Žilinská univerzita v Žiline: Rozdiel medzi revíziami

preklepy, wikilinky, aktualizácia, rozšírenie, obrázok
(doplnenie referencie na knižnicu)
(preklepy, wikilinky, aktualizácia, rozšírenie, obrázok)
{{Infobox Vysoká škola
|Názov = Žilinská univerzita v Žiline
|Obrázok =Velky Diel - budova AF.jpg
|Popis =Hlavná budova univerzity
|Logo =
|Popis loga =
|Predseda = prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici (akademický senát)
|Počet fakúlt = 7
|Počet zamestnancov = 15151 515
|Počet študentov = 118 352792
|Pregraduálny študenti =
|Postgraduálny študenti =
|Mail =
}}
[[Image:Former university building.jpg|thumb|vpravo|Jedna z pôvodných budov Žilinskej univerzity v Žiline, tzv. "Áčko", vybudovaná v rokoch [[1911]]-[[1912|12]] v ktorej prebiehala výučba v rokoch [[1960]]-[[2009]]]][[Image:|thumb|vpravo|]]
'''Žilinská univerzita v Žiline''' ({{vjz|eng|''University of Žilina''}}, {{vjz|lat|''Universitas Solnensis''}}, skr. ŽU) je [[slovenská]] [[Verejná vysoká škola|verejná]] [[vysoká škola]] [[univerzita|univerzitného typu]] so sídlom v [[Žilina|Žiline]]. Poskytuje vzdelanie v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch. Bola založená v roku [[1953]] a v súčasnosti má sedem fakúlt.
[[Image:Velky Diel - budova BF.JPG|thumb|vpravo|Budova [[Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline|Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov]]]]
[[Image:KLD 4.jpg|thumb|vpravo|Súčasná rektorka univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.]]
[[Image: Žilinská univerzita.JPG|thumb|vpravo|Budovy rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline]]
'''Žilinská univerzita v Žiline''' ({{vjz|eng|''University of Žilina''}}, {{vjz|lat|''Universitas Solnensis''}}, skr. ŽU) je [[Slovensko|slovenská]] [[Verejná vysoká škola|verejná]] [[vysoká škola]] [[univerzita|univerzitného typu]] so sídlom v [[Žilina|Žiline]]. Poskytuje vzdelanie v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch. Bola založená v roku [[1953]] a v súčasnosti má sedem fakúlt.
 
Na Žilinskej univerzite ukončilo <!--kedy-->štúdium doteraz 52vyše 73 000 absolventov, z toho 15001 500 zahraničných. Spolu <!--kedy-->má univerzita 1500vyše 1 500 pracovníkovzamestnancov a vo všetkých formách štúdia študuje približne 129 000 poslucháčov.
 
Súčasnou [[Rektor (vysoká škola)|rektorkou]] je od roku [[2010]] Dr.h.c. prof. Ing. [[Tatiana Čorejová]], PhD.
 
== História ==
[[Image:Former university building.jpg|thumb|vpravo|Pôvodná budova Žilinskej univerzity v Žiline]]
Dňa [[1. október|1. októbra]] [[1953]] vyčlenením z [[České vysoké učení technické v Praze|Českého vysokého učenia technického v Prahe]] vznikla '''Vysoká škola železničná'''. Mala 5 fakúlt, a to dopravnú, stavebnú, strojnícku, elektrotechnickú a vojenskú. Premenovaním Vysokej školy železničnej v roku [[1959]] vznikla v Prahe '''Vysoká škola dopravná''' (VŠD), ktorá bola [[6. septembra]] [[1960]] premiestnená z Prahy do Žiliny. Po presťahovaní do Žiliny mala vtedajšia Vysoká škola dopravná tri fakulty - Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy, Fakultu strojnícku a elektrotechnickú a Vojenskú fakultu.
 
Rozvoj priemyslu, dopravy a spojov si vynútil aj rozvoj Vysokej školy dopravnej v širokom spektre. Vzniklo viacero nových odborov dopravy ako napr. letecká doprava, bloky a spoje, cestná a mestská doprava, stavba mostov a tunelov, železničná doprava (je vlastne najstarší a pôvodný odbor) a mnoho ďalších na fakulte PED a SET.
 
