Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied: Rozdiel medzi revíziami

šablóna
d (Pe3kZA premiestnil stránku Ústave experimentálnej onkológie na Ústav experimentálnej onkológie, ale neponechal presmerovanie: chyba v nazve)
(šablóna)
{{urgentne upraviť|2017-06-17}}
[http://www.exon.sav.sk/web/index.php '''Ústav experimentálnej onkológie]ie SA''' sa v priebehu svojej vyše 60-ročnej existencie zaradil medzi svetom uznávané pracoviská. Je to experimentálne pracovisko, ktoré sa zaoberá od samého začiatku komplexným výskumom príčin vedúcich k vzniku nádorov. Je členom výberovej Organizácie európskych onkologických ústavov, kde sa koordinuje onkologický výskum v Európe. Ústav vydáva v anglickom jazyku medzinárodný vedecký časopis NEOPLASMA, ktorý patrí medzi najkvalitnejšie vedecké časopisy vydávané u nás. Pracovisko školí doktorandov v odbore onkológia a genetika a dlhodobo je akreditované v SAV v kategórii A.
Ústav spolupracuje s významnými svetovými pracoviskami, keďže sústreďuje výskum vo vednom odbore onkológia. Ide o multidisciplinárny výskum, kde sa uplatňujú vedľa lekárov molekulárni biológovia, chemici, genetici a iní vedeckí pracovníci. Blízkosť ústavu k Národnému onkologickému ústavu a dobrá spolupráca s týmto ústavom, ako aj s Onkologickým ústavom sv. Alžbety v Bratislave je predpokladom aplikácie výsledkov výskumu v praxi.
74 974

úprav