Dôverný protokol o hospodárskej a finančnej spolupráci: Rozdiel medzi revíziami

Vytvorený výťah z predmetnej dohody
(Vytvorený výťah z predmetnej dohody)
'''Dôverný protokol o hospodárskej a finančnej spolupráci medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom''' bol tajný dodatok ku [[Zmluva o ochrannom vzťahu medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom|Zmluve o ochrannom vzťahu medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom]], ktorý deklaroval ekonomickú viazanosť [[Slovenská republika (1939 – 1945)|Slovenského štátu]] na [[Nacistické Nemecko|Nemeckú ríšu]].
{{transwiki|wikisource}}
 
Spolupráca sa mala týkať najmä:
== Dôverný protokol o hospodárskej a finančnej spolupráci medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom*) ==
# nárastu a riadenia slovenskej poľnohospodárskej výroby s ohľadom na export do Nemecka
# Rozvojarozvoja slovenského drevárskeho a lesného hospodárstva vytváraním dlhodobých hospodárskych plánov s ohľadom na odbytové možnostíexport vdo Nemecku.Nemecka
Podpísaní splnomocnenci nemeckej Ríšskej vlády a Slovenskej vlády sa dnes dohodli, že Nemecká ríša a Slovenský štát budú úzko spolupracovať v hospodárskej a finančnej oblasti v súlade s nasledovnými ustanoveniami:
# Výskumuvýskumu, odkrývania a zhodnocovania slovenského nerastného bohatstva., Pritom sa bude vychádzať z toho,ktoré žeak pokiaľby sa nerastnénepoužilo bohatstvona nepoužije pre vlastnú potrebu SlovenskaSlovensku, tak sa daťmalo v prvom rade dať k dispozícii Nemecku. Výskum nerastného bohatstva sa akomal celok prenesiepreniesť na „Ríšsky úrad pre výskum nerastného bohatstva“ („Reichstelle für Bodenforschung”). Vláda Slovenského štátu čo možno najskôr preverí, či doterajším majiteľom nezruší oprávnenia na hľadanie nerastov, pokiaľ títo zanedbali svoje povinnosti.
# Vývojavývoja a riadenia priemyselnej výroby s ohľadom na životné záujmy Nemcov a Slovákov a pomery na trhu a na spoluprácu v oblasti exportu priemyselného a iného tovaru.
=== Článok I ===
# Vybudovanievybudovanie dopravy a prepravy na Slovensku.
Spolupráca sa má týkať najmä:
 
# Nárastu a riadenia slovenskej poľnohospodárskej výroby s ohľadom na odbytové možnosti v Nemecku, napr. zvyšovania chovu ošípaných a nárastu mliečneho hospodárstva.
Slovensko sa zaviazalo zriadiť vlastnú menu v spolupráci s Nemeckou Ríšskou bankou, ktorá do Slovenskej národnej banky pošle poradcu. Slovenská vláda rovnako mala prizvať poradcov pri zostavovaní a realizácii svojho štátneho rozpočtu a bez ich súhlasu nezobrať žiadny úver.
# Rozvoja slovenského drevárskeho a lesného hospodárstva vytváraním dlhodobých hospodárskych plánov s ohľadom na odbytové možností v Nemecku.
 
# Výskumu, odkrývania a zhodnocovania slovenského nerastného bohatstva. Pritom sa bude vychádzať z toho, že pokiaľ sa nerastné bohatstvo nepoužije pre vlastnú potrebu Slovenska, má sa dať v prvom rade k dispozícii Nemecku. Výskum nerastného bohatstva sa ako celok prenesie na „Ríšsky úrad pre výskum nerastného bohatstva“ („Reichstelle für Bodenforschung”). Vláda Slovenského štátu čo možno najskôr preverí, či doterajším majiteľom nezruší oprávnenia na hľadanie nerastov, pokiaľ títo zanedbali svoje povinnosti.
Obe vlády sa zaviazali začať rokovania o dohodách o riadení obehu tovaru a platieb. Tieto dohody sa mali uzatvárať na tom základe, že Nemecko odoberie suroviny a za ne dodá hotové výrobky. Slovensko malo viesť hospodárske rokovania s ostatnými štátmi až po uzavretí dohôd s Nemeckom a Nemecko malo o týchto rokovaniach priebežne informovať.
# Vývoja a riadenia priemyselnej výroby s ohľadom na životné záujmy Nemcov a Slovákov a pomery na trhu a na spoluprácu v oblasti exportu priemyselného a iného tovaru.
 
