Električková doprava v Košiciach: Rozdiel medzi revíziami

aktualizácia
(aktualizácia)
 
== Dejiny ==
=== Prvá1891 polovica- 20. storočia1948 ===
[[Obrázok:ElektrickaNaHlavnej.jpg|thumb|left|Fotografia Hlavnej ulice s plnou prevádzkou električkovej dopravy, ktorá bola po roku 1986 v pešej zóne zrušená bez náhrady]]
VKošice Košiciach samestom MHDs vyvíjaprvou prevádzkou vyšemestskej 100dopravy rokov.na Prvýmúzemí významnýmdnešného dátumom bolSlovenska. [[14. november|14. novembra]] [[1891]], kedybol bolasprevádzkovaný sprevádzkovanáprvý prvá linkaúsek konskej železnice zo železničnej stanice nacez Hlavnú ulicu po hospodársku školu (dnes Komenského). O rok predĺžili trať do rekreačnej oblasti Čermeľ po reštauráciu Baránok (trať zrušená v roku 1972). Prevádzkovateľom bol dopravný podnik s názvom ''Košické pouličné dráhy (Kassai közúti vasút)'', čoktorý znamenáokrem ''Košickéosobnej pouličnédopravy dráhy''zabezpečoval aj rozvoz nákladu zo železničnej stanice do podnikov ležiacich pozdĺž mestskej trate. Medzi rokmi [[1896]] a [[1913]] sapodnik do premávky objavilizaradil i parné "električky"rušne. Skutočné,Miestna elektrickédráha električkybola prišlielektrifikovaná až tesne pred prvou svetovou vojnou v roku 1913, dokedy ulícbola prišlivybudovaná prvéaj vozidlávozovňa [[28.električiek február]]apri železničnej [[1914]]stanici. PoDo vznikurozpadu ČSRUhorska sa prevádzkovateľpodarilo premenovalsprevádzkovať navnútorný ''Košickémestský elektrickéokruh pouličné(dnešná dráhy''Štúrova, Kuzmányho a pôvodnéMasaryková), maďarskéako menoaj bolotrať k Frankovej továrni a zrušenécintorínu. PrevádzkaZa saprvej vČeskoslovenskej medzivojnovomrepubliky obdobív nevyvíjala,roku pribudla1924 jedinápribudla trať ku Gajdovým kúpeľom (dnes Anička, trať zrušená v roku 1968). SV nástupomčase maďarskejpríslušnosti okupácieKošíc k Maďarsku v roku 1942 bola zavedená linka ku tehelniam (dnes Moldavská). Na sklonku druhej svetovej vojny na prelome rokov 1944/1945 došlo k zničeniupoškodeniu tratí, vozidiel, trolejového vedenia a vozovne a k odvlečeniu električiek do Nemecka. Po oslobodení v roku [[1945]] bola prevádzka opäť obnovená, nasadiliza sapomoci vozidlá,dodávky ktoré48 nebolivyradených prílišpražských poškodenéelektričiek Ringhoffer. Dopravný podnik bol opäť premenovaný, nový názov mal podobu ''Mestské verejné podniky – doprava''.
 
