Hej, Slováci: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 1 526 bajtov ,  pred 3 rokmi
chýba zhrnutie úprav
d (Revízia 6478688 používateľa 124.239.251.2 (diskusia) bola vrátená)
 
== Text ==
{| width="100%"
|- valign="top"
 
Hej, Slováci, ešte naša
=== Slovensky (Hymna SR 1939-1945) ===
 
Hej, Slováci, ešte naša <br /> slovenská reč žije,<br />
Dokiaľ naše verné srdce <br /> za náš národ bije.
 
Dokiaľ naše verné srdce
Žije, žije, duch slovenský, <br /> bude žiť naveky,<br />
Hrom a peklo, márne vaše <br /> proti nám sú vzteky!
 
za náš národ bije.
Jazyka dar zveril nám Boh,<br /> Boh náš hromovládny,<br />
Nesmie nám ho teda vyrvať<br /> na tom svete žiadny;
 
Žije, žije, duch slovenský,
I nechže je koľko ľudí,<br /> toľko čertov v svete;<br />
Boh je s nami: kto proti nám, <br />toho Parom zmetie.
 
bude žiť naveky,
A nechže sa i nad nami<br /> hrozná búrka vznesie,<br />
Skala puká, dub sa láme <br />a zem nech sa trasie;
 
Hrom a peklo, márne vaše
My stojíme stále pevne, <br />ako múry hradné.<br />
Čierna zem pohltí toho, <br />kto odstúpi zradne!
|
''' Česky'''
 
proti nám sú vzteky!
Hej, Slované, ještě naše <br /> slovanská řeč žije, <br />
pokud naše věrné srdce <br /> pro náš národ bije.
 
Jazyka dar zveril nám Boh,
Žije, žije duch slovanský, <br /> bude žít na věky.<br />
Hrom a peklo, marné vaše, <br /> proti nám jsou vzteky.
 
Boh náš hromovládny,
Jazyka dar svěřil nám Bůh, <br /> Bůh náš hromovládný. <br />
Nesmí nám ho tedy vyrvat <br /> na tom světě žádný.
 
Nesmie nám ho teda vyrvať
I nechať je tolik lidí, <br /> kolik čertů v světě. <br />
Bůh je s námi, kdo proti nám, <br /> toho Perun smete.
 
na tom svete žiadny;
A nechať se též nad námi, <br /> hrozná bouře vznese. <br />
Skála puká, dub se láme. <br /> Země ať se třese !
 
I nechže je koľko ľudí,
My stojíme stále pevně, <br /> jako stěny hradné. <br />
Černá zem pohltí toho, <br /> kdo odstoupí zrádně ...
|
''' Poľsky '''
 
toľko čertov v svete;
Hej Słowianie, jeszcze nasza <br /> Słowian mowa żyje,<br />
póki nasze wierne serce <br /> za nasz naród bije.
 
Boh je s nami: kto proti nám,
Żyje, żyje duch słowiański,<br /> i żyć będzie wiecznie,<br />
Gromy, piekło - złości waszej <br /> ujdziem my bezpiecznie!
 
toho Parom zmetie.
Dar języka zwierzył nam Bóg,<br /> Bóg nasz gromowładny,<br />
Nie śmie nam go tedy wyrwać<br /> na świecie człek żadny.
 
A nechže sa i nad nami
Ilu ludzi, tylu wrogów,<br /> możem mieć na świecie,<br />
Bóg jest z nami, kto nam wrogiem,<br /> tego Piorun zmiecie!
 
hrozná búrka vznesie,
I niechaj się ponad nami <br /> groźna burza wzniesie,<br />
skała pęka, dąb się łamie,<br /> ziemia niech się trzęsie.
 
Skala puká, dub sa láme
My stoimy stale, pewnie,<br /> jako mury grodu.<br />
Czarna ziemio, pochłoń tego,<br /> kto zdrajcą narodu!
|- valign="top"
|
'''Rusky''' (azbuka)
 
a zem nech sa trasie;
Гей, Славяне, наше слово <br /> Песней звонкой льётся<br />
И не смолкнет, пока сердце <br /> За народ свой бьётся.
 