# Vybudovanie dopravy a prepravy na Slovensku.
Protokol bol podpísaný Berlíne dňa 23. marca 1939. Za Nemeckú ríšu ho podpísal v. [[Joachim von Ribbentrop|Ribbentropp]], za Slovenský štát Dr. [[Vojtech Tuka]] a Dr. [[Ferdinand Ďurčanský|F. Ďurčanský]]. Z podpisu existuje fotografia, ktorá bola použitá na obálke knihy „Tretia ríša“ a vznik Slovenského štátu Dokumenty I
<ref name="HR">{{Citácia elektronického dokumentu
=== Článok II ===
| autor = Michal Schvarc, Martin Holák, David Schriffl
Slovensko si zriadi vlastnú menu a Slovenskú národnú banku ako centrálny emisný inštitút.
| titul = „Tretia ríša“ a vznik Slovenského štátu Dokumenty I
Nemecko bude Slovensko podporovať pri zriadení Slovenskej národnej banky a vybudovaní a vykonávaní systému devízového hospodárstva.
| url = http://www.upn.gov.sk/publikacie_web/tretia-risa-dokumety-I.pdf
Nemecká Ríšska banka sa bude vhodným spôsobom podieľať na zriadení Slovenskej národnej banky a do vedenia tejto banky vyšle poradcu, ktorý bude spolupôsobiť pri všetkých dôležitých rozhodnutiach. Slovenská vláda prizve týchto poradcov aj pri zostavovaní a realizácii svojho štátneho rozpočtu a bez ich súhlasu nezoberie žiadny úver.
| dátum vydania = 2008
Platobné prostriedky, ktoré sa na Slovensko priniesli po jej vojenskom obsadení v marci 1938, sa vezmú späť s kurzom 1 Kč = 1 Rpfg.
| dátum aktualizácie =
Uvažuje sa o tom, že Národná banka v Prahe sa postará o odstránenie platobnej núdze na Slovensku okamžitým presunutím platobných prostriedkov do Bratislava v hodnote 350 miliónov Kč.
| dátum prístupu = 22.08.2017
| vydavateľ = Ústav pamäti národa
=== Článok III ===
| miesto = Bratislava
Obe vlády ihneď začnú rokovania o dohodách o riadení obehu tovaru a platieb. Tieto dohody sa uzavrú predovšetkým na tom základe, Nemecko odoberie slovenský poľnohospodársky, lesnícky a iný tovar vrátane nerastného bohatstva a za to dodá hotové výrobky, polotovary a investičné statky.
| jazyk =
Slovensko bude viesť hospodárske rokovania s ostatnými štátmi až po uzavretí dohôd s Nemeckom a Nemecko bude o týchto rokovaniach priebežne informovať. O zriadení colnej únie medzi Nemeckou ríšou a Slovenskom sa nezamýšľa. V prechodnom období sa však medzi Slovenskom na jednej strane a Protektorátom Čiech a Moravy a Sudetonemeckými oblasťami na strane druhej až na výnimky zaručí bezcolný režim.
}}</ref>
 
=== Článok IV ===
== Referencie ==
Tento protokol nadobudne platnosť v deň jej podpísania. Obe strany budú s protokolom nakladať prísne dôverne a jeho obsah budú oznamovať len po obojstrannom súhlase.
{{Referencie}}
 
V Berlíne dňa 23. marca 1939.
== Iné projekty ==
{{Projekt|s== Dôverný protokol o hospodárskej a finančnej spolupráci medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom*) ==}}
 
Za Nemeckú ríšu:
{{Cs-timeline-zmluvy}}
v. Ribbentropp
 
[[Kategória:Dejiny Slovenska]]
Za Slovenskú vládu:
[[Kategória:Prvá Slovenská republika]]
Dr. Vojtech Tuka
Dr. F. Ďurčanský
*) Z nemeckého originálu: Ames, G. – Hoensch, J. K.: Dokumente zur Autonomiepolitik der Slowakischen Volkspartei Hlinkas. München, Wien, Oldenbourg, Collegium Carolinum 1983, S. 260. http://books.google.sk/books?id=FJXOVxNszQkC&pg=PA261&lpg=PA261&dq=reichsgesetzblatt+1939+schutzvertrag&source=bl&ots=ivMaHN9W3Q&sig=LSrKBocLkYjM0_dqPYQT80Ivs_A&hl=sk&ei=h-WES4nXAc30_Abt96xw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAYQ6AEwAA#v=onepage&q=reichsgesetzblatt%201939%20schutzvertrag&f=false (2010-02-24) preložil JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.
47

úprav