=== Doba1948 socializmu- 1989 ===
[[Súbor:Tatra KT8D5 tram nr 538 in Košice , Slovakia. March 1993.jpg|thumb|Tatra KT8D5 v tradičnom krémovo-červenom nátere (v roku 1993)]]
V 60.súvislosti rokochs nastaloindustrializáciou obdobiea najväčšiehourbanizáciou Košíc ako metropoly východného Slovenska sa postupne zlepšovala infraštruktúra električkovej rozvojatrakcie. VOkrem rokuzdvojkoľajenia [[1964]]niektorých vzniklastarších [[Rýchlodráha|rýchlodrážna]]úsekov pribudla v roku 1959 trať dona Východoslovenskýchsídlisko železiarníSolovjevova (dnes [[U.Botanická Száhrada). SteelStarý Košice,vozidlový s.r.o.]]),park súčasneobmieňali došlojednosmerné kštvornápravové zrušeniuelektričky nákladnejkoncepcie električkovejT dopravy.(T1 Vzhľadomv narokoch rozširovanie1956-57, sieteT2 začalv byťrokoch zastaraný1958-62 vozovýa parkT3 rýchlov obnovovanýrokoch električkami1963-89). zV ČKDroku typmi1964 bola spustená do prevádzky [[T1Rýchlodráha|rýchlodrážna]] atrať do Východoslovenských železiarní (dnes [[T2]]U. PoS. uvedeníSteel rýchlodráhyKošice, dos.r.o.]]) prevádzkycez sasídlisko dopravnýTerasa podnikv (uždĺžke teraz13 skm. názvomSúčasne došlo ''Dopravnýk podnikzrušeniu mestanákladnej Košíc'')električkovej rozhodoldopravy nakúpiťa električkyvybudovaniu najrozšírenejšiehosúčasného typudepa [[T3]],električiek ktoré sú vna prevádzkeBardejovskej dodnesulici. Na rýchlodráhe do hutníckeho kombinátu VSŽ boli prevádzkované trojvozovétrojvozidlové súpravy, čo bolo vna Česko-Slovenskuúzemí Československa raritou. Takto zostavené vlaky mali dĺžku takmer 45 metrov. Výstavbou rýchlodráhy sa predurčil celkový veľkokapacitný charakter mestskej siete, kedyktorá sa budovalivyznačovala vedením tratetratí na husto obývané sídliská (Nové MestoTerasa, Nad jazerom). Zároveň sa rušili jednokoľajné spojenia do ČermeľaŤahanoviec (1968) a ŤahanoviecČermeľa (1972), ktoré mali rekreačný charakter, a kde nemali zachádzať železiarenské linky „R“. AkoV posledná80. dosiaľrokoch postavenávšak jeväčšinu traťprepravných Alejovávzťahov zzabezpečovali autobusy a na novovybudované sídliská Dargovských hrdinov a KVP sa počítalo so zavedením trolejbusovej trakcie. V roku 1989 však pribudla posledná doposiaľ vybudovaná košická električková trať po Alejovej ulici, ktorá podstatnevýrazne vylepšilaskrátila spojenie južnejmedzi západnou a západnejjužnou častičasťou mesta.
 
=== Zmeny1990 v- 90. rokoch2014 ===
[[Obrázok:Tatra T3SUCS, Amfiteáter.jpg|thumb|left|Električka typu [[T3]] na linke č.9 pred zastávkou Amfiteáter]]Po revolúcii 1989 došlo k prevodu dopravného podniku zo štátu na mesto, čo malo vplyv na zmeny v organizácii dopravy a predlžovanie intervalov električkových liniek. Prevádzka trojvozidlových súprav bola ukončená z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov. Z finančných dôvodov boli niektoré vozne upravené na trvale predné alebo zadné, a to predovšetkým odstránením cúvacej kontrolky z predných vozov a reflektorov so zrkadlami zo zadných; z kabíny vodiča v niektorých zadných vozidlách bývalo odstraňované množstvo komponentov, čím sa tieto vozidlá stali samostatne nepoužiteľné, resp. iba ako vlečné vozidlá v súprave.
[[Obrázok:Tatra T3SUCS, Amfiteáter.jpg|thumb|left|Električka typu [[T3]] na linke č.9 pred zastávkou Amfiteáter]]
 
Takto systém fungoval až do roku [[1996]], kedy bol dopravný podnik po transformácii z roku [[1994]] na akciovú spoločnosť nútený zrušiť prevádzku trojvozových súprav z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov. Po páde komunizmu sa objavili aj električky typu [[KT8D5]] a [[T6A5]]. Po prevode dopravného podniku zo štátu na mesto, došlo okrem zmien organizácie dopravy a zvýšenie cestovného aj k úpravám intervalov spojení. Z finančných dôvodov boli niektoré vozne upravené na trvale predné alebo zadné. A to predovšetkým odstránením cúvacej kontrolky z predných vozov a reflektorov so zkradlami zo zadných; z kabíny vodiča v niektorých zadných vozidlách bývalo vymontovávané množstvo komponentov, čím sa tieto vozidlá stali nepoužiteľné na sólo vozoch alebo ako riadiace v súpravách.
Po roku 1989 boli do Košíc dodávané vozidlá typu [[KT8D5]] (1986-91) a [[T6A5]] (1992-93). Pri znižovaní výkonov električkovej dopravy sa však množstvo článkových vozidiel KT8 ukázalo nadbytočných a už od roku 1992 boli niektoré z nich odpredávané do Miškolca (Maďarsko), Straussbergu (Nemecko) a Sarajeva (Bosna a Hercegovina).
 