My stojíme stále pevne,
Дух Славянский жив на веки <br /> В нас он не угаснет,<br />
Беснованье силы вражьей <br /> Против нас напрасно.
 
ako múry hradné.
Наше слово дал нам Бог <br /> На то Его воля!<br />
Кто заставит нашу песню <br /> Смолкнуть в чистом поле?
 
Čierna zem pohltí toho,
Против нас хоть весь мир, что нам <br /> Восставай задорно.<br />
С нами Бог наш, кто не с нами — <br /> Тот умрёт позорно.
|
'''Rusky''' (transkripcia)
 
kto odstúpi zradne!
Gej, Slavjaně, naše slovo <br /> Pěsněj zvonkoj ljotsja<br />
{| class="wikitable"
I ně smolknět, poka serdce <br /> Za narod svoj bjotsja.
|'''Česky'''
 
Hej, Slované, ještě naše
Duch Slavjanskij živ na věki <br /> V nas on ně ugasnět,<br />
Besnovanje sily vražej <br /> Protiv nas naprasno.
 
slovanská řeč žije,
Naše slovo dal nam Bog <br /> Na to Jego volja!<br />
Kto zastavit našu pěsnju <br /> Smolknuť v čistom pole?
 
pokud naše věrné srdce
Protiv nas choť ves mir, čto nam <br /> Vosstavaj zadorno.<br />
S nami Bog naš, kto ne s nami – <br /> Tot umrjot pozorno.
|
'''Slovinsky'''
 
pro náš národ bije.
Hej Slovani, naša reč <br /> slovanska živo klije <br />
dokler naše verno srce <br /> za naš narod bije
 
Žije, žije duch slovanský,
Živi, živi, duh slovanski, <br /> bodi živ na veke, <br />
grom in peklo, prazne vaše <br /> proti nam so steke
 
bude žít na věky.
Naj tedaj nad nami <br /> strašna burja se le znese,<br />
skala poka, dob se lomi, <br /> zemlja naj se strese
 
Hrom a peklo, marné vaše,
Bratje, mi stojimo trdno <br /> kakor zidi grada,<br />
črna zemlja naj pogrezne <br /> tega, kdor odpada!
|- valign="top"
|
'''Bosniansky'''
 
proti nám jsou vzteky.
Hej Slaveni, jošte živi <br /> Riječ naših djedova <br />
Dok za narod srce bije <br /> Njihovih sinova
 
Jazyka dar svěřil nám Bůh,
Živi, živi duh slavenski <br /> Živjet će vjekov'ma <br />
Zalud prijeti ponor pakla <br /> Zalud vatra groma
 
Bůh náš hromovládný.
Nek se sada i nad nama <br /> Burom sve raznese <br />
Stijena puca, dub se lama <br /> Zemlja nek se trese
 
Nesmí nám ho tedy vyrvat
Mi stojimo postojano <br /> Kano klisurine <br />
Proklet bio izdajica <br /> Svoje domovine!
|
'''Srbsky''' (azbuka)
 
na tom světě žádný.
Хеј Словени, јоште живи <br /> Дух (реч) наших дедова <br />
Док за народ срце бије <br /> Њихових синова
 
I nechať je tolik lidí,
Живи, живи дух словенски <br /> Живеће веков'ма <br />
Залуд прети понор пакла, <br /> Залуд ватра грома
 
kolik čertů v světě.
Нек' се сада и над нама <br /> Буром све разнесе<br />
Стена пуца, дуб се лама, <br /> Земља нек' се тресе
 
Bůh je s námi, kdo proti nám,
Ми стојимо постојано <br /> Кано клисурине,<br />
Проклет био издајица <br /> Своје домовине!
|
'''Srbsky''' (transkripcia)
 
toho Perun smete.
Hej Sloveni, jošte živi <br /> Duh (reč) naših dedova <br />
Dok za narod srce bije <br /> Njihovih sinova
 