Od roku [[1961]] VŠD začala pripravovať odborníkov aj pre rezort spojov, avšak k premenovaniu školy sa pristúpilo až v roku [[19801977]] a VŠD bola premenovaná na '''Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline''' (VŠDS). Výsledkom predchádzajúceho vývoja a napĺňaním snáh po univerzalizácii štúdia vznikali po roku 1989 ďalšie nové fakulty z už existujúcich [[inštitúcia|inštitúcií]], [[katedra (vysoká škola)|katedier]] a fakúlt. Ako samostatné fakulty sa v tomto období konštituovali:
* Fakulta riadenia a informatiky
* Stavebná fakulta
* Elektrotechnická fakulta
 
V roku [[1996]] vzniká '''Žilinská univerzita v Žiline''' ako nasledovník VŠDS a rozširuje svoj profil pôvodne technickej vysokej školy o prírodné vedy (od 18. augusta 1998). Zákonom č. 324/1996 Z.z. bol v roku [[1996]] názov Vysoká škola dopravy a spojov zmenený na Žilinskú univerzitu v Žiline. V rokoch [[1996]] - [[1997]] vznikli na ŽU dve fakulty – Fakulta priemyselných technológií v Púchove a Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja v Ružomberku, na základe ktorých boli neskôr založené dve nové slovenské univerzity.
Od 20. decembra 2010 bola Fakulta prírodných vied premenovaná na Fakultu humanitných vied. VVojenská súčasnostifakulta bola tedav sedemroku fakúlt2001 premenovaná na Fakultu špeciálneho inžinierstva, čím sa začala jej transformácia na civilnú fakultu delimitovanú do rezortu školstva. V septembriroku 2014 bola Fakulta špeciálneho inžinierstva premenovaná na Fakultu bezpečnostného inžinierstva.
V súčasnosti má teda univerzita sedem fakúlt.
 
Ako člen [[Európska asociácia univerzít|Európskej asociácie univerzít (EUA)]] od roku 2000 sa Žilinská univerzita v roku 2002 podrobila komplexnej evalvácii. V akademickom roku 2005/2006 prešla Žilinská univerzita ako jedna z dvoch slovenských univerzít druhým stupňom (tzv. folow up) evalvácie EUA. Pôsobením v rozličných medzinárodných organizáciách a združeniach ŽU aktívne vplýva na formulácie rozvoja európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru.
 
== Akademická obec ==
Vojenská fakulta bola premenovaná na Fakultu špeciálneho inžinierstva, čím sa začala jej transformácia na civilnú fakultu delimitovanú do rezortu školstva v roku 2001. V roku 2014 bola premenovaná na Fakultu bezpečnostného inžinierstva. V roku 1998 vznikla Fakulta prírodných vied, ktorá je v súčasnosti najmladšou fakultou Žilinskej univerzity. Fakulta vznikla so zámerom rozšíriť profil Žilinskej univerzity a posilniť vzdelávanie v oblasti matematiky, prírodných a humanitných vied a umenia.
Súčasnou [[Rektor (vysoká škola)|rektorkou]] je od roku [[2010]] Dr.h.c. prof. Ing. [[Tatiana Čorejová]], PhD.
 
Prvým prorektorom a prorektorom pre vzdelávanie je doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD.<br />
Prorektorom pre vedu a výskum je prof. Ing. Ján Čelko, CSc.<br />
Prorektorom pre medzinárodné vzťahy a marketing je doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.<br />
Prorektorom pre rozvoj je prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.<br />
Prorektorom pre informačné systémy je prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
 
Predsedom Akademického senátu je prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici.<br />
Kvestorkou univerzity je Ing. Jana Gjašiková.
 
Na univerzite k 31.12.2015 pôsobilo 100 profesorov a 166 docentov. Celkový počet vyučujúcich bol 654 a v oblasti výskumu pracovalo 223 zamestnancov.
 
== Vzdelávanie ==
Na univerzite sa poskytuje vzdelanie celkovo v 196 študijných programoch.
 
Všetky akreditované študijné odbory a programy poskytované univerzitou sú uvedené v samostatnom [[Zoznam akreditovaných študijných odborov a programov poskytovaných Žilinskou univerzitou v Žiline|zozname tu]].
 
== Kampus ==
[[Image: Žilinská univerzita.JPG|thumb|vpravo|Budovy rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline]]
Univerzita sídli na [[Univerzitný kampus Veľký diel|Univerzitnom kampuse Veľký diel]], ktorý je postupne budovaný od 80-tych rokov. V centre mesta pôsobí Fakulta bezpečnostného inžinierstva, na letisku v [[Dolný Hričov|Dolnom Hričove]] Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, v [[Prievidza|Prievidzi]] Fakulta riadenia a informatiky, v [[Tatranská Javorina|Tatranskej Javorine]] Výskumný ústav vysokohorskej biológie. Taktiež vlastní ubytovacie zariadenie v [[Ružomberok|Ružomberku]] a [[Zuberec|Zuberci]].