Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR: Rozdiel medzi revíziami

d
d (→‎Štruktúra: wikilinky)
 
== Zriadenie ordinariátu ==
Vojenský ordinariát predstavuje výnimočnú formu organizácie [[rímskokatolíckalatinská cirkev|rímskokatolíckej cirkvi]]. Organizačne sú cirkevné inštitúcie obyčajne zriaďované na územnom princípe (diecézy, arcidiecézy, provincie). K vytvoreniu zvláštnych cirkevných štruktúr, vojenských ordinariátov, na ktorých čelo boli ustanovení ordinári s cirkevnou právomocou, pristúpila rímskokatolícka cirkev na základe výnimočného postavenia príslušníkov a zamestnancov ozbrojených zložiek v spoločnosti. Do roku [[2005]] bolo na celom svete zriadených 34 vojenských ordinariátov.
 
Vojenský ordinariát predstavuje výnimočnú formu organizácie [[rímskokatolícka cirkev|rímskokatolíckej cirkvi]]. Organizačne sú cirkevné inštitúcie obyčajne zriaďované na územnom princípe (diecézy, arcidiecézy, provincie). K vytvoreniu zvláštnych cirkevných štruktúr, vojenských ordinariátov, na ktorých čelo boli ustanovení ordinári s cirkevnou právomocou, pristúpila rímskokatolícka cirkev na základe výnimočného postavenia príslušníkov a zamestnancov ozbrojených zložiek v spoločnosti. Do roku [[2005]] bolo na celom svete zriadených 34 vojenských ordinariátov.
 
Zriaďovanie vojenských ordianariátov je zakotvené v ustanoveniach kánonického práva o vojenských duchovných správcoch a v apoštolskej konštitúcii pápeža [[Ján Pavol II.|Jána Pavla II.]] '''''Spirituali militum curae''''', ktorá kánonicky upravuje duchovnú službu formou personálnych diecéz (vojenských ordinariátov, ordinariátov OS a OZ a pod.) na čele s vojenskými biskupmi, biskupmi OS a OZ alebo poľnými ordinármi. Podľa kánonického práva katolícki veriaci podliehajúci pod jurisdikciu, teda právomoc ordinára nie sú povinní ju využívať a môžu využívať aj právomoc ordinárov civilných diecéz. Právomoc ordinára neznamená povinnosť pre všetkých príslušníkov bez rozdielu vierovyznania, resp. bez vyznania, podriaďovať sa pôsobeniu ordinára a duchovných ordinariátu. Neznamená ani nijakú diskrimináciu osôb iných vierovyznaní, resp. bez vyznania, či nadradenosť katolíckej cirkvi v tejto oblasti. Tak isto nebráni ani ekumenickej spolupráci duchovných ordinariátu s duchovnými nekatolíckych cirkví, ani slúženiu ekumenických bohoslužieb aj pre príslušníkov nekatolíckych cirkví.