Cesta (stavba): Rozdiel medzi revíziami

d
upraveny typ zoznamu
(poriadok a sprehľadnenie definičnej časti)
d (upraveny typ zoznamu)
'''Cesta''' môže byť:
*v širšom zmysle:
*v širšom zmysle: a) akýkoľvek upravený pás územia určený na premávku kolesových (alebo pásových) dopravných prostriedkov alebo chodcov<ref>{{beliana|2|cesta|525}}</ref><ref>cesta. In: '' [[Krátky slovník slovenského jazyka]]'', 2003 [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=kssj4 dostupné online]</ref> b) [[pozemná komunikácia]] (t. j. [[diaľnica]], cesta v užšom zmysle - pozri bod nižšie, vrátane [[rýchlostná cesta|rýchlostnej cesty]], [[miestna komunikácia]] alebo [[účelová komunikácia]])<ref>cesty. In: ''[[Encyklopédia Slovenska|Encyklopédia Slovenska 1. zväzok A{{--}}D]]''. Bratislava: Veda, 1977. S. 317 </ref><ref>§1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.</ref> - v tomto zmysle sa ako synonymum pozemnej komunikácie výraz cesta používa aj v zákone č. 8/2009 Zb. o cestnej premávke,<ref>§2, ods. 1 zákona č. 8/2008 Zb.</ref> ako aj v hovorovo aj v cestárskej praxi (porovnaj výrazy ''číslo cesty, cestná premávka, cestná sieť, cestmajster'' a ďalšie, v ktorých slovo ''cesta'' a od neho odvodené označujú akúkoľvek pozemnú komunikáciu)
<ol type="a">
<li>
akýkoľvek upravený pás územia určený na premávku kolesových (alebo pásových) dopravných prostriedkov alebo chodcov<ref>{{beliana|2|cesta|525}}</ref><ref>cesta. In: '' [[Krátky slovník slovenského jazyka]]'', 2003 [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=kssj4 dostupné online]</ref>
</li>
<li>
*v širšom zmysle: a) akýkoľvek upravený pás územia určený na premávku kolesových (alebo pásových) dopravných prostriedkov alebo chodcov<ref>{{beliana|2|cesta|525}}</ref><ref>cesta. In: '' [[Krátky slovník slovenského jazyka]]'', 2003 [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=kssj4 dostupné online]</ref> b) [[pozemná komunikácia]] (t. j. [[diaľnica]], cesta v užšom zmysle - pozri bod nižšie, vrátane [[rýchlostná cesta|rýchlostnej cesty]], [[miestna komunikácia]] alebo [[účelová komunikácia]])<ref>cesty. In: ''[[Encyklopédia Slovenska|Encyklopédia Slovenska 1. zväzok A{{--}}D]]''. Bratislava: Veda, 1977. S. 317 </ref><ref>§1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.</ref> - v tomto zmysle sa ako synonymum pozemnej komunikácie výraz cesta používa aj v zákone č. 8/2009 Zb. o cestnej premávke,<ref>§2, ods. 1 zákona č. 8/2008 Zb.</ref> ako aj v hovorovo aj v cestárskej praxi (porovnaj výrazy ''číslo cesty, cestná premávka, cestná sieť, cestmajster'' a ďalšie, v ktorých slovo ''cesta'' a od neho odvodené označujú akúkoľvek pozemnú komunikáciu)
</li>
</ol>
*v užšom zmysle (podľa cestného zákona,<ref>§1 ods. 2, § 4a zákona č. 135/1961 Zb.</ref> a podľa STN 73 6100): [[pozemná komunikácia]] iná než diaľnica, miestna komunikácia alebo účelová komunikácia., t. j. ''cestná komunikácia'', ktorá je „určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením“<ref name=STN>STN 73 6100, dostupné online [http://www.cdb.sk/sk/cestna-siet-SR/Charakteristika-a-rozdelenie.alej], prístup 2017-06-20</ref>
*v češtine<ref>Porovnaj napr. prvú definíciu uvedenú v hesle „cesta“ v Krátkom slovníku slovenského jazyka (cesta je definovaná ako pozemná komunikácia) a v Slovníku spisovného jazyka českého (cesta je definovaná ako úzka pozemná komunikácia pre chodcov a malé povozy)</ref>: miestna alebo účelová komunikácia nižšieho rádu, ktorá je buď nespevnená alebo je spevnená (len) nezhutneným materiálom<ref> cesta in: Slovník územního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [http://www.uur.cz/slovnik2/?ID=3731] (resp. http://www.uur.cz/slovnik2/slovnik-ur-20161201.pdf 39), prístup 2017-06-23 </ref><ref>ČSN 73 6100 Názvosloví silnic a dálnic z roku 1965, dostupné online [http://cemba.eu/csn-73-6110-nazvoslovi-silnic-a-dalnic-868-d] (Poznámka: Táto norma už od roku 1984 nie je platná; v českých ani slovenských zneniach normy od roku 1984 sa už definícia cesty v tomto najužšom význame nenachádza, ale nie je ani priamom nahradená inou definíciou)</ref>
1 126

úprav