Väčšina električiek bola dodaná so štandardnou výbavou a väčšina z nich tak jazdí dodnes ([[2009]]). Na električkách typu [[T6A5]] boli vymenené automatické hlavy spriahadiel za klasické pražské (zhodné s typom na vozidlách typu T3). Na trvalých súpravách bolo ponechané medzi vozňami automatické spriahlo, ktoré umožňovalo jazdu iba na jeden pantograf. 7 kusov električiek [[KT8D5]] prešlo vložením stredného nízkopodlažného článku rekonštrukciou na [[KT8D5R.N2]] a niekoľko električiek [[T3]] bolo taktiež zmodernizovaných (elektronické panely, nový interiér, nový náter), z toho jedna na typ [[T3Mod]], ktorý napokon nebol pre nevyhovujúcu výzbroj, závadu na brzdách a veľmi časté poruchy zaradený do pravidelnej prevádzky.
 
Zaujímavosťou košickej prevádzky bola jazda súprav [[T6A5]] a [[KT8D5]] s odberom prúdu na zadný zberač (podobne ako donedávna jazdili v Bratislave súpravy typu [[T6A5]]), z dôvodu menšieho znečistenia striech vozidiel uhlíkom zo zberačov. Toto riešenie bolo možné aj vďaka tomu, že ovládanie výhybiek sa nevykonávalo pomocou trolejových kontaktov (v Bratislave bolo ale dôvodom tohto typu jazdenia práve blokovanie výhybky). Tento spôsob odberu prúdu sa využíval do roku 2008, keď sa zaviedlo interné nariadenie o odbere prúdu prednými zberačmi. Vozidlá boli po prehliadkach alebo opravách lakované v zeleno-bielom nátere. V apríli roku 2011 bol do Košíc dodaný prvý kus nízkopodlažnej električky Vario LF.<ref>Košice sa po 18 rokoch dočkali novej električky [http://imhd.zoznam.sk/ke/index.php?w=213621323033ef393621323033ef1f&id=9131]</ref>
 
== Súčasnosť ==
[[Obrázok:Trieda SNP, Tatra KT8D5R.N2.jpg|thumb|Električka typu [[KT8D5R.N2]] na Triede SNP]]
Dopravný podnik mesta Košice v súčasnosti prevádzkuje vyše 120 električiek na 15 linkách, z toho 28 električiek typu [[T6A5]], 19 typu [[KT8D5]] a cca 60 typu [[T3]] (z toho v premávke asi 50). V posledných rokoch dochádza k odpredaju nepotrebných vozidiel do iných miest, takto sa DPMK zbavil 21ks vozňov [[KT8D5]], ktoré predal napríklad do [[Miškolc]]a.
 
V súčasnosti neprebiehajú generálne rekonštrukcie tratí; opravujú sa len krátke úseky tratí v havarijnom stave. Prakticky jedinou prebiehajúcou zmenou vo vozovom parku je modernizácia článkových električiek typu [[KT8D5]] na typ [[KT8D5R.N2]]. Vložením stredného nízkopodlažného článku vzniká čiastočne nízkopodlažné vozidlo, ktoré je vypravované na garantované poradia liniek. V súčasnosti je v prevádzke 7 takto rekonštruovaných súprav. Elektrická výzbroj zostáva po rekonštrukcii nezmenená, vymieňajú sa iba niektoré prehrdzavené diele a upravuje sa interiér vozidla. Na vozoch radu Tatra T3 žiadne generálne rekonštrukcie neprebiehajú.
 