A nechať se též nad námi,
Živi, živi duh slovenski <br /> Živeće vekov'ma <br />
Zalud preti ponor pakla <br /> Zalud vatra groma
 
hrozná bouře vznese.
Nek se sada i nad nama <br /> Burom sve raznese <br />
Stena puca, dub se lama <br /> Zemlja nek se trese
 
Skála puká, dub se láme.
Mi stojimo postojano <br /> Kano klisurine <br />
Proklet bio izdajica <br /> Svoje domovine!
|- valign="top"
|
'''Chorvátsky'''
 
Země ať se třese !
Hej Slaveni, jošte živi <br /> Riječ naših djedova <br />
Dok za narod srce bije <br /> Njihovih sinova
 
My stojíme stále pevně,
Živi, živi duh slavenski <br /> Živjet će vjekov'ma <br />
'Zalud prijeti ponor pakla <br /> 'Zalud vatra groma
 
jako stěny hradné.
Nek se sada i nad nama <br /> Burom sve raznese <br />
Stijena puca, dub se lomi <br /> Zemlja nek se trese
 
Černá zem pohltí toho,
Mi stojimo postojano <br /> Kano klisurine <br />
Proklet bio izdajica <br /> Svoje domovine!
|
'''Macedónsky''' (azbuka)
 
kdo odstoupí zrádně ...
Еј, Словени, жив е тука <br /> зборот свет на родот <br />
|'''Poľsky'''
штом за народ срце чука <br /> преку син во внукот!
 
Hej Słowianie, jeszcze nasza
Жив е вечно, жив е духот <br /> словенски во слога. <br />
Не нè плашат адски бездни <br /> ниту громов оган!
 
Słowian mowa żyje,
Пустошејќи, нека бура <br /> и над нас се втурне! <br />
Пука даб и карпа сура, <br /> тлото ќе се урне:
 
póki nasze wierne serce
Стоиме на стамен-прагот <br /> - клисури и бедем! <br />
Проклет да е тој што предал <br /> Родина на врагот!
|
'''Macedónsky''' (transkripcia)
 
za nasz naród bije.
Ej, Sloveni, živ e tuka <br /> zborot svet na rodot <br />
štom za narod srce čuka <br /> preku sin vo vnukot!
 
Żyje, żyje duch słowiański,
Živ e večno, živ e duchot <br /> slovenski vo sloga. <br />
Ne né plašat adski bezdni <br /> nitu gromov ogan!
 
i żyć będzie wiecznie,
Pustošejťi, neka bura <br /> i nad nas se vturne! <br />
Puka dab i karpa sura, <br /> tloto ťe se urne:
 
Gromy, piekło - złości waszej
Stoime na stamen-progot <br /> – klisuri i bedem! <br />
Proklet da e toj što predal <br /> Rodina na vragot!
|- valign="top"
|
'''Bulharsky''' (azbuka)
 
ujdziem my bezpiecznie!
Хей славяни, все още жив е <br />
духът на нашите предци <br />
Докато сърцето за народа бийе <br />
на техни наследници. <br />
 
Dar języka zwierzył nam Bóg,
Жив е, жив е духът славянски <br />
ще живее с векове,<br />
Не-ни плашат ни бездни адски, <br />
нито огнените гръмове. <br />
 
Bóg nasz gromowładny,
Нека сега и над нас <br />
със буря всичко да се разнесе <br />
Скала се пука, дъбът се цепи, <br />
Земята нек се разтресе. <br />
 
Nie śmie nam go tedy wyrwać
Ние стоим твърдо като крепост. <br />
Проклет да е предателят <br />
На своето отечество! <br />
|
'''Bulharsky''' (transkripcia)
 
na świecie człek żadny.
Chej slavjani, vse ošte živ e <br />
duchăt na našite predci <br />
Dokato sărceto za naroda bije <br />
na techni naslednici. <br />
 
Ilu ludzi, tylu wrogów,
Živ e, živ e duchăt slavjanski <br />
šte živee s vekove,<br />
Ne-ni plašat ni bezdni adski, <br />
nito ognenite grămove. <br />
 
możem mieć na świecie,
Neka sega i nad nas <br />
săs burja vsičko da se raznese <br />
Skala se puka, dăbăt se cepi, <br />
Zemjata nek se raztrese. <br />
 
Bóg jest z nami, kto nam wrogiem,
Nie stoim tvărdo kato krepost. <br />
 
Proklet da e predateljat <br />
tego Piorun zmiecie!
Na svoeto otečestvo! <br />
 
I niechaj się ponad nami
 
groźna burza wzniesie,
 
skała pęka, dąb się łamie,
 
ziemia niech się trzęsie.
 
