Účinnosť právneho predpisu: Rozdiel medzi revíziami

d
chýba zhrnutie úprav
d (odobratá Kategória:Právo; pridaná Kategória:Právne predpisy pomocou použitia HotCat)
d
 
Každý zákon má vo svojom poslednom ustanovení určený dátum účinnosti. Označuje deň, odkedy je nevyhnutné podľa zákona postupovať. Ak v zákone nie je uvedený dátum, nadobúda účinnosť 15 dní po uverejnení v Zbierke zákonov. Účinnosť končí:
* výslovným zrušením právnej normy
* novou úpravou právnych vzťahov, ktoré upravuje normou minimálne tej istej právnej sily
* uplynutím stanovenej lehoty (v prípade časovo obmedzených právnych noriem)
 
Od účinnosti je potrebné odlišovať [[platnosť]] zákona, ktorú zákon nadobúda dňom, kedy bol uverejnený v [[Zbierka zákonov|Zbierke zákonov]]. Uverejnenie zákona v Zbierke zákonov znamená, že sa stal súčasťou právneho poriadku. Obdobie medzi platnosťou a účinnosťou sa nazýva legisvakačná lehota a slúži na to, aby sa každý, komu zo zákona vyplývajú určité práva alebo povinnosti, mohol oboznámiť s jeho obsahom.
 
==Citát==
Zákon č. 1400/19932015 o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky; §3 18
:(1) Všeobecne záväzné právnePrávne predpisy a rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky nadobúdajú '''platnosť''' dňom ich vyhlásenia v Zbierkezbierke zákonov.
 
:(2) Všeobecne záväzné právnePrávne predpisy nadobúdajú '''účinnosť''' pätnástym dňom po ich vyhlásení v Zbierkezbierke zákonov, ak nie je v nich ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým všeobecným záujmom, môže sa v právnom predpise výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia v Zbierkezbierke zákonov.
(1) Všeobecne záväzné právne predpisy a rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky nadobúdajú '''platnosť''' dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov.
:(3) Iné akty nadobúdajú záväznosť dňom ich vyhlásenia v zbierke zákonov. Dňom vyhlásenia v zbierke zákonov začínajú plynúť lehoty, ktoré sú v nich ustanovené alebo ktoré ustanovil právny predpis pre nimi upravované právne vzťahy.
 
(2) Všeobecne záväzné právne predpisy nadobúdajú '''účinnosť''' pätnástym dňom po ich vyhlásení v Zbierke zákonov, ak nie je v nich ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým všeobecným záujmom, môže sa v právnom predpise výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
 
[[Kategória:Právne predpisy]]
2 373

úprav