Výtvarná výchova: Rozdiel medzi revíziami

korektúra
korektúra
korektúra
Riadok 11:
'''Medzivládné dohody o kvalifikácii medzi Čechmi a Slovákmi:'''
 
V rámci medzinárodných dohôd medzi štátmi Európskej únie aj najmä v rámci bilaterálnych dohôd medzi ČR a SR sa vysokoškolské kvalifikácie (bakalár, magister, doktor) výtvarných pedagógov navzájom automaticky uznávajú za rovnocenné. V oboch prípadoch môžu absolventi odboru výtvarnej výchovy (učitelstva výtvarného umenia, učitelsktva estetickej výchovy) vykonať po absolutoriu magistra aj rigoróznu skúšku z výtvarnej pedagogiky, všeobecnej pedagogiky aj pedagogickej psychológie, ktorej súčasťou je vyhotovená obhajoba rigoróznej práce, ktorá s jim priznáva titul ''doktora filozófie v oblasti pedagogických vied'' v skratke '''PhDr.e''' (v Českej republike), alebo ''doktora pedagogiky'' (vo Slovenejom republike) v skratke '''PaedDr.''' Rigorózna práca z pedagogiky obsahuje v Slovenskej republike spravidla'''aj p'''Pedagogický výskum'''vo výtvarnej pedagógike''' '''j'''a podrobnú metodológiu. [1] [2] [3]
 
'''Rozsah výučby:'''
Riadok 19:
'''Učivo:'''
 
V materskej škole sa predmet začleňuje ako zážitková súčasť výchovné-vzdelávacieho procesu v rámci denných činností detí. Na prvom stupni ZŠ je prevažnou náplňou hodín kresba ceruzkou, pastelkami aj maľba vodovkami. Neskôr žiaci skúšajú na 2. Stupnistupni SŠ aj zložitejšie techniky - grafiku (linoryt, suchá ihla) alebo napríklad kašírku, v rámci možností technickým školy sa vyučuje aj výtvarná fotografie, keramika, modelovanie (socha), písmo alebo dizajnová tvorba. Tieto disciplíny by mali byť nevyhnutnou súčasťou tiež základných umeleckých škôl. Stredoškolské vzdelanie obsahuje hlavne teoretický obsah dejín umenie a kultúry hlavne na gymnáziách.
 
'''Výtvarná estetická výchova na slovenských univerzitách je českých:'''
Anonymný používateľ