Samozvaný rytiersky rád: Rozdiel medzi revíziami

Aktualizace informací o Rožmberském řádu lebky
(Vojenský a špitálsky rád sv. Lazára – Orleánska obediencia, úprava textu)
(Aktualizace informací o Rožmberském řádu lebky)
Značky: Vizuálny editor odstránenie referencie
* '''Suverénny rád cyperských rytierov - Rád rytierov Ticha a Meča''' (Sovereign Order of Cyprus), je samozvaný rytiersky rád, ktorý pôsobí aj na území Slovenska.<ref>http://www.cyperskirytieri.sk/nezaradene/prihovor-velmajstra-jeho-eminencia-prince-jose-cosmelli-k-hostom/</ref>
* '''Templársky rytiersky rád''' (Ordo Templi Supremus militaris Hierosolymitani, skratka OSMTH), je samozvaný rád, založený v roku 1945 Antoniom Campellom Pintom de Sousa Fontes (1878 - 1960), ktorý vyhlásil, že OSMTH je pokračovateľom Templárskeho rádu l'Ordre du Temple založeného v roku 1804 Bernardom-Raymondom Fabre-Palaprat. l'Ordre du Temple sa odvolával na pôvodný Templársky rád. Fernando Campello Pinto Pereira de Sousa Fontes sa po smrti svojho otca v roku 1960 stal veľmajstrom OSMTH.<ref>[[Gregor III. Laham]]</ref> V súčasnosti pôsobí najmä v Nemecku, Poľsku a má svojich členov aj na Slovensku. Duchovným ochrancom templárov (podobne ako aj niektorých skupín, ktoré sa hlásia k rádu sv. Lazára) je od roku 2000 [[Gregor III. Laham]], melchitský gréckokatolícky patriarcha Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema.
* '''Rožmberský rád lebky''', je samozvaný rytiersky rád, odvolávajúci sa na tradíciu zoskupenia, ktoré založil Peter Vok z Rožmberka začiatkom 17. storočia.<ref>http://www.rozmberskyrad.cz/category/historie-radu/</ref> Znovuobnovenie Rožmberského rádu prebehlo 14. júla 2011 a od 2. decembra 2011 je Rožmberský rád lebky zapísaný Ministerstvom vnútra Českej republiky ako občianske združenie. Od 9. 2. 2012 je tzv. ''Fons honorum'' rádu Andrés Omar Ayala Valva, ktorý o sebe tvrdí, že je suverénnym kniežaťom [[Pindské kniežatstvo|Pindského kniežatstva]]. Historicky bolo toto kniežatstvo [[Taliansko|talianskym]] [[Fašizmus|fašistickým]] bábkovým štátom v severozápadnom [[Grécko|Grécku]] počas [[Druhá svetová vojna|II. svetovej vojny]], ktoré kolaborovalo s [[Nacizmus|nacizmom]]. Bolo vyhlásené v lete 1941, ako vlasť arumunov v oblasti [[Epirus (historické územie)|Epirusu]], Tesálie a [[Západná Makedónia|Západnej Makedónie]]. Nikdy sa mu však úplne nepodarilo ovládnuť miestnu populáciu a v r. 1944 zaniklo. Jeho de iure posledným vládcom bol regent Nicholas I. (Nicola Matushi).<ref>{{preklad|cs|Knížectví_Pindus}}</ref> V súčasnej dobe má rád členov po celej Európe a to predovšetkým v Čechách, Rakúsku, Nemecku, Slovensku, Španielsku alebo vo Veľkej Británii.<ref>http://www.rozmberskyrad.cz/category/soucasnost-radu/</ref> Súčasným veľmajstrom rádu je Petr Němý.<ref>http://www.rozmberskyrad.cz/category/velmistri/</ref> Rád je prepojený s Kráľovským rytierskym rádomzapísaný točenicespolok.
* '''Kráľovský rytiersky rád točenice''' je samozvaný rytiersky rád, ktorý vznikol v roku 2015 Českej republike. Rád sa odvoláva na dávno zaniknutý stredoveký Rád točenice, ktorý sa začal formovať v 14. storočí. Cieľom rádu je ochrana pamiatok, kultúrneho dedičstva, boj za návrat monarchie do strednej Európy, ochrana tradícií a zásad kresťanskej rytierskosti.<ref>http://www.kralovskyrad.cz/</ref> Jeho tzv. ''[[Fons honorum]]'' je Andrés Omar Ayala Valva. Rád má svoje pôsobenie najmä v Českej republike a na Slovensku.<ref>http://www.kralovskyrad.cz/kontakty/</ref> Súčasným veľmajstrom rádu je "Marquis" Martin Buřič del Teschio, "Baron zu Pindus", ktorému uvedené šľachtické tituly udelil Andrés Omar Ayala Valva, samozvaný predstaviteľ Kniežacieho domu Pindusu a vojvodského domu Macedónska.<ref>http://casadelpindo.weebly.com/casa-del-pindo.html</ref> Tento samozvaný rád je organizačne spojený s Rožmberským rádom lebky.
* '''Záslužný rád svätých Petra a Pavla''' ''(L'Ordine al Merito dei Santi Pietro e Paolo),'' je samozvaný záslužný rád založený v roku 2009 lekárom Marcellom Gentile, ktorý sa vyhlásil za suverénneho kráľa samozvaného Kráľovstva sv. Petra a Pavla (''Regno dei Santi Pietro e Paolo'').<ref>http://www.ordinedeisantipietroepaolo.org/</ref>
* '''Kráľovský rád Moravských rytierov svätých Rastislava a Kolumbana''' (Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana). Toto občianske združenie bolo založené v Brne v r. 1995. V roku 2000 sa jeho členovia zoznámili s českým prekladom knihy o škótskej monarchii od Michaela Lafossa, ktorý sa vyhlasuje za potomka škótskych kráľov, Fons Honorum rôznych rádov a za prijímateľa rôznych rádov, vyznamenaní či medzinárodných ocenení. Moravskí rytieri sa rozhodli do svojho čela postaviť kráľa a svoje združenie premeniť na "skutočný" rytiersky rád. Obrátili sa preto na autora knihy so žiadosťou, či by sa nestal veľmajstrom pripravovaného rádu. Michael Lafosse súhlasil a v marci 2002 podpísal v [[Edinburgh|Edinburgu]] zakladaciu listinu rádu. Na prelome júna a júla 2002 potom Lafosse osobne navštívil Moravu, aby vykonal pasovanie (investitúru) členov rádu (v Znojme). Pri tej príležitosti navštívil Brno a mnohé miesta juhovýchodnej Moravy, pričom sa stretol s niekoľkými predstaviteľmi katolíckej cirkvi a starostami obcí. Navštívil tiež Prahu, kde sa stretol s niektorými známymi hercami a režisérmi a dokonca bol prijatý námestníkom ministra zdravotníctva. Veľmajstrom rádu moravských rytierov je Michal Lafosse dodnes.<ref>{{preklad|cs|Michel_Lafosse}}</ref> Počas otvorenia Lichtenštajnského domu v Břeclavi sa s moravskými rytiermi stretol Jeho Jasnosť Hans Adam II., súčasné [[Lichtenštajnsko|lichtenštajnske]] knieža.<ref>http://www.eqmoraviae.cz/image/navsteva-lichtenstejnskeho-knizete-v-breclavi</ref> Rád má svoje oficiálne sídlo v paneláku na jednom z brnenských sídlisk.<ref>http://www.eqmoraviae.cz/contact</ref>
Anonymný používateľ