Slovenská technická univerzita v Bratislave: Rozdiel medzi revíziami

Aktualizácia textu o STU
(aktualizácia mien vedenia STU)
(Aktualizácia textu o STU)
}}
 
'''Slovenská technická univerzita v Bratislave''' so sídlom v [[Bratislava|Bratislave]], do [[1. apríl]]a [[1991]] '''Slovenská vysoká škola technická v Bratislave''', je najvýznamnejšia technická vysoká škola na [[Slovensko|Slovensku]]. Súčasný názov je daný zákonom [[NR SR|Slovenskej národnej rady]] číslo 93/1991 Zb. z [[13. február]]a [[1991]] o zmene názvu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V rankingu [[Webometrics Ranking of Science]] sa univerzita umiestnila na 746. mieste, čo predstavuje 2. miesto na Slovensku po Univerzite Komenského v Bratislave. Univerzita je nositeľom značky kvality ECTS Label.
 
Je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou. Nadväzuje na 250-ročný odkaz Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, kde boli položené základy vzdelávania prepojeného s praxou.
 
STU ponúka technické vzdelávanie a zapája študentov do výskumu v oblasti prírodných vied, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií. Podľa slovenského rebríčka ARRA je dlhodobo najlepšou univerzitou pre chemické technológie, počítačové a technické vedy. 
 
Výskumné tímy na škole sa zapájajú do riešenia medzinárodných projektov, ročne riešia asi 500 výskumných projektov financovaných z grantov a stovky projektov zmluvného výskumu pre priemyselnú prax. 
 
Absolventi STU patria medzi najžiadanejších a najlepšie odmeňovaných zamestnancov na trhu práce. Ročne študuje na jej 7 fakultách a univerzitnom ústave takmer 17-tisíc študentov. Univerzita poskytuje štúdium v bakalárskom, inžinierskom/magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Ponúka tiež programy celoživotného vzdelávania a MBA štúdium v spolupráci s TU Wien.
 
Univerzita je nositeľom nositeľom značky kvality ECTS Label a DS Label.
 
== História ==
Anonymný používateľ