Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline: Rozdiel medzi revíziami

aktualizacia
(kat)
(aktualizacia)
|Kancelár =
|Počet fakúlt =
|Počet učiteľov = 126128<ref>[https://www.uniza.sk/documentimages/sprava_ZU_2013pdf/uradna-tabula/vyrocna-sprava/zamestnanciFakulta-prevdzky-a-ekonomiky-dopravy-a-spojov-vron-sprva.pdf Výročná správa za rok 20132016]</ref>
|Počet študentov = 2 596202<ref>[https://www.uniza.sk/documentimages/sprava_ZU_2015pdf/uradna-tabula/vyrocna-sprava/FPEDaSFakulta-prevdzky-a-ekonomiky-dopravy-a-spojov-vron-sprva.pdf Výročná správa za rok 20152016]</ref> (k 3031.10.20152016)
|Pregraduálny študenti =
|Postgraduálny študenti =
|Doktorandi = 7589<ref>[https://www.uniza.sk/documentimages/sprava_ZU_2015pdf/uradna-tabula/vyrocna-sprava/FPEDaSFakulta-prevdzky-a-ekonomiky-dopravy-a-spojov-vron-sprva.pdf Výročná správa za rok 20152016]</ref> (k 3031.10.20152016)
|Rozpočet =
|Kampus = [[Univerzitný kampus Veľký diel|Veľký diel]]
 
Na fakulte v súčasnosti pôsobí:
* 1513 profesorov a
* 3431 docentov.
 
== Vzdelávanie ==
| 5.2.59. doprava
| 3772 8 14 letecká doprava
| D/E
| SLK
| leteckej dopravy