Library of Congress Control Number: Rozdiel medzi revíziami

d (fix.)
'''Library of Congress Control Number''' (dosl.doslova ''kontrolné číslo knižnice Kongresu''), skrátene '''LCCN''' je identifikátor, ktorý používa [[Library of Congress]] vvo [[Washington D.C.|Washingtone]] od roku [[1898]]. Tento systém nie je zameraný čisto na obsah diela a  nemožno ho preto zamieňať s  [[Library of Congress Classification]]. Jedná saIde o  databázový identifikátor (evidenčné číslo) v  americkej národnej [[Bibliografia|bibliografiubibliografii]] v štandarde [[MARC]]. Od roku [[1901]] až do zavedenia systému MARC si americkejamerické knižnice mohli objednávať katalogizačné lístky pre LCCN u  Kongresovej knižnice, preto sa tieto čísla často nachádzajú v  tiráži amerických kníh.
 
== Identifikátor ==
Identifikátor sa skladá z  jedno- až dvojmiestneho abecedného prefixu, ktorý sa používa len pre niektoré [[Autorita (knihovníctvo)|štandardné údaje]], ročníka a šesťciferné šesťciferného poradového čísla.
 
Do roku [[2000]] sa v  prípade ročníka používali iba posledné dve číslice. Kvôli nejednoznačnosti od roku [[1998]] a  v  nasledujúcom období (systém sa používa od roku 1898), sa prešlo na upravený spôsob záznamu. Od roku [[2001]] po písmeno-prefixudvojmiestnom abecednom prefixe nasleduje celý štvormiestny ročník a  šesťmiestne poradové číslo, ktoré je kvôli ľahšej čitateľnosti skrátené o začínajúcich začínajúce [[0 (číslo)|nuly]] a  oddelené [[Spojovník|spojovníkomspojovník]]om. Pri vyhľadávaní podľa LCCN v  online katalógu je však nutné spojovník odstrániť a  chýbajúce nuly doplniť. Výnimku tvoria šesťmiestne číslicačíslice začínajúcichzačínajúce číslom 7, ktoré boli prideľované počas prerušeného experimentu v  rokoch [[1969]]{{--}}[[1972]].
 
; Príklady identifikátorov
* <tt>␣␣␣92022183␣</tt> (92-22183) = ''Knapp Anthony: Elliptic curves'' (kniha)
* <tt>␣␣2002024184</tt> (2002-24184) = ''Marker David: Model theory'' (kniha)
* <tt>N␣␣50036535␣n␣␣50036535␣</tt> (n50-36535) = ''Guy Davenport'' (osoba)
* <tt>No2008168642no2008168642</tt> (no2008-168642) = ''United States. President (2009-: Obama)'' (osoba)
* <tt>Sh␣85092242␣sh␣85092242␣</tt> (sh85-92242) = ''Noncommutative rings'' (heslo)
 
== Externé odkazy ==
* [http://www.loc.gov/marc/lccn_structure.html Štruktúra identifikátora] {{en}}
 
== Zdroj ==
* {{Preklad|cs|Library of Congress Control Number|12781659||de|Library of Congress Control Number|120292479}}
 
[[Kategória:Knižničné informačné systémy]]