My stoimy stale, pewnie,
 
jako mury grodu.
 
Czarna ziemio, pochłoń tego,
 
kto zdrajcą narodu!
|
|-
'''Ukrajinsky''' (azbuka)
|'''Rusky''' (azbuka)
 
Гей, Славяне, наше слово
 
Песней звонкой льётся
 
И не смолкнет, пока сердце
 
За народ свой бьётся.
 
Дух Славянский жив на веки
 
В нас он не угаснет,
 
Беснованье силы вражьей
 
Против нас напрасно.
 
Наше слово дал нам Бог
 
На то Его воля!
 
Кто заставит нашу песню
 
Смолкнуть в чистом поле?
 
Против нас хоть весь мир, что нам
 
Восставай задорно.
 
С нами Бог наш, кто не с нами —
 
Тот умрёт позорно.
|'''Rusky''' (transkripcia)
 
Gej, Slavjaně, naše slovo
 
Pěsněj zvonkoj ljotsja
 
I ně smolknět, poka serdce
 
Za narod svoj bjotsja.
 
Duch Slavjanskij živ na věki
 
V nas on ně ugasnět,
 
Besnovanje sily vražej
 
Protiv nas naprasno.
 
Naše slovo dal nam Bog
 
Na to Jego volja!
 
Kto zastavit našu pěsnju
 
Smolknuť v čistom pole?
 
Protiv nas choť ves mir, čto nam
 
Vosstavaj zadorno.
 
S nami Bog naš, kto ne s nami –
 
Tot umrjot pozorno.
|'''Slovinsky'''
 
Hej Slovani, naša reč
 
slovanska živo klije
 
dokler naše verno srce
 
za naš narod bije
 
Živi, živi, duh slovanski,
 
bodi živ na veke,
 
grom in peklo, prazne vaše
 
proti nam so steke
 
Naj tedaj nad nami
 
strašna burja se le znese,
 
skala poka, dob se lomi,
 
zemlja naj se strese
 
Bratje, mi stojimo trdno
 
kakor zidi grada,
 
črna zemlja naj pogrezne
 
tega, kdor odpada!
|-
|'''Bosniansky'''
 
Hej Slaveni, jošte živi
 
Riječ naših djedova
 
Dok za narod srce bije
 
Njihovih sinova
 
Živi, živi duh slavenski
 
Živjet će vjekov'ma
 
Zalud prijeti ponor pakla
 
Zalud vatra groma
 
Nek se sada i nad nama
 
Burom sve raznese
 
Stijena puca, dub se lama
 
Zemlja nek se trese
 
Mi stojimo postojano
 
Kano klisurine
 
Proklet bio izdajica
 
Svoje domovine!
|'''Srbsky''' (azbuka)
 
Хеј Словени, јоште живи
 
Дух (реч) наших дедова
 
Док за народ срце бије
 
Њихових синова
 
Живи, живи дух словенски
 
Живеће веков'ма
 
Залуд прети понор пакла,
 
Залуд ватра грома
 
Нек' се сада и над нама
 
Буром све разнесе
 
Стена пуца, дуб се лама,
 
Земља нек' се тресе
 
Ми стојимо постојано
 
Кано клисурине,
 
Проклет био издајица
 
Своје домовине!
|'''Srbsky''' (transkripcia)
 
Hej Sloveni, jošte živi
 
Duh (reč) naših dedova
 
Dok za narod srce bije
 
Njihovih sinova
 
Živi, živi duh slovenski
 
Živeće vekov'ma
 
Zalud preti ponor pakla
 
Zalud vatra groma
 
Nek se sada i nad nama
 
Burom sve raznese
 
Stena puca, dub se lama
 
Zemlja nek se trese
 
Mi stojimo postojano
 
Kano klisurine
 
Proklet bio izdajica
 
Svoje domovine!
|-
|'''Chorvátsky'''
 