[[Obrázok:T3 MOD 359.jpg|thumb|left|Električky typu [[T3]] a [[T3Mod]] vo vozovni na Bardejovskej ulici]]
Väčšina električiek bola dodaná so štandardnou výbavou a väčšina z nich tak jazdí dodnes ([[2009]]). Na električkách typu [[T6A5]] boli vymenené automatické hlavy spriahadiel za klasické pražské (zhodné s typom na vozidlách typu T3). Na trvalých súpravách bolo ponechané medzi vozňami automatické spriahlo, ktoré umožňuje jazdu iba na jeden pantograf. 7 kusov električiek [[KT8D5]] prešlo rekonštrukciou na [[KT8D5R.N2]] a niekoľko električiek [[T3]] bolo taktiež zmodernizovaných (elektronické panely, nový interiér, nový náter), z toho jedna na typ [[T3Mod]], ktorý nie je pre nevyhovujúcu výzbroj, závadu na brzdách a veľmi časté poruchy v pravidelnej prevádzke.
 
[[Obrázok:T6A5 03.jpg|thumb|Súprava dvoch vozidiel typu [[T6A5]] na rýchlodráhe do [[U. S. Steel Košice|železiarní]]]]
Električky sú nosným systémom mestskej dopravy iba v niektorých mestských častiach, čomu zodpovedajú aj intervaly spojov (12/15 minút v špičke, 20 minút v sedle). Monopolne zabezpečujú prepravu iba v smeroch Krásna - centrum, Krásna - Trieda SNP a Havlíčkova - centrum. Všetky vozidlá sú umiestnené v jedinej vozovni na Bardejovskej ulici, ktorá je aj sídlom dopravného podniku.
Zaujímavosťou bola jazda súprav [[T6A5]] a [[KT8D5]] s odberom prúdu zadným zberačom (podobne ako donedávna jazdili v Bratislave súpravy typu [[T6A5]]), z dôvodu menšieho znečistenia striech vozidiel uhlíkom zo zberačov. Toto riešenie bolo možné aj vďaka tomu, že ovládanie výhybiek nie je pomocou trolejových kontaktov (v Bratislave je ale dôvodom tohto typu jazdenia práve blokovanie výhybky). Tento spôsob odberu prúdu sa využíval do roku 2008, keď sa zaviedlo interné nariadenie o odbere prúdu prednými zberačmi. Vozidlá sú po prehliadkach alebo opravách vypravované v zeleno-bielom nátere, alebo majú celovozové reklamy či pozostatky po nich.
 
Električky sú nosným systémom mestskej dopravy iba v niektorých mestských častiach, čomu zodpovedajú aj intervaly spojov (15 minút v špičke, 20 minút v sedle). Monopolne zabezpečujú prepravu iba v smeroch Krásna - centrum, Krásna - Trieda SNP a Havlíčkova - centrum. Všetky vozidlá sú umiestnené v jedinej vozovni na Bardejovskej ulici, ktorá je aj sídlom dopravného podniku.
 
[[Obrázok:VarioLF,_Námestie_osloboditeľov.JPG|thumb|Nízkopodlažná električka [[Vario LF]] na [[Námestie osloboditeľov (Košice)|Námestí osloboditeľov]]]]
V apríli roku 2011 bol do Košíc dodaný prvý kus nízkopodlažnej električky Vario LF.<ref>Košice sa po 18 rokoch dočkali novej električky [http://imhd.zoznam.sk/ke/index.php?w=213621323033ef393621323033ef1f&id=9131]</ref>
 
V roku 2013 bola vypísaná súťaž na nákup 23 nových električiek, ktorú vyhrala spoločnosť Pragoimex (s opciou na ďalších 23 vozidiel). Nové električky typu Vario LF2+ koncepčne vychádzajúce z vozidiel [[Vario LF2]] majú byť dodané v rokoch 2014 - 2015.
 
