Peter Zubko: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 283 bajtov ,  pred 4 rokmi
typografia
(bez zdroja)
(typografia)
|Rodné meno =
|Portrét = Peter Zubko.jpg
|Veľkosť portrétu = 230px
|Profesia = Historikhistorik, Archivárarchivár
|Známy vďaka =
|Významné práce =
|Ocenenia =
|Dátum narodenia = {{dnv|1972|10|05}}
|Miesto narodenia = [[Vranov nad Topľou]], [[Česko-Slovensko v rokoch 1948 až 1989|ČSR]] (dnes [[Slovensko]])
|Národnosť =
|Štátna príslušnosť = '''1972{{--}}1993''': česko-slovenská <br />'''od 1993''': slovenská
}}
 
[[Profesor|Prof.]] [[PhDr|PhDr.]] [[ThDr.]] '''Peter Zubko''', [[PhD.]] (* [[5. október|05]]. [[Október|október]] [[1972]], [[Vranov nad Topľou]], [[Slovensko]]) je slovenský [[Kňaz|rímskokatolícky duchovný]], významný [[Historik|historik]] a [[slavista]]. Pôsobí ako samostatný vedecký pracovník [[Slavistického ústavu]] [[Slovenská akadémia vied|Slovenskej akadémie vied]] (SAV)]] a archivár Arcidiecézneho archívu v Košiciach. Sústreďuje sa na okruh venovaný výskumu Slovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru v interakciách národných a európskych hodnôt, predovšetkým na výskum vzťahov latinskej a byzantskej kultúrno-religióznej tradície na Slovensku a v stredoeurópskom priestore, analyzuje historické texty súvisiace s prelínaním byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej tradície z kultúrno-historického, religiózneho a teologického hľadiska.
 
== Štúdium a profesijná kariéra ==
 
Profesor Peter Zubko je autorom vedeckých a odborných monografií, vysokoškolskej učebnice a vedeckých a odborných štúdií a článkov v domácich a zahraničných periodikách a zborníkoch. V rokoch 2007-2008 realizoval prednáškový pobyt na Karlovej univerzite v Prahe a v roku 2007 aj prednáškový pobyt na Jihočeskej univerzite v Českých Budějoviciach. Prednáša na Katolíckej univerzite v Ružomberku a od roku 2011 pôsobí v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV na čiastkový úväzok. Spolupracuje na vedeckovýskumných projektoch súvisiacich s vydávaním medzinárodnej vedeckej edície ''Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae''.
 
==== Prednáškové pobyty: ====
*2008 Praha (Univerzita Karlova, HTF)<br />
*2007 Praha (Univerzita Karlova, HTF)<br />
*2007 České Budějovice (Jihočeská univerzita, TF)<br />
 
=== Členstvo v spoločnostiach, komisiách a radách: ===
2008 – Rada pre cirkevnú heraldiku Konferencie biskupov Slovenska, Bratislava<br />
2008 – 2010 Komisia manažérstva kvality vzdelávania na Teologickej fakulte v Košiciach<br />
2007 – Rada pre interpretáciu cirkevných dejín Konferencie biskupov Slovenska, Bratislava<br />
2007 – 2011 Komisia pre výberové konania PF KU v Ružomberku<br />
2006 – Historická komisia Českej biskupskej konferencie, Praha<br />
2005 – 2011 Cenzor-historik v procese beatifikácie Božej služobnice Anny Kolesárovej-Hruškovej<br />
2004 – Cenzor Košickej arcidiecézy<br />
2000 – Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave<br />
1999 – 2008 Komisia pre realizáciu pamätnej tabule obetiam totality v Košickej arcidiecéze<br />
1997 – Komisia pre výskum dejín Košickej arcidiecézy<br />
1991 – Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej v Martine<br />
1990 – Archeologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied v Nitre<br />
 
