Master of Business Administration: Rozdiel medzi revíziami

aktualizácia, upresnenie
(Revízia 6012312 používateľa 213.226.225.65 (diskusia) bola vrátená)
(aktualizácia, upresnenie)
'''Master of Business Administration''' ('''MBA''' alebo '''M.B.A.''') je zahraničný vysokoškolský titul ako aj štúdium (študijný program) v oblasti manažmentu na úrovni 2. stupňa štúdia slovenskej vysokej školy. Podľa zákona o vysokých školách nie je MBA zahrnuté do systému vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike a teda patrí u nás do celoživotného vzdelávania. MBA vzniklo v [[Spojené štáty|Spojených štátoch]] koncom 19. storočia, keď sa začal uplatňovať vedecký prístup v manažmente. Hlavný obsah MBA programov tvoria vedomosti z účtovníctva, financií, marketingu, ľudských zdrojov a riadenia tak, aby čo možno najviac pokryli relevantné praktické potreby analýzy a stratégie riadenia. Absolventi získajú titul MBA, uvádzaný za menom, spolu s diplomom alebo príslušným certifikátom. Štúdium je určené predovšetkým zástupcom stredného a vrcholového manažmentu, majiteľom spoločností, podnikateľom, obchodníkom ale aj zamestnancom verejnej a štátnej správy, neziskového sektora, zdravotníctva a zdravotníctvapod.
 
Špecifikom MBA je prepájanie teoretických vedomostí s praxou. MBA je "profesionálny" titul.<ref>{{cite web |url=http://www.petersons.com/graduate-schools/getting-your-masters-degree.aspx |title=Getting Your Master's Degree |publisher=Peterson's |date=December 6, 2013 |accessdate=October 6, 2014}}</ref> Akreditačné orgány pre MBA programy (akreditačné komisie, rady alebo združenia) zabezpečujú konzistenciu a kvalitu vzdelávania. Špecializované "business schools" v mnohých krajinách ponúkajú MBA programy buď ako denné (full–time), externé / popri zamestnaní (part–time) alebo dištančné,. častoMBA môže byť zamerané všeobecne na manažment (general MBA) alebo na vrcholový manažment (executive MBA) alebo aj so špecializovaným zameraním na riadenie sektora alebo oblasti podnikania - napr. automotive MBA.
 
== História ==
* Ďalšími inštitúciami v USA boli: University of Chicago Booth School of Business v roku 1943<ref>[http://www.chicagobooth.edu/about/facts.aspx Základné údaje | The University of Chicago Booth School of Business] . Chicagobooth.edu. Citované 2013-07-26.</ref>, ktorá ako prvá zriadila pobočky aj mimo USA (v Barcelone a Singapure). V roku 1946, Thunderbird School of Global Management bola prvou školou, ktorá ponúka program MBA zameraný na globálny management.<ref>[http://www.thunderbird.edu/about_thunderbird/inside_tbird/thunderbird_history.htm International Business School a MBA programy | Thunderbird School of Global Management] . Thunderbird.edu. Citované 2013-07-26.</ref>
* V roku 1950, Richard Ivey School of Business na University of Western Ontario v Londýne, Ontario, Kanada, udelila prvé MBA tituly mimo USA, čo bolo nasledované v roku 1951 na univerzite v Pretórii v Juhoafrickej republike.<ref>[http://www.gsm.up.ac.za/why.htm University of Pretoria] page claiming to have awarded the first MBA outside of America</ref>
* V roku 1955 bol zriadený na univerzite v Karáčí Institute of Business Administration Karáčí v [[Pakistan]]e, v spolupráci s Wharton School na Pensylvánskej univerzite a stal sa prvou ázijskou obchodnou školou ponúkajúcou MBA program.<ref>[Institute of Business Administration - Karachi, http://www.iba.edu.pk/about_iba.php]</ref>
</ref>
* V roku 1957 sa INSEAD stal prvou Európskou obchodnou školou ponúkajúcou MBA program.<ref>[http://www.f1gmat.com/business-school-profiles/insead-mba INSEAD MBA]</ref>
* V roku 1986 Roy E. Crummer Graduate School of Business na Rollins College (Florida) bol prvý program MBA, ktorý vyžadoval aby každý študent mal svoj prenosný počítač.<ref>{{cite web | title=Rollins information |url=http://tars.rollins.edu/hr/RollinsProfile.pdf}}</ref>
* Strategické riadenie
* Marketing
* Finančný manažment, podnikové financie, daňový systém
* Účtovníctvo, bilančné analýzy, daňový systémcontrolling
* Controlling
* Informačné systémy a technológie
* ŠtatistickyŠtatisticko - matematické metódy
* Hospodárske a obchodné právo
* Riadenie ľudských zdrojov
 