 
[[21. máj]]a si DPMK u spoločnosti Pragoimex uplatnil opciu na ďalších 5 električiek [[Vario LF2 plus]]. Spolu tak bude dodaných 33 vozidiel tohto typu.<ref>http://imhd.zoznam.sk/ke/doc/sk/14499/Pragoimex-vdaka-opcii-doda-az-33-novych-elektriciek.html</ref>
 
V rámci projektu KORID (Košická regionálna integrovaná doprava) má dôjsť k prepojeniu električkových a železničných tratí na území mesta, pričom 'regio-električka' tzv. : tram-train. bude využívať moderné vlakové jednotky jazdiace v meste i mimo neho. Napríklad linka z Prešova pôjde na hlavnú stanicu, Námestie maratónu mieru, Kuzmányho ulicu a pokračovať bude až do Michaloviec. Konkrétny prínos pre košické električky spočíva v rekonštrukcii súčasnej siete a výstavbe novej trate na Sídlisko Ťahanovce, z ktorého budú viaceré linky premávať na smery priemyselný park [[Kechnec]], [[Moldava nad Bodvou]], či [[Čaňa]]. Pre regio-električky sa plánuje nové depo v priestore bývalej magnezitky.
 
Prvá etapa projektu IKD (Integrovanej koľajovej dopravy) sa začala realizovať v lete roku 2014. Je ňou rekonštrukcia električkovej trate v úseku Staničné nám. - Štúrova - Kuzmányho - Nám. Maratónu mieru. Súčasťou tejto rekonštrukcie je prekládka inžinierskych sietí, výmena koľajového zvršku i spodku a taktiež aj trolejového vedenia. Pribudnú i nové zastávky, informačný systém a kamery. Zavedie sa preferencia električkovej dopravy. Všetko je naprojektované tak aby táto trať vyhovovala aj parametrom pre "tram-train". Momentálne (od 2. augusta 2014) prebieha kompletná rekonštrukcia na Kuzmányho ulici. Následne sa v prvom kvartáli roku 2015 začalo s prácami aj na úsekoch ulíc Hviezdoslavova, Štúrova a Staničnom námestí. Rekonštrukčné práce vykonáva konzorciu firiem Dúha a.s Prešov a ZUE Krakow.
 
Neskôr je plánovaná druhá etapa (IKD2) ktorá zabezpečí napojenie električkovej trate na sieť ŽSR a to na stanici a terminály sever.
 
Na prvú etapu IKD nadväzuje projekt MEU ( Modernizácia električkových uzlov - pozmenený projekt MET1 ), kde sa postupne zrekonštruujú úseky :
* Ulica Československej armády spolu s križovatkou ulíc Československej armády a Zimná (TIP TOP)
* Obratisko Amfiteáter
* Obratisko Havlíčkova
 
* Bardejovská ulica s križovatkou ulíc Bardejovská a Trieda SNP
* Doplní sa trianglel križovatky na Nám. Osloboditeľov
* Doplní sa trianglel križovatky na Nám. Maratónu mieru (úsek ľavé odbočenie z ulice Komenského smer Masarykova)
 
Výhercom verejného obstarávania zhotoviteľa pre rekonštrukciu električkových tratí v rozsahu projektu MEU sa stala firma Eurovia SK, a.s. Lehota na dokončenie stavieb je 6 mesiacov od podpisu zmluvy (približne do konca roka 2015). Rekonštrukcia v rozsahu MEU sa začala 3.5.2015. Začalo sa s rekonštrukciou úseku ulíc Čsl. Armády a Festivalové námestie (obratisko Amfiteáter) a rekonštrukciu obratiska Havlíčkova. Od 10.5.2015 sa začala rekonštrukcia úseku trate na Bardejovskej ulici a koľajovej križovatky Bardejovská X Trieda SNP. 17.5.2015 sa začalo aj s rekonštrukciou koľajovej križovatky na Nám. Osloboditeľov
 
