Cesta (stavba): Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 1 062 bajtov ,  pred 3 rokmi
Revízia 6517000 používateľa Vasiľ (diskusia) bola vrátená Prosím uviesť, prečo bola moja revízia vrátená. Ja som dôvod úpravy uviedol.
d (Revízia 6516998 používateľa Ondrejsv (diskusia) bola vrátená)
(Revízia 6517000 používateľa Vasiľ (diskusia) bola vrátená Prosím uviesť, prečo bola moja revízia vrátená. Ja som dôvod úpravy uviedol.)
'''Cesta''' môže byť:
*v širšom zmysle: a) akýkoľvek upravený pás územia určený na premávku kolesových (alebo pásových) dopravných prostriedkov alebo chodcov <ref>{{beliana|2|cesta|525}}</ref><ref>cesta. In: '' [[Krátky slovník slovenského jazyka]]'', 2003 [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=kssj4 dostupné online]</ref>, b) [[pozemná komunikácia]] (t. j. [[účelová komunikácia]] + [[miestna komunikácia]] + cesta v užšom zmysle (vrátane [[rýchlostná cesta|rýchlostnej cesty]]) + [[diaľnica]]) <ref>cesty. In: ''Encyklopédia Slovenska 1. zväzok A{{--}}D''. Bratislava: Veda, 1977. S. 317 </ref><ref>§1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.</ref> - ako synonymum pozemnej komunikácie sa výraz cesta používa aj v zákone č. 315/1996 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách (ako legislatívna skratka) <ref>§2 zákona č. 315/1996 Zb.</ref>
*v užšom zmysle (podľa cestného zákona, t.j. zákona č. 135/1961 Zb., a podľa STN 73 6100): [[pozemná komunikácia]] iná než diaľnica, miestna komunikácia alebo účelová komunikácia. <ref>§1 ods. 2, § 4a zákona č. 135/1961 Zb.</ref>, t. j. „cestná komunikácia“ [=“pozemná komunikácia určená na premávku cestných vozidiel prevažne v extraviláne, ktorej charakteristickým znakom je spevnená vozovka s krajnicou“], ktorá je „určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením“ <ref name=STN>STN 73 6100, dostupné online [http://www.cdb.sk/sk/cestna-siet-SR/Charakteristika-a-rozdelenie.alej], prístup 2017-06-20</ref>.
*v najužšom zmysle (pravdepodobne bohemizmus <ref>Porovnaj napr. prvú definíciu uvedenú v hesle „cesta“ v Krátkom slovníku slovenského jazyka (cesta je definovaná ako pozemná komunikácia) a v Slovníku spisovného jazyka českého (cesta je definovaná ako úzka pozemná komunikácia pre chodcov a malé povozy)</ref>): miestna alebo účelová komunikácia nižšieho rádu, ktorá je buď nespevnená alebo je spevnená (len) nezhutneným materiálom <ref> cesta in: Slovník územního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [http://www.uur.cz/slovnik2/?ID=3731] (resp. http://www.uur.cz/slovnik2/slovnik-ur-20161201.pdf 39), prístup 2017-06-23 </ref><ref>ČSN 73 6100 Názvosloví silnic a dálnic z roku 1965, dostupné online [http://cemba.eu/csn-73-6110-nazvoslovi-silnic-a-dalnic-868-d] (Poznámka: Táto norma už od roku 1984 nie je platná; v českých ani slovenských zneniach normy od roku 1984 sa už definícia cesty v tomto najužšom význame nenachádza, ale nie je ani priamom nahradená inou definíciou)</ref>
 
==Terminológia ==
1 125

úprav