Púchovská kultúra: Rozdiel medzi revíziami

Nie "na styku s keltsko-dánskym územím", ale "na styku s keltsko-dáckym územím".
d (literatura)
(Nie "na styku s keltsko-dánskym územím", ale "na styku s keltsko-dáckym územím".)
==Klasický laténsky stupeň ==
Asi v polovici 2. storočia pred Kr. sa na severnom Slovensku sformoval tzv. (klasický) laténsky stupeň púchovskej kultúry (púchovská kultúra v užšom zmysle). Nápadne sa zvýšila hustota osídlenia, vznikli nové osady a hradiská a materiálna kultúra prebrala mnohé znaky keltskej kultúry (najmä razbu vlastných mincí) – tieto práve definujú klasickú púchovskú kultúru. Zdá sa, že v polovici 2. storočia pred Kr. došlo k presunu časti obyvateľstva z Panónie alebo juhozápadného Slovenska na severné Slovensko. Rozlišujú sa tri geografické zóny laténskeho stupňa:
*a) Považie, Ponitre a Pohronie na styku s keltsko-dánskymdáckym územím
*b) stredné Považie a severovýchodná Morava
*c) Orava, južné Malopoľsko, Liptov, Spiš.
Anonymný používateľ