SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK: Rozdiel medzi revíziami

d
presmerovanie vyp.
(Vytvorenie stránky.)
 
d (presmerovanie vyp.)
#presmeruj [[Www.svp.sk]]'''SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik''' – '''správca vodných tokov a povodí na Slovensku'''. SVP, š. p., je zaradený medzi strategicky dôležité štátne podniky s upraveným spôsobom hospodárenia, pretože má v správe i majetok, ktorý podľa Ústavy SR (čl. 4) je vo výhradnom vlastníctve štátu. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činností Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme – je to predovšetkým '''protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok'''.
 
SVP, š. p.:
15

úprav