Veľký slovník cudzích slov: Rozdiel medzi revíziami

d
d
*Ing. [[Samo Šaling]] (nar. 1923) je okrem iného spoluautorom veľkého [[Stavebnícky náučný slovník|Stavebníckeho náučného slovníka]] (1961-1969), Česko-slovenského technického slovníka (1969), Poľsko-slovenského technického slovníka (1971) a Španielsko-slovenského a slovensko-španielskeho technického slovníka (1971). V 70. a 80. rokoch mal z politických dôvodov zákaz publikovať a nesmel byť ani uvedený ako spoluautor [[Slovník cudzích slov: A/Z|Slovníka cudzích slov A/Z]].
*PhDr. [[Mária Ivanová-Šalingová]], CSc., rodená Ivanová (nar. 1923), je významná slovenská jazykovedkyňa, do dôchodku pracovníčka JÚ ĽŠ SAV; autorka resp. spoluautorka viacerých slovníkov cudzích slov a okrem iného spoluautorka [[Slovník slovenského jazyka (Peciar)|Peciarovho Slovníka slovenského jazyka]] zo 60. rokov a veľkého [[Česko-slovenský slovník|Česko-slovenského slovníka]] (1979).
*Ing. arch. [[Zuzana Maníková]], rodená Šalingová (nar. 1950), je architektaarchitektka, ktorá pracovala najprv na Pamiatkovej správe v Rožňave a od revolúcie má s manželom (Mikulášom Maníkom, ktorý je vlastníkom vydavateľstva SAMO) vlastný ateliér; je aj spoluautorkou publikácie ABC meracích jednotiek (1980).
 
== Zdroje ==