Neskôr je plánovaný projekt MET kde sa postupne zrekonštruujú úseky :
* úsek ulíc Štúrova a Moldavská (od Krajského súdu po kruhovú križovatku)
* Kruhová križovatka Moldavská (plánované je kruhové križovanie)
* Trieda SNP
* úsek ulíc Zimná a B. Němcovej (od Križovatky TIP TOP po obratisko Botanická záhrada)
* Obratisko Botanická záhrada
* Komenského ulica
* Križovatka VSS (plánované je kruhové križovanie)
Dopravný podnika plánuje aj rekonštrukciu električkového depa na Bardejovskej ulici. V rámci nej sa vykonajú nasledujúce úpravy :
* Vybudovanie novej haly ťažkej údržby (prispôsobenej pre nové električky s dĺžkou 22,6 m)
* Rekonštrukcia umyvárne električiek
* Rekonštrukcia haly denného ošetrenia
* Modernizácia a doplnenie koľajových tratí v areáli a napojenie na sieť električkovej trakcie + prislúchajúce trakčné vedenie.
* Rekonštrukcia výpravnej haly a doplnenie zastrešenia nad ďalších 7 koľají.
Dopravný podnik v polovici decembra 2014 zverejnil oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania s názvom '''„Modernizácia električkového depa DPMK – projektová dokumentácia“'''. Zákazka zahŕňa zabezpečenie vstupných podkladov, projektovú prípravu a dokumentáciu stavby a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu.
 
Dňa 24.3.2015 úrad pre verejné obstarávanie vyhlásil výsledky. Víťazom súťaže sa s cenou 1 092 280 € bez DPH stala spoločnosť Reming Consult, a. s.Dopravný podnik dňa 5. mája 2015 podpísal s víťazom verejného obstarávania [http://www.dpmk.sk/sites/default/files/contracts/pri-47607-21772.pdf zmluvu o dielo].
== Vozový park ==
<ref>http://imhd.zoznam.sk/ke/vozidla/20/elektricky.html</ref>
|-
|}
*
 
 
=== Náhradné autobusové linky ===
{| class="wikitable"
|-
! '''Linka''' !! '''Trasa'''
|-
| '''X6''' || Staničné námestie - Zimný štadión - SOŠ automobilová - Magistrát mesta Košice - Amfiteáter
|-
| '''X7''' || Staničné námestie - Slovenský rozhlas - Botanická záhrada - Havlíčkova
|-
|'''X9'''
|SOŠ automobilová - Magistrát mesta Košice - Amfiteáter - Námestie Maratónu mieru - Havlíčkova
|}
 
== Budúcnosť ==
[[Súbor:Radnica Starého mesta, oprava křižovatky.jpg|thumb|Rekonštrukcia električkovej trate pri zastávke Radnica Starého mesta]]
V rámci projektu KORID (Košická regionálna integrovaná doprava) má dôjsť k prepojeniu električkových a železničných tratí na území mesta, pričom 'regio-električka' tzv. : tram-train. bude využívať moderné vlakové jednotky jazdiace v meste i mimo neho. Napríklad linka z Prešova pôjde na hlavnú stanicu, Námestie maratónu mieru, Kuzmányho ulicu a pokračovať bude až do Michaloviec. Konkrétny prínos pre košické električky spočíva v rekonštrukcii súčasnej siete a výstavbe novej trate na Sídlisko Ťahanovce, z ktorého budú viaceré linky premávať na smery priemyselný park [[Kechnec]], [[Moldava nad Bodvou]], či [[Čaňa]]. Pre regio-električky sa plánuje nové depo v priestore bývalej magnezitky.
 
Prvá etapa projektu IKD (Integrovanej koľajovej dopravy) sa začala realizovať v lete roku 2014. Je ňou rekonštrukcia električkovej trate v úseku Staničné nám. - Štúrova - Kuzmányho - Nám. Maratónu mieru. Súčasťou tejto rekonštrukcie je prekládka inžinierskych sietí, výmena koľajového zvršku i spodku a taktiež aj trolejového vedenia. Pribudnú i nové zastávky, informačný systém a kamery. Zavedie sa preferencia električkovej dopravy. Všetko je naprojektované tak aby táto trať vyhovovala aj parametrom pre "tram-train". Momentálne (od 2. augusta 2014) prebieha kompletná rekonštrukcia na Kuzmányho ulici. Následne sa v prvom kvartáli roku 2015 začalo s prácami aj na úsekoch ulíc Hviezdoslavova, Štúrova a Staničnom námestí. Rekonštrukčné práce vykonáva konzorciu firiem Dúha a.s Prešov a ZUE Krakow.
 