== Akreditácia a uznávanie titulu MBA na Slovensku ==
Štúdium MBA nie je zahrnuté do systému vysokoškolského štúdia v Slovenskej republike a titul MBA získaný na niektorej vzdelávacej inštitúcii v SR principiálne nie je možné nostrifikovať. Posudzovanie dosiahnutého vzdelania po získaní titulu MBA vždy závisí od toho, aké má žiadateľ pred nástupom na tento študijný program dosiahnuté vzdelanie. Ak MBA štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalársky študijný program) a jeho obsah je možné považovať za rovnaký alebo príbuzný študijný odbor, po absolvovaní takéhoto typu vzdelávania je možné v SR uznať vzdelanie ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. V prípade, že MBA štúdium prebiehalo v nadväznosti na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterský alebo inžiniersky študijný program), toto vzdelávanie je možné považovať za prehĺbenie kvalifikácie alebo za vzdelávanie v rámci celoživotného vzdelávania, nie však za doktorandský študijný program. Ak by MBA štúdium ukončil absolvent po strednej škole je možné ho v prípade, ak štandardná dĺžka štúdia nepresahuje dva roky, považovať za vyššie odborné štúdium. Ak je zachovaná minimálna dĺžka štúdia, štandardne tri roky, možno ho uznať za bakalársky študijný program. Na tento typ vzdelávania ale maturanti priamo po absolvovaní strednej školy nastupujú zriedka. Každý štát, podobne ako SR, pri [[Nostrifikácia|nostrifikácii]] posudzuje konkrétne zahraničné štúdium MBA.
 
=== Akreditácia MBA štúdia ===
Za významný ukazovateľ vysokej kvality programu MBA a škôl sa považuje spolupráca so zahraničnými univerzitami a tiež medzinárodné akreditácie napr. americká AACSB, britská AMBA, bruselská EFMD, ktorá udeľuje akreditáciu European Quality Improvement System (EQUIS), nemecká FIBAA, či americká ACBSP.
Za významný ukazovateľ kvality programu MBA sa považuje jeho (medzinárodná) akreditácia. Akreditačné orgány - akreditačné komisie, rady, asociácie združujú zodpovedajúcich relevatných účastníkov (stakeholders) ako sú školy ale aj firmy a konzultačné spoločnosti.
 
=== Európa ===
Kvalite poskytovaného MBA štúdia v susednej Českej republike sa svojou činnosťou venuje CAMBAS (Česká asociace MBA škol), ktorá združuje niektoré školy ponúkajúce MBA programy a zároveň poskytuje vlastnú akreditáciu, ako záruku ich kvality.
Medzi najznámejšie akreditačné orgány v Európe patria:
* britská Association of MBAs (AMBA),
* bruselská The Management Development Network, ktorá udeľuje akreditáciu European Quality Improvement System (EQUIS),
* nemecká Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA).
 
=== Akreditácia v= USA ====
* Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), ktorá akredituje výskumné univerzity,
Tri hlavné akreditačné orgány v Spojených štátoch sú:
* AssociationAccreditation toCouncil Advancefor CollegiateBusiness školySchools Businessand Programs (AACSBACBSP), ktorá akredituje výskumné univerzity a vysoké školy (colleges),
* MedzinárodnáInternational zhromaždenieAssembly prefor Collegiate Business Education (IACBE),<ref>[http://mail.iacbe.org/html/accreditation_faqs.html#Diff Differences in MBA accrediting bodies] mail.iacbe.org Accreditation FAQs Retrieved 3 February 2014</ref>
* Akreditačná rada pre obchodné školy a programy ( Accreditation Council for Business Schools and Programs - ACBSP), ktorá akredituje univerzity a vysoké školy (college),
 
* Medzinárodná zhromaždenie pre Collegiate Business Education (IACBE),<ref>[http://mail.iacbe.org/html/accreditation_faqs.html#Diff Differences in MBA accrediting bodies] mail.iacbe.org Accreditation FAQs Retrieved 3 February 2014</ref>
=== Česko a Slovensko ===
Kvalite poskytovaného MBA štúdia v susednej Českej republike sa svojou činnosťou venuje CAMBAS (Česká asociace MBA škol), ktorá združuje niektoré školy ponúkajúce MBA programy a zároveň poskytuje vlastnú akreditáciu, ako záruku ich kvality. Na Slovensku asociácia MBA ani špecializovaná ak. komisia neexistuje.
 
