Pozitivizmus: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 2 153 bajtov ,  pred 4 rokmi
chýba zhrnutie úprav
d (Hlavná kategória: ako prvá, radiací kľúč)
 
Vo fyzike je pozitivizmus chápaný ako filozofické stanovisko, podľa ktorého majú vo vede zmysel iba tie veličiny, ktoré sú priamo merateľné. Úloha vedy potom spočíva v tom, aby harmonizovala a skĺbila dokopy dané veličiny a výsledky ich meraní - avšak bez toho, aby sa starala o pozadie odpovedajúcej reality, ktorá tieto výsledky spôsobila.
 
== Pozitivizmus Augusta Compta ==
V prvej polovici 19 storočia vzniká sociológia ako samostatná veda vyčlenením sa z filozofie. Názov pozitivizmus má svoje základy v "pozitívnej filozofii" Augusta Compte (1798–1857). Compte rozlišuje vývojové štádia ľudstva, ktoré vychádzajú zo schopnosti ľudí poznávať a vstupovať do spoločenských procesov. Tieto procesy su nevyhnutné v ľudskej spoločnosti na základe progresu.
 
Teologické – vyznačuje sa všeobecným výkladom spoločnosti ( podstata spočíva na Bohu a jeho vôli obdobie feudalizmu )
 
Metafyzické – vysvetlenie a fungovanie spoločností založené na základnej téze poväčšine však špekulatívne vyvodené
z filozofických koncepcií čo znemožnuje spoločnosť racionálne usporiadať a riadiť ( obdobie revolučných prevratov ako napr. Veľká francúzska revolúcia)
 
Pozitívne – racionálne založené vysvetlenie a fungovanie  ľudskej spoločnosi
 
Vedecké riadenie ľudských spoločností musí prevziať Comptom
založená nová veda, ktorú nazval sociológia.  Hlavnou úlohou pozitivistickej sociológie je
jej predpokladaná schopnosť pretvoriť spoločnosť na funkčnú spoločnosť založenú
na spoločenskej zhode a vyvázených sociálnych vzťahoch.
 
Skúmanim sociálnych javov sa dá dospieť k formulácii zákonistostí a ľudia,
ktorí disponujú týmito znalosťami dokážu kontrolovať sociálne dianie.
 
Základom všetkého je jav, fakt. Jediné, čoho sme schopní, je po prvé konštatovať fakty dané formou javu, po druhé pokúsiť sa ich usporiadať podľa určitých zákonov a po tretie z takto poznaných zákonitostí predvídať budúce javy a podľa nich sa riadiť. „Savoir pour prévoir“: vedieť, aby sme
mohli predvídať, to je zmysel každej vedy. Tento pozitivizmus sa naplní živým obsahom len vtedy, keď si uvedomíme zákonitú postupnosť vývinu. Podľa Comteho spoločnosť môže byť riadená odborníkni, na jednej strane technici schopní zveľadovať premyslenú výrobu a na druhej stranej sociológovia odborníci na organizovanie spoločenských vzťahov.
 
== Iné projekty ==
Anonymný používateľ