Neskôr je plánovaná druhá etapa (IKD2) ktorá zabezpečí napojenie električkovej trate na sieť ŽSR a to na stanici a terminály sever.
 
Na prvú etapu IKD nadväzuje projekt MEU ( Modernizácia električkových uzlov - pozmenený projekt MET1 ), kde sa postupne zrekonštruujú úseky :
* Ulica Československej armády spolu s križovatkou ulíc Československej armády a Zimná (TIP TOP)
* Obratisko Amfiteáter
* Obratisko Havlíčkova
 
* Bardejovská ulica s križovatkou ulíc Bardejovská a Trieda SNP
* Doplní sa trianglel križovatky na Nám. Osloboditeľov
* Doplní sa trianglel križovatky na Nám. Maratónu mieru (úsek ľavé odbočenie z ulice Komenského smer Masarykova)
 
Výhercom verejného obstarávania zhotoviteľa pre rekonštrukciu električkových tratí v rozsahu projektu MEU sa stala firma Eurovia SK, a.s. Lehota na dokončenie stavieb je 6 mesiacov od podpisu zmluvy (približne do konca roka 2015). Rekonštrukcia v rozsahu MEU sa začala 3.5.2015. Začalo sa s rekonštrukciou úseku ulíc Čsl. Armády a Festivalové námestie (obratisko Amfiteáter) a rekonštrukciu obratiska Havlíčkova. Od 10.5.2015 sa začala rekonštrukcia úseku trate na Bardejovskej ulici a koľajovej križovatky Bardejovská X Trieda SNP. 17.5.2015 sa začalo aj s rekonštrukciou koľajovej križovatky na Nám. Osloboditeľov
 
Neskôr je plánovaný projekt MET kde sa postupne zrekonštruujú úseky :
* úsek ulíc Štúrova a Moldavská (od Krajského súdu po kruhovú križovatku)
* Kruhová križovatka Moldavská (plánované je kruhové križovanie)
* Trieda SNP
* úsek ulíc Zimná a B. Němcovej (od Križovatky TIP TOP po obratisko Botanická záhrada)
* Obratisko Botanická záhrada
* Komenského ulica
* Križovatka VSS (plánované je kruhové križovanie)
Dopravný podnika plánuje aj rekonštrukciu električkového depa na Bardejovskej ulici. V rámci nej sa vykonajú nasledujúce úpravy :
* Vybudovanie novej haly ťažkej údržby (prispôsobenej pre nové električky s dĺžkou 22,6 m)
* Rekonštrukcia umyvárne električiek
* Rekonštrukcia haly denného ošetrenia
* Modernizácia a doplnenie koľajových tratí v areáli a napojenie na sieť električkovej trakcie + prislúchajúce trakčné vedenie.
* Rekonštrukcia výpravnej haly a doplnenie zastrešenia nad ďalších 7 koľají.
Dopravný podnik v polovici decembra 2014 zverejnil oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania s názvom '''„Modernizácia električkového depa DPMK – projektová dokumentácia“'''. Zákazka zahŕňa zabezpečenie vstupných podkladov, projektovú prípravu a dokumentáciu stavby a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu.
 
Dňa 24.3.2015 úrad pre verejné obstarávanie vyhlásil výsledky. Víťazom súťaže sa s cenou 1 092 280 € bez DPH stala spoločnosť Reming Consult, a. s.Dopravný podnik dňa 5. mája 2015 podpísal s víťazom verejného obstarávania [http://www.dpmk.sk/sites/default/files/contracts/pri-47607-21772.pdf zmluvu o dielo].
 
== Referencie ==
1 432

úprav