Gregor III. Laham: Rozdiel medzi revíziami

formulácia, gramatika, štruktúra, vypustenie nepodstatných informácií (článok je o Gregorovi III.)
d
(formulácia, gramatika, štruktúra, vypustenie nepodstatných informácií (článok je o Gregorovi III.))
Po rezignácii Maxima V. Hakima (patriarcha v rokoch [[1967]]{{--}}[[2000]]) synoda biskupov zvolila [[29. novembra]] [[2000]] za nového patriarchu jeruzalemského arcibiskupa Luftiho Lahama. Slávnostné uvedenie do úradu sa uskutočnilo v ten istý deň. Meno Gregor si vybral podľa jedného zo svojich predchodcov patriarchu Gregora II. Jussefa ([[1864]]{{--}}[[1897]]).
 
== Gregor III. a rytierske rády ==
== Duchovný protektor Rádu svätého Lazára - Zjednotená parížsko-maltská obediencia ==
Patriarcha Gregor III. je od roku [[2000]], po svojom predchodcovi Maximovi V., duchovným protektorom zjednotenej parížsko-maltskej obediencie [[Vojenský a špitálsky rád svätého Lazara Jeruzalemského|Vojenského a špitálskeho rádu svätého Lazára Jeruzalemského]].<ref>http://www.st-lazarus.net/en/structure/persons/spiritual-protector</ref> Gréckokatolícki melchitskí patriarchovia začali byť duchovnými protektormi rádu od roku 1841.<ref name=":0">https://skGregor III.wikipedia.org/wiki/Vojensk%C3%BD_a_%C5%A1pit%C3%A1lsky_r%C3%A1d_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Lazara_Jeruzalemsk%C3%A9ho</ref> Ssa ohľadomako naduchovný geograficképrotektor rozdeleniesnažil jazykovúrozdelený irád kultúrnuzjednotiť rozdielnosť,v boloroku ťažké2003, dlhodobo udržiavať jednotné vedenie rádu.ale Taktonepodarilo sa vmu 20to. storočí vyprofilovali dve organizácie, odvolávajúce sa na tradície a symboliku Svätolazárskeho rádu:
* Parížska obediencia
* Maltézska obediencia
V rokoch 1979 -1986 došlo k neúspešnej snahe o vyriešenie sporov a zriadenie jednotného vedenia s jediným veľmajstrom, ktoré trvalo ďalšie desaťročia. V rokoch 2003 - 2004 prebiehali voľby nového veľmajstra, s nádejou zjednotiť celý rád. Gregor III., v pozícii duchovného protektora svojím konaním spôsobil, že organizácia zostala nejednotná a naďalej má "dve" vetvy - zjednotenú parížsko-maltskú obedienciu a tradičný rád pod patronátom Francúzskeho kráľovského domu, vrátane samostatných veľmajstrov. Gregor III. v roku 2003 podmienil kandidatúru vojvodu Sevillského na veľmajstra usporiadaním jeho rodinnej situácie (bol tretíkrát ženatý bez predchádzajúceho pápežského dišpenzu). Vojvoda však túto podmienku do volieb v roku 2004, a ani neskôr nesplnil. Bol tak z hľadiska cirkevného práva, ako aj rádovej ústavy, nespôsobilý zúčastniť sa voľby a vykonávať úrad veľmajstra. Napriek protestom väčšiny európskych jurisdikcií patriarcha voľby umožnil (v rozpore so svojim predchádzajúcim vyhlásením) a vojvoda Sevillský bol zvolený za de iure nelegitímneho veľmajstra. Zástupcovia prevažne Parížskej obediencie túto voľbu neuznali, a v septembri 2004 zvolili na zámku v Blois pri meste Orléans za veľmajstra Charlesa-Philippa d'Orléans, neskoršieho Vojvodu z Anjou, čím historicky nadviazali na svetské protektorstvo Francúzskeho kráľovského domu a vo svojej činnosti pokračujú ako tradičný svätolazársky rád.<ref name=":0" />
 
