Cesta (stavba): Rozdiel medzi revíziami

odstránenie vandalizmu (ak chýbajú citácie, uveď láskavo na to príslušný template, ale nemaž to, pokiaľ sa neuvádzajú zrejmé nepravdy, čo sa neuvádzajú).A necituj láskavo stránky nejakej "českej mountainbikovej organizácie" ako normu
Značka: emotikony/ideogramy
(odstránenie vandalizmu (ak chýbajú citácie, uveď láskavo na to príslušný template, ale nemaž to, pokiaľ sa neuvádzajú zrejmé nepravdy, čo sa neuvádzajú).A necituj láskavo stránky nejakej "českej mountainbikovej organizácie" ako normu)
'''Cesta''' môže byť:
*v širšom zmysle:
<ol type="a">
**a) akýkoľvek upravený pás územia určený na premávku kolesových (alebo pásových) dopravných prostriedkov alebo chodcov<ref>{{beliana|2|cesta|525}}</ref><ref>cesta. In: '' [[Krátky slovník slovenského jazyka]]'', 2003 [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=kssj4 dostupné online]</ref>,
<li>
**b) [[pozemná komunikácia]] (t. j. [[účelová komunikácia]] + [[miestna komunikácia]] + cesta v užšom zmysle (vrátane [[rýchlostná cesta|rýchlostnej cesty]]) + [[diaľnica]])<ref>cesty. In: ''[[Encyklopédia Slovenska|Encyklopédia Slovenska 1. zväzok A{{--}}D]]''. Bratislava: Veda, 1977. S. 317 </ref><ref>§1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.</ref> - ako synonymum pozemnej komunikácie sa výraz cesta používa aj v zákone č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke (ako legislatívna skratka)<ref>§2 zákona č. 8/2009 Z.z.</ref>
**a) akýkoľvek upravený pás územia určený na premávku kolesových (alebo pásových) dopravných prostriedkov alebo chodcov<ref>{{beliana|2|cesta|525}}</ref><ref>cesta. In: '' [[Krátky slovník slovenského jazyka]]'', 2003 [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=kssj4 dostupné online]</ref>,
*v užšom zmysle (podľa cestného zákona, t.j. zákona č. 135/1961 Zb., a podľa STN 73 6100): [[pozemná komunikácia]] iná než diaľnica, miestna komunikácia alebo účelová komunikácia<ref>§1 ods. 2, § 4a zákona č. 135/1961 Zb.</ref>, t. j. „[[cestná komunikácia]] určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením“<ref name=STN>STN 73 6100, dostupné online [http://www.cdb.sk/sk/cestna-siet-SR/Charakteristika-a-rozdelenie.alej], prístup 2017-06-20</ref>
</li>
*(pravdepodobne bohemizmus<ref>Porovnaj napr. prvú definíciu uvedenú v hesle „cesta“ v Krátkom slovníku slovenského jazyka (cesta je definovaná ako pozemná komunikácia) a v Slovníku spisovného jazyka českého (cesta je definovaná ako úzka pozemná komunikácia pre chodcov a malé povozy)</ref>:) miestna alebo účelová komunikácia nižšieho rádu, ktorá je buď nespevnená alebo je spevnená (len) nezhutneným materiálom<ref> cesta in: Slovník územního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [http://www.uur.cz/slovnik2/?ID=3731] (resp. http://www.uur.cz/slovnik2/slovnik-ur-20161201.pdf 39), prístup 2017-06-23 </ref><ref>ČSN 73 6100 Názvosloví silnic a dálnic z roku 1965, dostupné online [http://cemba.eu/csn-73-6110-nazvoslovi-silnic-a-dalnic-868-d] (Poznámka: Táto norma už od roku 1984 nie je platná; v českých ani slovenských zneniach normy od roku 1984 sa už definícia cesty v tomto najužšom význame nenachádza, ale nie je ani priamom nahradená inou definíciou)</ref>
<li>
**b) [[pozemná komunikácia]] (t. j. [[účelová komunikáciadiaľnica]] + [[miestna komunikácia]] +, cesta v užšom zmysle (- pozri bod nižšie, vrátane [[rýchlostná cesta|rýchlostnej cesty]]), +[[miestna komunikácia]] alebo [[diaľnicaúčelová komunikácia]])<ref>cesty. In: ''[[Encyklopédia Slovenska|Encyklopédia Slovenska 1. zväzok A{{--}}D]]''. Bratislava: Veda, 1977. S. 317 </ref><ref>§1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.</ref> - v tomto zmysle sa ako synonymum pozemnej komunikácie sa výraz cesta používa aj v zákone č. 8/2009 Z.zZb. o cestnej premávke (ako legislatívna skratka),<ref>§2, ods. 1 zákona č. 8/20092008 Z.zZb.</ref> ako aj v hovorovo aj v cestárskej praxi (porovnaj výrazy ''číslo cesty, cestná premávka, cestná sieť, cestmajster'' a ďalšie, v ktorých slovo ''cesta'' a od neho odvodené označujú akúkoľvek pozemnú komunikáciu)
</li>
</ol>
*v užšom zmysle (podľa cestného zákona,<ref>§1 t.jods. 2, § 4a zákona č. 135/1961 Zb.,</ref> a podľa STN 73 6100): [[pozemná komunikácia]] iná než diaľnica, miestna komunikácia alebo účelová komunikácia<ref>§1 ods. 2, § 4a zákona č. 135/1961 Zb.</ref>, t. j. „[[''cestná komunikácia]]'', ktorá je určená„určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením“<ref name=STN>STN 73 6100, dostupné online [http://www.cdb.sk/sk/cestna-siet-SR/Charakteristika-a-rozdelenie.alej], prístup 2017-06-20</ref>
*(pravdepodobnev bohemizmusčeštine<ref>Porovnaj napr. prvú definíciu uvedenú v hesle „cesta“ v Krátkom slovníku slovenského jazyka (cesta je definovaná ako pozemná komunikácia) a v Slovníku spisovného jazyka českého (cesta je definovaná ako úzka pozemná komunikácia pre chodcov a malé povozy)</ref>:) miestna alebo účelová komunikácia nižšieho rádu, ktorá je buď nespevnená alebo je spevnená (len) nezhutneným materiálom<ref> cesta in: Slovník územního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [http://www.uur.cz/slovnik2/?ID=3731] (resp. http://www.uur.cz/slovnik2/slovnik-ur-20161201.pdf 39), prístup 2017-06-23 </ref><ref>ČSN 73 6100 Názvosloví silnic a dálnic z roku 1965, dostupné online [http://cemba.eu/csn-73-6110-nazvoslovi-silnic-a-dalnic-868-d] (Poznámka: Táto norma už od roku 1984 nie je platná; v českých ani slovenských zneniach normy od roku 1984 sa už definícia cesty v tomto najužšom význame nenachádza, ale nie je ani priamom nahradená inou definíciou)</ref>
 
==Terminológia ==
1 125

úprav