Otvoriť hlavné menu

Zmeny

== Obyvateľstvo a kultúra ==
Podľa sčítania obyvateľov k 31.12.2013 žilo na území mestskej časti 3269 obyvateľov. Pôsobí tu niekoľko občianskych združení s rôznym zameraním; informácie občanom prinášajú miestne ''Rusovské noviny''.
 
=== Národnostné zloženie ===
 
'''1991:'''
*Slováci - 1 195 (67,94%)
*Maďari - 465 (26,44%)
*Česi - 25 (1,42%)
*Nemci - 25 (1,42%)
*Ostatné/nezistená - 49 (2,79%)
*Spolu - 1 759 (100%)
 
'''2001:'''
*Slováci - 1 466 (76,27%)
*Maďari - 359 (18,68%)
*Česi - 30 (1,56%)
*Ostatné/nezistená - 67 (3,49%)
*Spolu - 1 922 (100%)
 
'''2011:'''
*Slováci - 2 380 (83,66%)
*Maďari - 284 (9,98%)
*Ostatné - 104 (3,66%)
*Nezistená - 77 (2,71%)
*Spolu - 2 845 (100%)
 
== Doprava a ekonomika ==
Anonymný používateľ