== MBA štúdium v Slovenskej republike ==
V súčasnej dobe je možné na Slovensku študovať MBA zhruba na necelej jednej desiatke ako súkromných vysokých škôl, tak aj na školách verejných. Ceny jednotlivých programov sa od seba veľmi líšia. Cena MBA štúdia na Slovensku sa pohybuje v rozmedzí od 3 500 do 20 000 EUR. V SR sa výučba uskutočňuje v slovenčine, v kombinácii s anglickým jazykom, alebo aj výhradne v angličtine. Najbežnejšou formou štúdia MBA je v Slovenskej republike kombinované štúdium popri zamestnaní, ktoré je v priemernebýva dvojročné. Denné štúdium býva spravidla o pol až jeden rok kratšie.
 
=== Zoznam MBA programov a poskytovateľov so sídlom v Slovenskej republike ===
'''MBA orientované profesionálne (automobilový priemysel)'''
 
*Slovenská technická univerzita, Inštitút celoživotného vzdelávania – rakúsko-slovenský študijný program MBA na Slovensku v spolupráci s Technickou univerzitou vo Viedni – akreditácia Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) - názov programu: Profesionálne MBA automobilového priemyslu; http://automotive.stuba.sk
 
'''MBA všeobecného typu'''
 
'''MBA všeobecného typu (general MBA)'''
*Fakulta manažmentu Univerzity Komenského - štúdium v spolupráci s Webster University - akreditácia North Central Association of Colleges and Schools (NCA) - názov programu: Weekend Executive Master of Business Administration; http://www.mba.sk/
 
*Fakulta manažmentu Univerzity Komenského - štúdium v spolupráci s Webster University - akreditácia North Central Association of Colleges and Schools (NCA) - názov programu: Weekend Executive Master of Business Administration; http://www.mba.sk/. Štúdium sa otvára v apríli ak je dosť záujemcov. <ref>Jarmila Horáková: Štúdium MBA je u nás ešte vzácne, sme, 15. jan. 2014, [http://vysokeskoly.sme.sk/c/7059013/studium-mba-je-u-nas-este-vzacne.html Online]
*Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) - štúdium na základe zmluvy s Notingham Trent University (skončilo pôsobnosť od ak. r. 2008/2009),
</ref>
 
*Vysoká škola manažmentu – štúdium v spolupráci s City University of Seattle - akreditácia Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU) – názov programu: MBA - Master of Business Administration; http://www.vsm.sk/svk/uchadzaci/studium-aj/mba/ .
*Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave – štúdium v spolupráci s Franklin University, Ohio - akreditácia: Komisiou pre vyššie vzdelávanie (HLC), Komisiou pre patentované vzdelávanie (ICPE), Medzinárodným výborom pre vyššie vzdelávanie v oblasti biznisu (IACBE) - názov programu: Master of Business Administration; http://www.euba.sk/pracoviska/utvary-riadene-prorektorkou-manazovanie-akademickych-projektov/bratislavska-business-school-/mba
 
*Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove – štúdium na základe dohody s Warsaw Academy of Computer Science, Management and Administration, ktorá vystavuje titul MBA a LL.M - (akreditácia? International Education Society, London (IES)) – názov programu: MBA štúdium http://www.ismpo.sk/postgradualne-studium/mba/
 
*BIBS – vysoká škola (česká súkromná VŠ s pôsobením v SR v Bratislave a Nitre) – britský študijný program s britským titulom na základe zmluvy so Staffordshire University, resp. Nottingham Trent University - akreditácia britskou univerzitou a CAMBAS (Českou asociáciou MBA škôl) – názov programu: MBA Senior Executive: http://www.jaknamba.cz/cs
*Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) - štúdium na základe zmluvy s Notingham Trent University (skončilo pôsobnosť odv ak. r. 2008/2009),
 
== Referencie ==
5 302

úprav