Katedra cestnej a mestskej dopravy: Rozdiel medzi revíziami

aktualizacia a preklep s 3. stupnom
(aktualizacia a preklep s 3. stupnom)
|Kancelár =
|Počet fakúlt =
|Počet učiteľov = 23<ref>[https://www.uniza.sk/images/pdf/uradna-tabula/vyrocna-sprava/Fakulta-prevdzky-a-ekonomiky-dopravy-a-spojov-vron-sprva.pdf Výročná správa za rok 2016]</ref>
|Počet učiteľov = 20
|Počet študentov = 663562<ref>[https://www.uniza.sk/documentimages/sprava_ZU_2014pdf/uradna-tabula/vyrocna-sprava/FPEDaSFakulta-prevdzky-a-ekonomiky-dopravy-a-spojov-vron-sprva.pdf Výročná správa za rok 20142016]</ref>
|Pregraduálny študenti =
|Postgraduálny študenti =
|Doktorandi = 1416 (k 30.9.2017)
|Rozpočet =
|Kampus = [[Univerzitný kampus Veľký diel|Veľký diel]]
** Ing. Jaroslava Kubáňová, PhD.
** Ing. Iveta Kubasáková, PhD.
** Ing. Zuzana Lokšová, PhD.
** Ing. Miroslava Mikušová, PhD.
** doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
| Ing.
| SLK
| prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
|}
 
=== 3. stupeň ===
{|class="wikitable"
|-
! Študijný odbor
! Študijný program
! Forma štúdia
! Dĺžka štúdia
! Udeľovaný titul
! Jazyk štúdia
! Garant
|-
| 8.2.1. dopravné služby
| 3702 9 00 dopravné služby
| D/E
| 3/5 rokov
| PhD.
| SLK/ENG
| prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
|}