Atómové elektrárne Mochovce: Rozdiel medzi revíziami

úprava citácii a vymazanie tých, ktoré nemali priamy vzťah k príslušným statiam.
(úprava citácii a vymazanie tých, ktoré nemali priamy vzťah k príslušným statiam.)
Značka: editor wikitextu 2017
| miesto =
| jazyk =
}}</ref>
}}</ref><ref>http://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/viewKey/Narodna%20sprava%20ZT%202011/$FILE/Fin_%20JEMO12.pdf</ref><ref>http://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/viewKey/Narodna%20sprava%20ZT%202011/$FILE/Fin_JEMO34.pdf</ref>
 
Koeficient pohotovosti k nominálnej záťaži jadrových blokov UFC v roku 2015 bol v AE Mochovce 93,00 %.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| miesto =
| jazyk =
}}</ref> Najnovšia správa Úradu Jadrového dozoru SR (2015) o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenska hodnotí jadrové bloky Slovenských elektrární ako bezpečné.<ref name =správa2015/><ref>http://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/viewKey/April_2017_EN/$FILE/April_2017_EN.pdf</ref><ref>{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=|meno=|titul=Answers to questions on national report of the Slovak Republiccompiled according to the terms of the convention of nuclear safety|url=http://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/viewKey/April_2017_EN/$FILE/April_2017_EN.pdf|dátum vydania=1.3.2017|dátum prístupu=20.3.2017|vydavateľ=}}</ref>
 
== Výstavba tretieho a štvrtého bloku ==
| miesto =
| jazyk = anglicky
}}</ref> Vo francúzskom Flamanville meškajú 10 rokov s reaktorom č.3 a potrebnú investíciu museli takisto zvýšiť na takmer trojnásobok.<ref>{{Citácia periodika|titul=Flamanville by po problémech s nádobou mohla jet pouze na snížený výkon|periodikum=OEnergetice.cz|dátum=2016-09-26|url=http://oenergetice.cz/jaderne-elektrarny/flamanville-by-po-problemech-s-nadobou-mohla-jet-pouze-na-snizeny-vykon/|dátum prístupu=2017-03-20|jazyk=cs-CZ}}</ref> meškajú 10 rokov s reaktorom č.3 a potrebnú investíciu museli takisto zvýšiť na takmer trojnásobok.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko =
| meno =
== Vplyv na životné prostredie ==
 
Slovenské elektrárne požiadali v máji 2008 Ministerstvo životného prostredia SR o vyjadrenie, či navrhovaná činnosť „Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce", podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, keďže došlo k modifikáciám úvodného projektu 3. a 4. bloku AE Mochovce. MŽP konštatovalo, že Dostavbu 3. a 4. bloku AE Mochovce nie je možné považovať za novú činnosť, ani za zásadnú zmenu pôvodného projektu. Pred udelením prevádzkovej licencie pre 3. a 4. blok AE Mochovce Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky však bude potrebné jadrové zariadenie posúdiť podľa zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V roku 2010 Ministerstvo životného prostredia SR vydalo súhlasné záverečné stanovisko.<ref>https://www.seas.sk/data/file/87/mo34-eia-zhrnutie07sk.pdf</ref><ref>{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=|meno=|titul=Štúdia hodnotenia vplyvov na životné prostredie pre 3. a 4. blok elektrárne Mochovce|url=https://www.seas.sk/data/file/87/mo34-eia-zhrnutie07sk.pdf|dátum vydania=1.9. 2007|dátum prístupu=20.3.2017|vydavateľ=}}</ref>
 
AE Mochovce spĺňajú medzinárodné environmentálne požiadavky a ich vplyv je minimálny. Voda potrebná na chladenie sa odoberá z neďalekej vodnej nádrže [[Veľké Kozmálovce]] vybudovanej na rieke [[Hron]], čo zabezpečuje dostatočnú dodávku vody aj v extrémne suchých klimatických podmienkach. Vplyv vody vypúšťanej z areálu elektrárne na kvalitu vody, fauny a flóry v rieke Hron je zanedbateľný.{{chýba zdroj}}