Hej Slaveni, jošte živi
 
Riječ naših djedova
 
Dok za narod srce bije
 
Njihovih sinova
 
Živi, živi duh slavenski
 
Živjet će vjekov'ma
 
'Zalud prijeti ponor pakla
 
'Zalud vatra groma
 
Nek se sada i nad nama
 
Burom sve raznese
 
Stijena puca, dub se lomi
 
Zemlja nek se trese
 
Mi stojimo postojano
 
Kano klisurine
 
Proklet bio izdajica
 
Svoje domovine!
|'''Macedónsky''' (azbuka)
 
Еј, Словени, жив е тука
 
зборот свет на родот
 
штом за народ срце чука
 
преку син во внукот!
 
Жив е вечно, жив е духот
 
словенски во слога.
 
Не нè плашат адски бездни
 
ниту громов оган!
 
Пустошејќи, нека бура
 
и над нас се втурне!
 
Пука даб и карпа сура,
 
тлото ќе се урне:
 
Стоиме на стамен-прагот
 
- клисури и бедем!
 
Проклет да е тој што предал
 
Родина на врагот!
|'''Macedónsky''' (transkripcia)
 
Ej, Sloveni, živ e tuka
 
zborot svet na rodot
 
štom za narod srce čuka
 
preku sin vo vnukot!
 
Živ e večno, živ e duchot
 
slovenski vo sloga.
 
Ne né plašat adski bezdni
 
nitu gromov ogan!
 
Pustošejťi, neka bura
 
i nad nas se vturne!
 
Puka dab i karpa sura,
 
tloto ťe se urne:
 
Stoime na stamen-progot
 
– klisuri i bedem!
 
Proklet da e toj što predal
 
Rodina na vragot!
|-
|'''Bulharsky''' (azbuka)
 
Хей славяни, все още жив е
 
духът на нашите предци
 
Докато сърцето за народа бийе
 
на техни наследници.
 
Жив е, жив е духът славянски
 
ще живее с векове,
 
Не-ни плашат ни бездни адски,
 
нито огнените гръмове.
 
Нека сега и над нас
 
със буря всичко да се разнесе
 
Скала се пука, дъбът се цепи,
 
Земята нек се разтресе.
 
Ние стоим твърдо като крепост.
 
Проклет да е предателят
 
На своето отечество!
|'''Bulharsky''' (transkripcia)
 
Chej slavjani, vse ošte živ e
 
duchăt na našite predci
 
Dokato sărceto za naroda bije
 
na techni naslednici.
 
Živ e, živ e duchăt slavjanski
 
šte živee s vekove,
 
Ne-ni plašat ni bezdni adski,
 
nito ognenite grămove.
 
Neka sega i nad nas
 
săs burja vsičko da se raznese
 
Skala se puka, dăbăt se cepi,
 
Zemjata nek se raztrese.
 
Nie stoim tvărdo kato krepost.
 
Proklet da e predateljat
 
Na svoeto otečestvo!
|'''Ukrajinsky''' (azbuka)
 
Гей, слов’яни, наше слово
 
Піснею лунає
 
І не стихне, поки серце
 
Гей, слов’яни, наше слово<br />
Піснею лунає<br />
І не стихне, поки серце<br />
За народ страждає
 
Наше слово дав Господь нам<br />
 
На те Його воля<br />
На те Його воля
Хто примусить нашу пісню<br />
 
Хто примусить нашу пісню
 
Змовкнути у полі?
 
Дух слов’янський живе вічно<br />
 
В нас він не погасне<br />
В нас він не погасне
Злої сили біснування<br />
 
Злої сили біснування
 
Проти нас завчасне
 
Проти нас хоч світ повстане<br />
 
Але нам те марно<br />
Але нам те марно
З нами Бог, а хто не знами-<br />
 
З нами Бог, а хто не знами-
 
Згине той безславно.
|-
|- valign="top"
|'''Rusínsky''' (azbuka)
|
'''Rusínsky''' (azbuka)
 
Гий Славляне, ищи жиє <br />
Дух нашых дїдôв !<br />
Кой за нарôд сирцё биє <br />
Йих вірных сынôв !
 