=== Členstvo v spoločnostiach, komisiách a radách: ===
*2008 – Rada pre cirkevnú heraldiku Konferencie biskupov Slovenska, Bratislava<br />
*2008 – 2010 Komisia manažérstva kvality vzdelávania na Teologickej fakulte v Košiciach<br />
*2007 – Rada pre interpretáciu cirkevných dejín Konferencie biskupov Slovenska, Bratislava<br />
*2007 – 2011 Komisia pre výberové konania PF KU v Ružomberku<br />
*2006 – Historická komisia Českej biskupskej konferencie, Praha<br />
*2005 – 2011 Cenzor-historik v procese beatifikácie Božej služobnice Anny Kolesárovej-Hruškovej<br />
*2004 – Cenzor Košickej arcidiecézy<br />
*2000 – Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave<br />
*1999 – 2008 Komisia pre realizáciu pamätnej tabule obetiam totality v Košickej arcidiecéze<br />
*1997 Komisia pre výskum dejín Košickej arcidiecézy<br />
*1991 Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej v Martine<br />
*1990 Archeologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied v Nitre<br />
 
== Výberová personálna bibliografia ==
*ZUBKO, Peter. O dokumente Užhorodskej únie z 24. apríla 1646. In ''Slavica Slovaca'', 2016, roč. 51, č. 1, s. 3-9. ISSN 0037-6787. <br />
*ZUBKO, Peter: Skrutíniá uniatskych presbyterov z roku 1749. In: ''Slavica Slovaca'', roč. 50, 2015, 3, s. 3-102.<br />
*ZUBKO, Peter: ''Kult svätých Cyrila a Metoda v tradícii latinskej cirkvi. Vybrané kapitoly cyrilo-metodského kultu''. Ružomberok: Verbum, 2014. 252 s.
*Zubko, Peter – HABURAJ, Tomáš: ''Ut Ecclesia aedificetur. Apoštolská služba kardinála Jozefa Tomka''. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014. 144 s.<br />
*Žeňuch, Peter – Zubko, Peter (eds.).: ''Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska''. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Bratislavská gréckokatolícka eparchia, 2014. 224 s.<br />
*ZUBKO, Peter: ''Kňaz nie každodenný. Jonáš Záborský v službe Košickej diecézy''. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. 181 s. ISBN 978-80-89489-13-8.<br />
UBKO*ZUBKO, Peter: Kult sv. Cyrila a Metoda v hagiografickej zbierke Acta sanctorum. In: ''Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach''. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov / Zemplínske múzeum v Michalovciach / Institut slavianovedenija RAN/ Kirilo-Metodievskijat naučen centar BAN, 2013, s. 187-194. ISBN 978-80-89489-11-4.<br />
*ZUBKO, Peter: Gréckokatolíci v Abovskej stolici podľa latinskej kánonickej vizitácie z roku 1746. In: ''Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva II. Súbor štúdií.'' - Bratislava : Dobrá kniha, 2013, s. 77-99. ISBN 978-80-7141-803-0.<br />
*ZUBKO, Peter: Patrocíniá v baníckych oblastiach Abova, Šariša a Zemplína. In: ''Banícke symboly. História a ikonografia. Zborník z konferencie konanej pri príležitosti 250. výročia založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.'' - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2013, s. 24-31. ISBN 978-80-85579-48-2.<br />
*ZUBKO, Peter. ''Kult Svätej krvi v Košiciach. Rozprávanie o stratených stredovekých relikviách.'' Košice : Viliam Ščiavnický, 2012. 127 s. ISBN 978-80-9710611-9.<br />
*ZUBKO, Peter. ''Hospodárske zabezpečenie gréckokatolíckych farností Šariša a Zemplína v rokoch 1734 a 1738. Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia III.'' Ružomberok : Verbum, 2012. 88 s. ISBN 978-80-8084-934-4.<br />
*ZUBKO, Peter. Cyrilo-metodská tradícia v slovenských textoch Liturgie hodín. In ''Cyrilometodská tradícia v histórii, edukácii a kultúre.'' - Ružomberok : Verbum, 2012, s. 57-99. ISBN 978-80-8084-959-7.<br />
*Zubko, Peter: ''Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia.'' Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009, 180 s. ISBN 978-80-8084-465-3.<br />
*Zubko, Peter: ''Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia II.'' Košice : Vienala, 2009, 152 + 1 s. ISBN 978-80-89232-81-9.<br />
 
== Externé odkazy ==
 
{{DEFAULTSORT:Zubko, Peter}}
[[Kategória:Osobnosti z Vranova nad Topľou]]
[[Kategória:Slovenskí historici]]
[[Kategória:Slovenskí archivári]]
[[Kategória:Absolventi Univerzity Komenského]]
[[Kategória:Osobnosti z Vranova nad Topľou]]
{{Biografický výhonok}}