Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: Rozdiel medzi revíziami

rv cp
d (doplnenie informácií o UMB a vloženie videa)
Značky: vizuálny editor bez zdroja možný spam
(rv cp)
|Logo =
|Popis loga =
|Motto =VZDELANOSŤ TVORÍ BUDÚCNOSŤ – BUĎ BUDÚCNOSŤOU!
|Pôvodný názov =
|Latinský názov =
|Stav =
|Rektor = [[Vladimír Hiadlovský (ekonóm)|Vladimír Hiadlovský]]
|Kvestor =Ing. Monček Ladislav
|Predseda =
|Viceprezident =
|Počet fakúlt = 6
|Počet zamestnancov =
|Počet študentov =9096
|Pregraduálny študenti =
|Postgraduálny študenti =
|Školská hymna =
|Maskot =
|Školský časopis =Spravodajca
|Športová reprezentácia =
|Člen =
|Nositelia Nobelovej ceny =
|Miesto = [[Banská Bystrica]], [[Slovensko]]
|Adresa =Národná 12, 97401 Banská Bystrica
|Telefón =+421 48 446 1111
|Web = http://www.umb.sk
|Mail =
 
Univerzita je pomenovaná podľa [[Matej Bel|Mateja Bela]], slovenského polyhistora, encyklopedistu, filozofa, pedagóga, kazateľa a osvietenca. Vznikla zlúčením Vysokej školy ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici a Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Spočiatku mala univerzita tri fakulty: Ekonomickú fakultu, Fakultu humanitných a prírodných vied a Pedagogickú fakultu. V roku 1995 sa Fakulta humanitných a prírodných vied rozdelila na dve samostatné fakulty.
 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila status univerzity. Je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním.
 
Ponúka klasické univerzitné spektrum možností vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, politických, humanitných a prírodných vied, v odboroch medzinárodné vzťahy, v ekonomických odboroch a v matematike realizuje aj anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium. UMB rozvíja spoločné študijné programy a kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, kde študenti majú možnosť absolvovať časť svojho štúdia. Aj preto absolventi UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí.
 
Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti predstavuje významnú časť tvorivej činnosti UMB základný a aplikovaný výskum v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Univerzita má centrá excelentného výskumu, rieši vedecké i rozvojové projekty z európskych štrukturálnych fondov. Realizuje celoživotné vzdelávanie v rôznych kurzoch a formách od Detskej univerzity UMB až po Univerzitu tretieho veku UMB. Vo voľnom čase vytvára študentom priestor na rôzne spoločenské aktivity, ktoré im umožňujú športové kluby, umelecké súbory a študentské organizácie pôsobiace na UMB.
 
== Video UMB ==
[https://www.umb.sk/uchadzac/aktuality/video-umb.html Video UMB v Banskej Bystrici]
 
== Fakulty ==
Univerzita Mateja Bela má v súčasnosti 6 fakúlt:
* [[Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela|Ekonomická fakulta]]
* [[Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela|Filozofická fakulta]] ''(v rokoch 1995-2013 s názvom Fakulta humanitných vied)''
* [[Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela|Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov]]
 
== Vedenie univerzity ==
Rektorom univerzity je od 18. novembra 2014 docent Ing. [[Vladimír Hiadlovský (ekonóm)|Vladimír Hiadlovský]], PhD., dekan Ekonomickej fakulty UMB.<ref>[http://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&news_id=19724 Oficiálna správa prezidentskej kancelárie dostupná ]</ref> Vo funkcii nahradil prof. PhDr. [[Beata Kosová|Beatu Kosovú]], CSc, ktorá bola rektorkou od roku 2006.
 
[https://www.umb.sk/o-nas/informacie/organy-umb/vedenie-umb.html Vedenie univerzity.]
 
== Literatúra ==
* {{Citácia knihy | priezvisko = Firc | meno = Michal a kol | odkaz na autora = | titul = 20 rokov Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, 1954 - 1974 | vydavateľ = Osveta | miesto = Martin | rok = 1975| vydanie = 1 | počet strán = 140 | isbn = | jazyk = }}
* {{Citácia knihy | priezvisko = Martuliak | meno = Pavol a kol| odkaz na autora = | titul = Dvadsaťročná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici : Zo stránok histórie jubilujúcej Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej predchodkýň | vydavateľ = TRIAN | miesto = Banská Bystrica | rok = 2012| vydanie = 1 | počet strán = 241 | isbn = 978-80-89371-13-6 | jazyk = }}