Дух нашых дїдôв !
Живи, живи дух Славляньскый <br />
 
Живи лем вікамы !<br />
Кой за нарôд сирцё биє
Нам нестрашны бездны адьскы <br />
 
Прокляты бісамы !
Йих вірных сынôв !
 
Живи, живи дух Славляньскый
 
Живи лем вікамы !
 
Нам нестрашны бездны адьскы
 
Прокляты бісамы !
 
Нич ся трафит кой над намы
 
Ся буря рознесе,
 
Стїна пукне, дуб ся зломит
 
Нич ся трафит кой над намы <br />
Ся буря рознесе,<br />
Стїна пукне, дуб ся зломит <br />
Зимля ся розтресе
 
Стойиме сьме, постояны <br />
Гикой йсї скалины !<br />
Проклят буде, уддаватиль <br />
Своєй утцюзнины !<br />
|
'''Rusínsky''' (transkripcia)
 
Гикой йсї скалины !
Hij Slavľane, išči žije <br />
Duch našych dědóv !<br />
Koj za naród sirćo bije <br />
Jich věrnych synóv !
 
Проклят буде, уддаватиль
Živi, živi duch Slavľaňskyj <br />
 
Živi lem věkamy !<br />
Своєй утцюзнины !
Nam nestrašny bezdny aďsky <br />
|'''Rusínsky''' (transkripcia)
Prokľaty běsamy !
 
Hij Slavľane, išči žije
 
Duch našych dědóv !
 
Koj za naród sirćo bije
 
Jich věrnych synóv !
 
Živi, živi duch Slavľaňskyj
 
Živi lem věkamy !
 
Nam nestrašny bezdny aďsky
 
Prokľaty běsamy !
 
Nič śa trafit koj nad namy
 
Śa buŕa roznese,
 
Stěna pukne, dub śa zlomit
 
Nič śa trafit koj nad namy <br />
Śa buŕa roznese,<br />
Stěna pukne, dub śa zlomit <br />
Zimľa śa roztrese
 
Stojime śme, postojany <br />
 
Hikoj jsě skaliny !<br />
Hikoj jsě skaliny !
Prokľat bude, uddavatiľ <br />
 
Svojej utćuzniny !<br />
Prokľat bude, uddavatiľ
 
Svojej utćuzniny !
|'''Slovensky'''
Hej, Slovania, ešte naša
 
slovanská reč žije,
 
Dokiaľ naše verné srdce
 
Hej, Slovania, ešte naša<br />
slovanská reč žije,<br />
Dokiaľ naše verné srdce<br />
za náš národ bije.
 
Žije, žije, duch slovanský,<br />
 
bude žiť naveky,<br />
bude žiť naveky,
Hrom a peklo, márne vaše<br />
 
Hrom a peklo, márne vaše
 
proti nám sú vzteky!
 
Jazyka dar zveril nám Boh,<br />
 
Boh náš hromovládny,<br />
Boh náš hromovládny,
Nesmie nám ho teda vyrvať<br />
 
Nesmie nám ho teda vyrvať
 
na tom svete žiadny;
 
I nechže je koľko ľudí,<br />
 
toľko čertov v svete;<br />
toľko čertov v svete;
Boh je s nami: kto proti nám, <br />
 
Boh je s nami: kto proti nám,
 
toho Parom zmetie.
 
A nechže sa i nad nami<br />
 
hrozná búrka vznesie,<br />
hrozná búrka vznesie,
Skala puká, dub sa láme<br />
 
Skala puká, dub sa láme
 
a zem nech sa trasie;
 
My stojíme stále pevne,<br />
 
ako múry hradné.<br />
ako múry hradné.
Čierna zem pohltí toho,<br />
 
Čierna zem pohltí toho,
 
kto odstúpi zradne!
|}
Anonymný používateľ