Onkológia: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 2 254 bajtov ,  pred 4 rokmi
[[Súbor:Hybridoma_technology.png|náhľad|Výroba monoklonálnych protilátok pomocou hybridomové technológie]]
 
Onkologický výskum na Slovensku siaha do polovice 20-teho storočia. Aktuálne sa realizuje na viacerých pracoviskách Slovenskej akadémie vied - v '''[[Ústave experimentálnej onkológie]]''', vo '''[[Virologickom ústave]]''', v '''[[Ústave experimentálnej endokrinológie]]''', v '''[[Ústave molekulárnej fyziológie a genetikygenetik]]y''', ale aj vo viacerých akademických a klinických pracoviskách Univerzity Komenského v Bratislave a v Martine, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v '''[[Národnom onkologickom ústave]]''', v '''[[Onkologickom ústave sv. Alžbety]]''' a v ďalších inštitúciách.
 
'''Ústav experimentálnej onkológie SA''' sa v priebehu svojej vyše 60-ročnej existencie zaradil medzi svetom uznávané pracoviská. Je to experimentálne pracovisko, ktoré sa zaoberá od samého začiatku komplexným výskumom príčin vedúcich k vzniku nádorov. Je členom výberovej Organizácie európskych onkologických ústavov, kde sa koordinuje onkologický výskum v Európe. Ústav vydáva v anglickom jazyku medzinárodný vedecký časopis NEOPLASMA, ktorý patrí medzi najkvalitnejšie vedecké časopisy vydávané u nás. Pracovisko školí doktorandov v odbore onkológia a genetika a dlhodobo je akreditované v SAV v kategórii A.
 
Ústav spolupracuje s významnými svetovými pracoviskami, keďže sústreďuje výskum vo vednom odbore onkológia. Ide o multidisciplinárny výskum, kde sa uplatňujú vedľa lekárov molekulárni biológovia, chemici, genetici a iní vedeckí pracovníci. Blízkosť ústavu k Národnému onkologickému ústavu a dobrá spolupráca s týmto ústavom, ako aj s Onkologickým ústavom sv. Alžbety v Bratislave je predpokladom aplikácie výsledkov výskumu v praxi.
 
'''Národný onkologický ústav''' sa podieľa na vedecko-výskumnej činnosti, výchove vedeckých pracovníkov, klinickom skúšaní a spolupráci v tejto oblasti s ďalšími zdravotníckymi, akademickými a vedeckými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.
 
 V '''Onkologickom ústave sv. Alžbety''' má svoje pracovisko , ktoré sa venuje realizácii klinických skúšaní nových liečiv u onkologicky chorých pacientov, s cieľom overiť bezpečnosť a účinnosť novej liečby. Zúčastňuje sa  biomedicínskych výskumov, slúžiacich na získavanie a overovanie nových medicínskych poznatkov, participuje na grantových projektoch Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Venuje sa aj riešeniu grantových projektov Agentúry pre podporu výskumu a vývoja, ako aj inovatívnej liečbe kmeňovými bunkami.
 
'''Východoslovenský onkologický ústav''' sa venuje vedecko-výskumnej činnosti a výchove vedeckých pracovníkov a spolupracuje v tejto oblasti s ďalšími zdravotníckymi, akademickými a vedeckými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.
 
== Pozri aj ==
32

úprav