Pozitivizmus: Rozdiel medzi revíziami

Vo fyzike je pozitivizmus chápaný ako filozofické stanovisko, podľa ktorého majú vo vede zmysel iba tie veličiny, ktoré sú priamo merateľné. Úloha vedy potom spočíva v tom, aby harmonizovala a skĺbila dokopy dané veličiny a výsledky ich meraní - avšak bez toho, aby sa starala o pozadie odpovedajúcej reality, ktorá tieto výsledky spôsobila.
 
== Pozitivizmus Augusta ComptaComta ==
V prvej polovici 19 storočia vzniká sociológia ako samostatná veda vyčlenením sa z filozofie. Názov pozitivizmus má svoje základy v "pozitívnej filozofii" [[Auguste Comte|Augusta CompteComte]]<ref>[[Auguste Comte]]</ref>(1798–1857). CompteComte rozlišuje vývojové štádia ľudstva, ktoré vychádzajú zo schopnosti ľudí poznávať a vstupovať do spoločenských procesov. Tieto procesy su nevyhnutné v ľudskej spoločnosti na základe progresu.
 
Teologické – vyznačuje sa všeobecným výkladom spoločnosti ( podstata spočíva na Bohu a jeho vôli obdobie feudalizmu )
 
Metafyzické – vysvetlenie a fungovanie spoločností založené na základnej téze poväčšine však špekulatívne vyvodené z filozofických koncepcií čo znemožnuje spoločnosť racionálne usporiadať a riadiť ( obdobie revolučných prevratov ako napr. Veľká francúzska revolúcia)
z filozofických koncepcií čo znemožnuje spoločnosť racionálne usporiadať a riadiť ( obdobie revolučných prevratov ako napr. Veľká francúzska revolúcia)
 
Pozitívne – racionálne založené vysvetlenie a fungovanie  ľudskej spoločnosi
 
Vedecké riadenie ľudských spoločností musí prevziať ComptomComtom
založená nová veda, ktorú nazval sociológia.  Hlavnou úlohou pozitivistickej sociológie je
jej predpokladaná schopnosť pretvoriť spoločnosť na funkčnú spoločnosť založenú
Anonymný používateľ