Slovenská technická univerzita v Bratislave: Rozdiel medzi revíziami

d
-text, skopírované z http://www.stuba.sk/sk/stu.html?page_id=112
(Spresnenie a aktualizácia údajov.)
d (-text, skopírované z http://www.stuba.sk/sk/stu.html?page_id=112)
}}
 
'''Slovenská technická univerzita v Bratislave''' so sídlom v [[Bratislava|Bratislave]], do [[1. apríl]]a [[1991]] '''Slovenská vysoká škola technická v Bratislave''', je najvýznamnejšia technická vysoká škola na [[Slovensko|Slovensku]]. Súčasný Podľanázov slovenskéhoje daný zákonom [[NR SR|Slovenskej národnej rebríčkarady]] ARRAčíslo (http:93//www1991 Zb.arra z [[13.sk/) február]]a je[[1991]] dlhodoboo najlepšouzmene univerzitounázvu preSlovenskej chemickévysokej technológie,školy počítačovétechnickej av technickéBratislave. vedy. '''V rebríčku QSrankingu World[[Webometrics UniversityRanking Rankingsof 2016,Science]] sa univerzita umiestnila na pozícii746. 401-450mieste, v kategóriíčo Počítačovépredstavuje vedy a informačné technológie2.''' http://www.topuniversities.com/subject-rankings/2016 STU sa umiestnila ako '''najlepšiamiesto na Slovensku ajpo v ďalšíchUniverzite hodnotených kategóriách, konkrétneKomenského v architektúre, stavebníctve, chemickomBratislave. inžinierstve,Univerzita strojníctve,je elektrotechnike,nositeľom materiálovomznačky inžinierstvekvality ECTS a v matematikeLabel.'''
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou. Nadväzuje na 250-ročný odkaz Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, kde boli položené základy vzdelávania prepojeného s praxou. STU ponúka technické vzdelávanie a zapája študentov do výskumu v oblasti prírodných vied, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií.
 
Na medzinárodnej úrovni má STU uzatvorenú stovky dohôd o spolupráci so zahraničnými univerzitami, fakultami a výskumnými pracoviskami. Ročne posiela do zahraničia na [http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=2973 študijné a výmenné pobyty] takmer 500 študentov.
 
[http://www.stuba.sk/sk/vyskume/popredne-vyskumne-pracoviska-na-stu.html?page_id=7589 Výskumné tímy] na škole sa zapájajú do riešenia medzinárodných projektov, ročne riešia asi 500 výskumných projektov financovaných z grantov a tri stovky projektov zmluvného výskumu pre priemyselnú prax. 
 
Absolventi STU patria medzi [http://www.profesia.sk/cms/newsletter/jun-2015/rebricek-zaujmu-o-absolventov-vedu-informatici-a-strojari/44928 najžiadanejších] a najlepšie [http://vs.iedu.sk/sk/prehlad/-/stupen=7:8,forma=1:2/-/kriterium=30;x=skupina_so;y=skola;graf;top odmeňovaných] zamestnancov na trhu práce.  Ročne študuje na [http://www.stuba.sk/sk/fakulty.html?page_id=2990 7 fakultách STU] a jednom ústave takmer 17-tisíc študentov. Univerzita poskytuje štúdium [http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studijne-programy-stu-2010-2011-studijne-plany.html?page_id=4454 v troch stupňoch]: bakalárske, inžinierske/magisterské, doktorandské študijné programy. STU ponúka tiež programy [http://www.stuba.sk/sk/absolventov/dalsie-vzdelavanie-doplnujuce-pedagogicke-studium-....html?page_id=659 celoživotného vzdelávania] a [http://www.stuba.sk/sk/pracoviska/institut-celozivotneho-vzdelavania-stu-v-bratislava/professional-mba-automotive-industry.html?page_id=3483 MBA štúdium] v spolupráci s TU Wien.
 
Súčasný názov je daný zákonom [[NR SR|Slovenskej národnej rady]] číslo 93/1991 Zb. z [[13. február]]a [[1991]] o zmene názvu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Univerzita je nositeľom značky kvality ECTS a DS label.
 
== História ==