Trestný čin: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 3 284 bajtov ,  pred 6 rokmi
asuper ve
d (Verzia používateľa 178.143.207.108 (diskusia) bola vrátená, bola obnovená verzia od Wizzo-Bot)
(asuper ve)
Značky: vizuálny editor možný vandalizmus vyprázdnenie
lololol si si myslel
'''Trestný čin''' je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v [[Trestný zákon|Trestnom zákone]], ak tento zákon neustanovuje inak. Trestný čin sa dá deliť podľa závažnosti na prečin a zločin. Osoba, ktorá spáchala trestný čin, sa nazýva [[páchateľ]]. Pohnútka, ktorá viedla páchateľa k spáchaniu trestného činu, sa nazýva [[motív trestného činu]]. Trestný čin môže spáchať iba [[fyzická osoba]], slovenské právo nepozná trestnú zodpovednosť právnických osôb.
 
Znaky trestného činu sú definované v konkrétnych skutkových podstatách, uvedených v osobitnej časti Trestného zákona.
== Druhy trestných činov ==
=== Prečin ===
Prečin je trestný čin spáchaný z [[nedbanlivosť|nedbanlivosti]] alebo úmyselný trestný čin, za ktorý Trestný zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov. Nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je závažnosť nepatrná. Prečin sa od správnych deliktov líši materiálnym korektívom, ktorý vymedzuje hranicu medzi týmito právnymi deliktmi. Ak je na základe okolnosti spáchaného činu zistená závažnosť nepatrná, ide o [[správny delikt]] ([[priestupok]]).
=== Zločin ===
Predstavuje závažnejšiu formu trestného činu. Je to úmyselná forma trestnej činnosti, ktorá je vymedzená od prečinu alebo obzvlášť závažného zločinu trestuhodnosťou.
* Zločinom je podľa Trestného zákona úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov.
* O zločin ide aj vtedy, ak v prísnejšej skutkovej podstate prečinu spáchaného úmyselne je ustanovená horná hranica trestnej sadzby prevyšujúca päť rokov.
* Zločin, za ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov, sa považuje za obzvlášť závažný.
== Rozdelenie trestných činov podľa druhového objektu ==
# Hlava: Trestné činy proti životu a zdraviu
# Hlava: Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti
# Hlava: Trestné činy proti rodine a mládeži
# Hlava: Trestné činy proti majetku
# Hlava: Trestné činy hospodárske
# Hlava: Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
# Hlava: Trestné činy proti republike
# Hlava: Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach
# Hlava: Trestné činy proti iným právam a slobodám
# Hlava: Trestné činy proti brannosti, proti civilnej službe, proti službe v ozbrojených silách a proti obrane vlasti
# Hlava: Trestné činy vojenské
# Hlava: Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti a trestné činy vojnové
 
== Externé odkazy ==
* {{filit|fvc_/cin_trestny.html}}
== Literatúra ==
* Trestný zákon č.300/2005 Z.z.
* Baláž, Pavel. 2005. ''Trestné právo hmotné všeobecná a osobitná časť''. Bratislava: [[VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied|VEDA]], 2005, 444s. ISBN 80-224-0876-X.
*Mašľanyová, Darina a kol. 2011."Trestné právo hmotné". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2011, 480 s. ISBN 978-80-7380-338-4.
 
[[Kategória:Trestné činy| ]]
Anonymný používateľ