Patriarcha Gregor III. je od roku 2000 taktiež duchovným protektorom a ochrancom novodobého Templárskeho rádu (Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani)<ref>http://tempelritterorden.de/der-orden/protektorat.html</ref>, organizácie, sa odvoláva na dávno zaniknutý [[Rád templárov]].
== Duchovný protektor tzv. Templárskeho rádu ==
Patriarcha Gregor III. je od roku 2000 taktiež duchovným protektorom a ochrancom súčasného tzv. Templárskeho rádu (Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani).<ref>http://tempelritterorden.de/der-orden/protektorat.html</ref> Táto organizácia, sa odvoláva na dávno zaniknutý [[Rád templárov]], ktorým bol stredoveký vojensko-mníšsky rytiersky rád, založený v roku 1119 francúzskym rytierom Hugom de Payens. Prioritnou úlohou templárov bolo ochraňovať kresťanských pútnikov zo Západu na cestách po Svätej Zemi. Rád bol násilne rozpustený a neskôr, roku 1312 aj oficiálne zrušený.<ref>https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1d_templ%C3%A1rov</ref> Ak existujú v súčasnosti organizácie, ktoré sa odvolávajú na templársku tradíciu a pôvodný rád zrušený v stredoveku, ide o rôzne [[Samozvaný rytiersky rád|samozvané rytierske rády]]. Tieto tzv. rytierske rády sú organizácie s rôznymi politickými, kultúrno-spoločenskými ale aj charitatívnymi cieľmi. Ordo Templi Supremus militaris Hierosolymitani (OSMTH), je samozvaný rád, založený v roku 1945 Antoniom Campellom Pintom de Sousa Fontes (1878 - 1960), ktorý vyhlásil, že OSMTH je pokračovateľom Templárskeho rádu l'Ordre du Temple založeného v roku 1804 Bernardom-Raymondom Fabre-Palaprat. l'Ordre du Temple sa odvolával na pôvodný Templársky rád. Fernando Campello Pinto Pereira de Sousa Fontes sa po smrti svojho otca v roku 1960 stal veľmajstrom OSMTH.<ref>{{preklad|en|Ordo_Supremus_Militaris_Templi_Hierosolymitani}}</ref>
 
Patriarcha Gregor III. Laham je z titulu svojho úradu (antiochijského patriarchu) veľmajstrom Patriarchálneho rádu svätého Kríža z Jeruzalema (The Patriarchal Order of the Holy Cross of Jerusalem / L'Ordre Patriarcal de la Sainte Croix de Jérusalem, skratka POHCJ), ktorý je rytierskym rádom melchitskej gréckokatolíckej cirkvi.
== Veľmajster Patriarchálneho rádu sv. Kríža z Jeruzalema ==
[[Súbor:De Souvereine Orde van de Tempel van Jerusalem,.jpg|thumb|Insígnia samozvaného novodobého Templárskeho rádu]]
Patriarchálny rád svätého Kríža z Jeruzalema (The Patriarchal Order of the Holy Cross of Jerusalem / L'Ordre Patriarcal de la Sainte Croix de Jérusalem, skratka POHCJ), je rytiersky rád melchitskej gréckokatolíckej cirkvi. Patriarcha / Batriyark antiochie je z moci svojho úradu veľmajstrom rádu, ktorý bol obnovený v polovici 20. storočia Maximosom V., patriarchom Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema. V súčasnosti je hlavným poslaním rádu poskytovať humanitárne služby, duchovnú a materiálnu pomoc kresťanom vo Svätej zemi. Rád sa prezentuje ako apolitický a nespojený so žiadnou konkrétnou farnosťou či cirkvou. Gregor III. Laham je súčasným veľmajstrom rádu. Organizácia pôsobí v Belgicku, Kanade, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Jordánsku, Libanone, Španielsku a v USA.<ref><nowiki>https://sk.wikipedia.org/wiki/Samozvan%C3%BD_rytiersky_r%C3%A1d</nowiki></ref>
 
== Dielo ==
2 456

úprav