Slovenská technická univerzita v Bratislave: Rozdiel medzi revíziami

upresnenie
(na slovenskej wiki netreba anglický preklad)
(upresnenie)
'''Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)''' so sídlom v [[Bratislava|Bratislave]], do [[1. apríl]]a [[1991]] '''Slovenská vysoká škola technická v Bratislave (SVŠT)''', je najvýznamnejšia technická vysoká škola na [[Slovensko|Slovensku]]. Súčasný názov je daný zákonom [[NR SR|Slovenskej národnej rady]] číslo 93/1991 Zb. z [[13. február]]a [[1991]] o zmene názvu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.
 
JeSTU chce byť modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou., pričom Nadväzujenadväzuje na 250-ročný odkaz [[Banícka a lesnícka akadémia (Banská Štiavnica)|Banskej akadémie v Banskej Štiavnici]], kde boli položené základy technického vzdelávania prepojenéhona s praxounašom území.
 
STU ponúka technické vzdelávanie a zapája študentov do výskumu v oblasti prírodných vied, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií. Podľa slovenského rebríčkahodnotenia fakúlt agentúrou [[ARRA]]<ref>HODNOTENIE FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL 2015, ARRA, [http://www.arra.sk/sites/arra.sk/files/file/ARRA_Sprava_2015.pdf Online]</ref> je dlhodobo najlepšou slovenskou univerzitou pre chemické technológie, počítačové a technické vedy<!-- Nie je to celkom pravda pretože Arra delí fakulty podobné STU len na dve skupiny:
• technické vedy (TECH) – stavebné inžinierstvo, elektroinžinierstvo, informatika, elektronika, strojárstvo,
chémia a iné technické odbory;
• prírodné vedy (PRIR) – matematika, fyzikálne, chemické a biologické vedy a vedy o zemi a životnom
prostredí; -->. 
 
Výskumné tímy na škole sa zapájajú do riešenia medzinárodných projektov, ročne riešia asi 500 výskumných projektov financovaných z grantov a stovky projektov zmluvného výskumu pre priemyselnú prax. 
 
Absolventi STU patria medzi najžiadanejších a najlepšie odmeňovaných zamestnancov na trhu práce. Ročne študuje na jej 7 fakultách a univerzitnom ústave manažmentu takmer 17-tisíc študentov. Univerzita poskytuje štúdium v bakalárskom, inžinierskom/magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Ponúka tiež programy celoživotného vzdelávania a [[MBA]] štúdium v spolupráci s TU Wien.
 
Univerzita je nositeľom nositeľom značky kvality&nbsp;[[ECTS]] Label a DS Label.
 
== História ==
 
=== Rektorát ===
Terajším sídlom STU (Rektorát) na [[Vazovova ulica|Vazovovej]] 5 v Bratislave sú od septembra 1947 budovy bývalých [[Učňovské pokračovacie školy|učňovských pokračovacích škôl]] (navrhnuté architektmi [[Jiří Grossmann (architekt)|Jiří Grossmannom]] '''a''' [[Alois Balán|Aloisom Balánom]]).
 
=== Rektori ===
5 302

úprav