Gregor III. Laham: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
 
== Duchovný protektor Rádu svätého Lazára - Zjednotená parížsko-maltská obediencia ==
Patriarcha Gregor III. je od roku [[2000]], po svojom predchodcovi Maximovi V., duchovným protektorom zjednotenej parížsko-maltskej obediencie [[Vojenský a špitálsky rád svätého Lazara Jeruzalemského|Vojenského a špitálskeho rádu svätého Lazára Jeruzalemského]].<ref>http://www.st-lazarus.net/en/structure/persons/spiritual-protector</ref> Gréckokatolícki melchitskí patriarchovia začali byť duchovnými protektormi rádu od roku 1841.<ref name=":0"><nowiki>https://sk.wikipedia.org/wiki/Vojensk%C3%BD_a_%C5%A1pit%C3%A1lsky_r%C3%A1d_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Lazara_Jeruzalemsk%C3%A9ho</nowiki></ref> S ohľadom na geografické rozdelenie jazykovú i kultúrnu rozdielnosť, bolo ťažké dlhodobo udržiavať jednotné vedenie rádu. Takto sa v 20. storočí vyprofilovali dve organizácie, odvolávajúce sa na tradície a symboliku Svätolazárskeho rádu:
* Parížska obediencia
* Maltézska obediencia
 
== Duchovný protektor tzv. Templárskeho rádu ==
Patriarcha Gregor III. je od roku 2000 taktiež duchovným protektorom a ochrancom súčasného tzv. Templárskeho rádu (Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani).<ref>http://tempelritterorden.de/der-orden/protektorat.html</ref> Táto organizácia, sa odvoláva na dávno zaniknutý [[Rád templárov]], ktorým bol stredoveký vojensko-mníšsky rytiersky rád, založený v roku 1119 francúzskym rytierom Hugom de Payens. Prioritnou úlohou templárov bolo ochraňovať kresťanských pútnikov zo Západu na cestách po Svätej Zemi. Rád bol násilne rozpustený a neskôr, roku 1312 aj oficiálne zrušený.<ref><nowiki>https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1d_templ%C3%A1rov</nowiki></ref> Ak existujú v súčasnosti organizácie, ktoré sa odvolávajú na templársku tradíciu a pôvodný rád zrušený v stredoveku, ide o rôzne [[Samozvaný rytiersky rád|samozvané rytierske rády]]. Tieto tzv. rytierske rády sú organizácie s rôznymi politickými, kultúrno-spoločenskými ale aj charitatívnymi cieľmi. Ordo Templi Supremus militaris Hierosolymitani (OSMTH), je samozvaný rád, založený v roku 1945 Antoniom Campellom Pintom de Sousa Fontes (1878 - 1960), ktorý vyhlásil, že OSMTH je pokračovateľom Templárskeho rádu l'Ordre du Temple založeného v roku 1804 Bernardom-Raymondom Fabre-Palaprat. l'Ordre du Temple sa odvolával na pôvodný Templársky rád. Fernando Campello Pinto Pereira de Sousa Fontes sa po smrti svojho otca v roku 1960 stal veľmajstrom OSMTH.<ref>{{preklad|en|Ordo_Supremus_Militaris_Templi_Hierosolymitani}}</ref>
 
== Dielo ==
112 737

úprav