým otvorom do tmavej miestnosti a vytvorí obrátený obraz predmetu pred otvorom.
* 350 pred Kr. Aristoteles opísal princíp camery obscury.
* 1020 - Arabský fyzik, matematik a filozof Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Hajtham známy ako [[Alhazen]] sa zaoberal lomom a odrazom svetla a šošovkami. Používal pritom dosku s dierou pred ktorou vyrovnal sviečky. Obraz sa premietal na druhej strane dosky a zakrývaním sviečky zistil, že obraz ľavej sviečky sa sa premieta v pravovpravo, z čoho odvodil že svetlo sa šíri priamočiaro. Arabi používali v astronómi na určenie polohy slnka alebo slnečného zatmenie prístroj nazývaný camera obscura.
* 1545 - V diele De Radio Astronomica et Geometrica holandský astronóm Regnie Gemma Frisius uverejnil prvý nákres camery obscury
* 1485 – Leonardo da Vinci popísal vo svojom spise Codex Atlanticus (na ktorom pracoval v rokoch 1478-1519) praktické pokusy s využitím javu, ktorý nazval camera obscura čiže temná miestnosť, a na základe týchto pokusov odvodil vzťah medzi funkciou oka a perspektívou.